Cadorex

Bydło: Choroby wywołane przez bakterie wrażliwe na florfenikol: leczenie zakażeń układu oddechowego u bydła wywoływanych przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni. Owce: Leczenie zakażeń układu oddechowego u owiec wywoływanych przez Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida wrażliwych na florfenikol. Świnie: Leczenie ostrych ognisk epidemicznych chorób układu oddechowego u świń powodowanych przez szczepy Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwe na florfenikol. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml … Czytaj dalej

Calciphos

Produkt Calciphos jest przeznaczony do stosowania w ostrych postaciach hipokalcemii i hipomagnezemii takich jak: porażenie poporodowe krów, rzucawka laktacyjna psów, hipokalcemia poporodowa loch i ostre tężyczki hipomagnezemiczne krów i buhai, w przypadkach podostrych i przewlekłych zaburzeń przemiany wapniowo-fosforanowej i magnezowej. Produkt jest również skuteczny w leczeniu stanów alergicznych, szczególnie pokrzywki powstałej na tle pokarmowym. Jest lekiem objawowym i wspomagającym, likwidującym lub ograniczającym niekorzystne objawy kliniczne w leczeniu chorób przebiegających ze … Czytaj dalej

Calcium Borogluconatum 25%

Calcium Borogluconatum 25% wskazany jest do stosowania przy stanach ostrej hipokalcemii w tym: – zaleganie i porażenie okołoporodowe u krów, – okołoporodowe niedobory wapnia u koni, owiec, świń i psów (tężyczka hipokalcemiczna i rzucawka laktacyjna u suk, hipokalcemia u loch). Stany zapalne o różnym pochodzeniu (stosowanie jako leku wspomagającego). Schorzenia krwi – skaza krwotoczna (stosowanie jako leku wspomagającego). Stany alergiczne w tym pokrzywka (stosowanie jako leku wspomagającego). Jaki jest skład … Czytaj dalej

Calcivet

Produkt Calcivet przeznaczony jest do leczenia hipokalcemii powikłanej niedoborem magnezu u koni, bydła, świń i owiec. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Wapnia glukonian 380 mg/ml. Magnezu chlorek sześciowodny 60 mg/ml. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt podaje się w postaci infuzji dożylnej w ilości: Bydło 100–250 ml/szt. Cielęta 30–40 ml/100 kg mc. Konie do 200 ml/szt. Źrebiętado 30 ml/100 kg mc. Świnie, owce 1 do 20 … Czytaj dalej

Caliercortin

Caliercortin przeznaczony jest do paliatywnego (wspomagającego) leczenia następujących chorób u bydła, koni, świń, psów i kotów: – ketozy pierwotne, – ostre, niezakaźne zapalenie stawów, zapalenie ścięgien i zapalenie kaletek maziowych, – niezakaźne stany zapalne lub alergiczne choroby skóry. Podczas stosowania deksametazonu wskazanie powinno zawsze być dokładnie sprawdzane. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 ml produktu zawiera: Substancja czynna: Deksametazon 4,00 mg (w postaci deksametazonu sodu fosforanu). Substancja pomocnicza: … Czytaj dalej

Calmafusion

Calmafusion stosowany jest do leczenia ostrej hipokalcemii powikłanej niedoborem magnezu u bydła, owiec, świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 ml zawiera: Substancje czynne: Wapnia glukonian jednowodny 380 mg (co odpowiada 34,0 mg lub 0,85 mmol Ca2+). Magnezu chlorek sześciowodny 60 mg (co odpowiada 7,2 mg lub 0,30 mmol Mg2+). Kwas borowy 50 mg. Substancja pomocnicza: Woda do wstrzykiwań. Roztwór klarowny, bezbarwny do żółtobrązowego. Dawkowanie preparatu – jak … Czytaj dalej

Canigen DHA2PPi/LR

Canigen DHA2PPi/LR stosuje się do czynnego uodparniania psów przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby (choroba Rubartha), parwowirozie, parainfluenzie, leptospirozie i wściekliźnie. Odporność po szczepieniu pojawia się po 3 tygodniach w przypadku nosówki, parwowirozy, 4 tygodni w przypadku parainfluenzy i choroby Rubartha, 5 tygodni w przypadku leptospirozy wywołanej przez L. canicola, 2 tygodni w przypadku leptospirozy wywołanej przez L. icterohaemorrhagiae i 3 tygodni w przypadku wścieklizny. Odporność na w/w choroby trwa 1 … Czytaj dalej

CANIGEN DHPPi

CANIGEN DHPPi stosuje się do czynnego uodparniania psów od 8. tygodnia życia w celu: – zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych wirusem nosówki psów; – zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych adenowirusem psów typ 1; – zapobiegania występowaniu objawów klinicznych i śmiertelności wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego wydalania podczas badań serologicznych prowadzonych z wykorzystaniem szczepu CPV-2b; – zapobiegania występowaniu objawów klinicznych wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego … Czytaj dalej

Canigen DHPPi/L

Canigen DHPPi/L stosuje się do czynnego uodparniania psów od 8. tygodnia życia w celu: – zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych wirusem nosówki psów; – zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych adenowirusem psów typ 1; – zapobiegania występowaniu objawów klinicznych i śmiertelności wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego wydalania podczas badań serologicznych prowadzonych z wykorzystaniem szczepu CPV-2b; – zapobiegania występowaniu objawów klinicznych wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego … Czytaj dalej

Canigen L

Canigen L stosuje się do czynnego uodparniania psów od 8. tygodnia życia w celu: – zapobiegania występowaniu śmiertelności i ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i ich uszkodzenia oraz wydalania z moczem Leptospira Canicola; – ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i wydalania z moczem Leptospira Icterohaemorrhagiae; Czas powstania odporności: Odporność pojawia się po 5 tygodniach w przypadku Leptospira Canicola i po 2 tygodniach w przypadku … Czytaj dalej