Belacol

Belacol wskazany jest do leczenia i metafilaktyki chorób jelitowych bydła (bydła z nierozwiniętą funkcją przedżołądków), świń i kur, wywołanych przez nieinwazyjne szczepy bakterii E. coli wrażliwe na kolistynę. Przed rozpoczęciem leczenia w ramach metafilaktyki należy stwierdzić obecność tej choroby w stadzie. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1.0 ml roztworu zawiera: Substancja czynna: Kolistyny siarczan 240,00 mg (co odpowiada minimum 4,56 milionom j.m.). Substancja(-e) pomocnicza(-e): Alkohol benzylowy (E-1519) 9,45 … Czytaj dalej

BelaFer

BelaFer wskazny jest do leczenia niedoborów żelaza i niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza. Profilaktyka niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza u prosiąt. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml zawiera: Substancja czynna: Żelazo (III) jako kompleks żelaza (III) wodorotlenku z dekstranem 100 mg. Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan sodowy 1,05 mg. Propylu parahydroksybenzoesan sodowy 0,16 mg. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Do podawania domięśniowego lub podskórnego u prosiąt, świń i … Czytaj dalej

Betafuse

Betafuse wskazny jest do leczenia ostrych (krótkotrwałych) powierzchniowych chorób skóry u psów, takich jak ostre wysiękowe zapalenie skóry (hot spots) i wypryski (zapalenie fałdów skórnych) wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, wrażliwe na kwas fusydowy. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g żelu zawiera: Substancja czynna: Betametazon (jako betamezonuwalerianian) 1 mg. Kwas fusydowy (jako kwas fusydowy półwodny) 5 mg. Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219) 3,1 mg. Propylu parahydroksybenzoesan sodowy … Czytaj dalej

Betamox L.A.

Produkt Betamox L.A. stosuje się do leczenia zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje u bydła, owiec, świń, psów i kotów gdzie wymagana jest pojedyncza iniekcja o przedłużonym działaniu. Wskazania obejmują infekcje przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, dróg moczowych, powikłania bakteryjne chorób wirusowych, infekcje pooperacyjne (podawać przed zabiegiem) u bydła, świń, owiec, psów i kotów, zespole M.M.A. u loch, mastitis u krów. Amoksycylina jest skuteczna wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów … Czytaj dalej

Bilovet

Bilovet wskazany jest w przypadku infekcji wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tylozynę. Bydło (dorosłe): – Leczenie zakażeń układu oddechowego, zapalenia macicy wywołanego przez mikroorganizmy Gram-dodatnie (Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Fusobacterium necrophorum), zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp. w tym Staphylococcus aureus, koagulazo-ujemne Staphylococci. Leczenie międzypalcowej nekrobacylozy wywołanej przez Fusobacterium necrophorum. Bydło (cielęta): – Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywoływanych przez mikroorganizmy Gram-dodatnie Mycoplasma … Czytaj dalej

Bio Cholera

Bio Cholera wskazany jest do czynnego uodporniania kur niosek jaj konsumpcyjnych i kur w stadach reprodukcyjnych oraz indyków reprodukcyjnych i rzeźnych przeciw cholerze drobiu wywoływanej przez Pasteurella multocida. Odporność pojawia się po 2 tygodniach od immunizacji i utrzymuje się do końca okresu reprodukcyjnego ptaków. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każda dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera: Substancje czynne: Pasteurella multocida serotyp A-1 nie mniej niż 7 ELISA. U* Pasteurella … Czytaj dalej

Bio Reo 1

Bio Reo 1 wskazany jest do czynnego uodporniania kurcząt przyszłych stad reprodukcyjnych, między 8-10 dniem życia, przeciw reowirusowemu zapaleniu stawów. Szczepienie stad reprodukcyjnych powoduje zwiększenie poziomu przeciwciał matczynych u potomstwa, zabezpieczając kurczęta przeciw wczesnym zakażeniom reowirusowym. Czas pojawienia się odporności: pomiędzy 8 i 10 dniem po szczepieniu. Czas trwania odporności: do końca okresu użytkowania. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Jedna dawka szczepionki (0,2 ml) zawiera: – atenuowany reowirus … Czytaj dalej

BioBos IBR marker inact.

BioBos IBR marker inact. wskazny jest do czynnej immunizacji bydła w celu zmniejszenia intensywności oraz okresu utrzymywania się objawów klinicznych spowodowanych przez infekcję wirusem BHV-1 (IBR) oraz w celu zmniejszenia wydalania terenowego wirusa. Początek odporności: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym. Czas trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każda dawka (2 ml) szczepionki zawiera: Substancja czynna: Herpeswirus bydlęcy typ 1 (BHV-1) inaktywowany, szczep … Czytaj dalej

BioBos Respi 3

BioBos Respi 3 stosowany jest  do czynnego uodparniania bydła przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3 (PI3), w celu redukcji infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV), w celu redukcji infekcji i objawów klinicznych zakażenia, – bakteriom Mannheimia haemolytica serowar A1, w celu zredukowania objawów klinicznych oraz zmian płucnych. Czas powstania odporności: pełna odpowiedź immunologiczna przeciw wirusom BRS, PI3 oraz szczepom Mannheimia haemolytica powstaje w 3 tygodniu po przeprowadzeniu szczepienia podstawowego. … Czytaj dalej

BioBos Respi 4

BioBos Respi 3 stosowany jest  do czynnego uodparniania bydła przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3 (PI3), w celu redukcji infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV), w celu redukcji infekcji i objawów klinicznych zakażenia, – wirusowej biegunce bydła (BVD), w celu redukcji infekcji, – bakteriom Mannheimia haemolytica, serowar A1, w celu zredukowania objawów klinicznych zakażenia oraz zmian płucnych. Powstanie odporności: pełna odpowiedź immunologiczna przeciw wirusom BRS, PI3, BVD oraz szczepom … Czytaj dalej