Bio Cholera

Bio Cholera wskazany jest do czynnego uodporniania kur niosek jaj konsumpcyjnych i kur w stadach reprodukcyjnych oraz indyków reprodukcyjnych i rzeźnych przeciw cholerze drobiu wywoływanej przez Pasteurella multocida.

Odporność pojawia się po 2 tygodniach od immunizacji i utrzymuje się do końca okresu reprodukcyjnego ptaków.

Jaki jest skład Bio Cholera, jakie substancje zawiera?

Każda dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Pasteurella multocida serotyp A-1 nie mniej niż 7 ELISA. U*
Pasteurella multocida serotyp A-3 nie mniej niż 7 ELISA. U*
Pasteurella multocida serotyp A-4 nie mniej niż 7 ELISA. U*

* 1 ELISA. U – ilość wystarczająca do wytworzenia miana przeciwciał przeciw P.multocida 1 log2 u kurcząt po podaniu szczepionki

Adiuwant:
adiuwant olejowy q.s. 0,5 ml.

Dawkowanie preparatu Bio Cholera – jak stosować ten lek?

Podawać podskórnie (na grzbietowej powierzchni nasady szyi) lub domięśniowo (w mięśnie piersiowe) dawkę 0,5 ml, według następującego programu szczepień:

Kury nioski jaj konsumpcyjnych i kury w stadach reprodukcyjnych:
– pierwsze szczepienie: w wieku 3-4 tygodni,
– drugie szczepienie: w wieku 16-18 tygodni.

Indyki rzeźne:
– pierwsze szczepienie: w wieku 5-6 tygodni,
– drugie szczepienie: w wieku 10-12 tygodni.

Indyki reprodukcyjne:
– pierwsze szczepienie: w wieku 5-6 tygodni,
– drugie szczepienie: w wieku 10-12 tygodni,
– trzecie szczepienie: w wieku 24-26 tygodni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zawartość butelki wstrząsnąć energicznie przed użyciem.
Przestrzegać zasad aseptyki.
Nie używać strzykawek z gumowymi lub butylowymi uszczelkami tłoka.
Sprzęt używany do szczepień, w tym igły i strzykawki, musi być sterylny.
Przed rozpoczęciem szczepienia należy ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej.

Przeciwwskazania

Nie podawać szczepionki dożylnie ani w okolicy ścięgien, stawów lub gałęzi nerwowych.

Działania niepożądane

Podanie szczepionki może spowodować wystąpienie przejściowych reakcji w miejscu iniekcji, wywołanych przez adiuwant. Reakcje te zazwyczaj zanikają samoczynnie w ciągu 2 tygodni.
Niekiedy może wystąpić apatia i utrata apetytu, które ustępują w ciągu 12-24 godzin po szczepieniu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie zwierzęta zdrowe.
Zawartość butelki wstrząsnąć energicznie przed i po użyciu.
Przestrzegać zasad aseptyki.
Nie używać strzykawek z gumowymi lub butylowymi uszczelkami tłoka.
Sprzęt używany do szczepień, w tym igły i strzykawki, musi być sterylny. Sprzęt należy wyjałowić w wysokiej temperaturze. Nie używać środków do dezynfekcji.
Przed rozpoczęciem szczepienia należy ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej.
Nie używać szczepionki Bio Cholera jako rozcieńczalnika dla szczepionek zawierających atenuowane wirusy ani mieszać z innymi szczepionkami inaktywowanymi.
Nie szczepić więcej ptaków niż w ilości odpowiadającej ilości dawek w butelce.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bio Cholera zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.

Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Bio Cholera z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Szczepionka nie powinna być podawana 4 tygodnie przed i 4 tygodnie po zastosowaniu innych szczepionek zawierających składniki pochodzenia bakteryjnego.

Przedawkowanie

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, poza wymienionymi w punkcie 6, po podaniu podwójnej dawki szczepionki.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Bio Cholera – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bio Cholera u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz