Bilovet

Bilovet wskazany jest w przypadku infekcji wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tylozynę.

Bydło (dorosłe):
– Leczenie zakażeń układu oddechowego, zapalenia macicy wywołanego przez mikroorganizmy Gram-dodatnie (Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Fusobacterium necrophorum), zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp. w tym Staphylococcus aureus, koagulazo-ujemne Staphylococci.

Leczenie międzypalcowej nekrobacylozy wywołanej przez Fusobacterium necrophorum.

Bydło (cielęta):
– Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywoływanych przez mikroorganizmy Gram-dodatnie Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar i Ureaplasma diversum oraz nekrobacylozy (cielęca błonica) wywołanej przez Fusobacterium necrophorum.

Świnie:
– Leczenie enzootycznego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma hyopneumoniae, krwotocznego zapalenia jelit (rozrostowej krwotocznej enteropatii wywołanej przez Lawsonia intracellularis), różycy wywołanej przez Erysipelothrix rhusiopathiae i zapalenia macicy wywołanego przez Staphylococcus aureus lub Arcanobacterium pyogenes.
– Leczenie zapalenia stawów wywołanego przez Mycoplasma (M. hyosynoviae, M. hyorhinis) i Staphylococcus spp. (Staphylococcus hyicus i Staphylococcus aureus).

Jaki jest skład Bilovet, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiera:
Substancja czynna:
Tylozyna 200 mg.

Substancja pomocnicza:
Alkohol benzylowy (E1519) 41,66 mg.

Dawkowanie preparatu Bilovet – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe:

Bydło i świnie: 5-10 mg tylozyny/kg masy ciała dziennie przez 3 dni (2,5 do 5 ml roztworu do wstrzykiwań na 100 kg masy ciała).

Maksymalna objętość dawki podawanej bydłu wynosi 15 ml w jedno miejsce iniekcji.
Aby zagwarantować prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała, tak aby nie doszło do podania zbyt małej dawki.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie należy podawać produktu Bilovet kurczętom i indykom.
Nie podawać koniom i innym jednokopytnym, u których podanie tylozyny może skutkować śmiercią.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne antybiotyki makrolidowe.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano następujące działania niepożądane:
– obrzęk/stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
– obrzęku sromu u bydła,
– obrzęk błon śluzowych odbytu, częściowe wysunięcie odbytu, rumień i świąd u świń,
– wstrząs anafilaktyczny i śmierć.

W miejscu iniekcji mogą wystąpić wykwity i mogą utrzymywać się przez okres do 21 dni po podaniu.

Okres(-y) karencji

Świnie: Tkanki jadalne – 9 dni.

Bydło: Tkanki jadalne – 28 dni.
Mleko – 108 godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany w oparciu o testy wrażliwości, jak również lokalne zasady stosowania antybiotyków.
Podawanie zbyt niskich dawek i/lub zbyt krótki czas leczenia może sprzyjać rozwojowi lekooporności.
Wyłącznie do podania domięśniowego.
Przy powtórnym wstrzyknięciu wybrać inne miejsce iniekcji.
Korek z gumy bromobutylowej nie powinien zostać przekłuty igłą iniekcyjną więcej niż 30 razy.
Dane dotyczące skuteczności nie potwierdzają zastosowania tylozyny do leczenia zapalenia gruczołu mlekowego wywoływanego przez Mycoplasma spp.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bilovet zwierzętom

Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do samoiniekcji.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, umyć miejsce dokładnie wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody.

Po użyciu umyć ręce.

Tylozyna może spowodować podrażnienie. Makrolidy, w tym tylozyna, mogą również wywołać nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, wchłonięciu wziewnym, spożyciu lub kontakcie ze skórą lub okiem. Nadwrażliwość na tylozynę może prowadzić do reakcji krzyżowych na inne makrolidy i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje mogą od czasu do czasu mieć charakter ciężki, stąd też należy unikać bezpośredniego kontaktu.

Produktu nie powinny podawać osoby uczulone na jego składniki.

Jeśli w następstwie kontaktu z produktem pojawią się objawy takie jak wysypka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej pokazując niniejsze ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg, lub oczu, czy też trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Decyzja o stosowaniu produktu w okresie ciąży i laktacji powinna zostać podjęta indywidualnie i wyłącznie po przeprowadzeniu przez lekarza weterynarii analizy korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Bilovet z innymi produktami

Występuje oporność krzyżowa pomiędzy innymi makrolidami i linkomycyną.

Przedawkowanie

Świnie i cielęta: Domięśniowe iniekcje 30 mg/kg masy ciała na dobę (trzykrotność maksymalnej zalecanej dawki) przez pięć dni nie skutkowało żadnymi objawami przedawkowania.

LD50 po podskórnej iniekcji tylozyny myszom szacuje się >2500 mg/kg masy ciała.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi roztworami, gdyż może to spowodować wytrącanie substancji czynnej.

Ulotka Bilovet – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bilovet u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz