CEVAC MASS L

CEVAC MASS L stosowany jest do czynnego uodparniania brojlerów i przyszłych niosek przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli (serotyp Massachusetts), w celu zmniejszenia objawów klinicznych ze strony układu oddechowego, szkodliwego wpływu na aktywność rzęsek oraz obecności wirusa w tchawicy.
Działanie ochronne potwierdzono testem prowokacji z użyciem szczepu Massachusetts M41.

Rozwinięcie się odporności: 3 tygodnie po szczepieniu.
Czas trwania odporności: 9 tygodni po szczepieniu.

Jaki jest skład CEVAC MASS L, jakie substancje zawiera?

Każda dawka (0,2 ml) CEVAC MASS L zawiera:
Substancja czynna:
Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), szczep Massachusetts B-48 102,8 – 104.3 EID50*

*EID50 = 50% dawka zakaźna dla embrionu

Żółtawa peletka.

Dawkowanie preparatu CEVAC MASS L – jak stosować ten lek?

Nebulizacja.
Szczepionka przeznaczona do podawania od pierwszego dnia życia, jedna dawka/kurczę.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Szczepionkę należy rozcieńczyć w wodzie destylowanej lub w zimnej, czystej wodzie, wolnej od środków dezynfekujących. Ilość wody powinna być wystarczająca do zapewnienia równomiernej dystrybucji szczepionki podczas spryskiwania kurcząt. Zaleca się rozpuszczenie 1000 dawek szczepionki w 200 ml wody, a proporcja ta powinna być stosowana podczas rozpuszczania innych wielkości opakowań.
Zaleca się przeprowadzanie szczepienia poprzez zamgławianie metodą grubej kropli, przy zapewnieniu kropli wielkości 100-200 μm. Na czas spryskiwania zaleca się zgromadzenie kurcząt w jednym miejscu i zredukowanie natężenia światła lub zamknięcie ptaków na niewielkiej przestrzeni. Wentylacja powinna być wyłączona na czas szczepienia i po nim, aby uniknąć zawirowań powietrza.
Szczepienie należy przeprowadzać podczas najchłodniejszej pory dnia.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Po podaniu produktu nie obserwowano żadnych znaczących objawów klinicznych. U zwierząt często występowały lekkie rzężenia w tchawicy 4-6 dni po szczepieniu, które ustępowały całkowicie w ciągu kilku dni. W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające zapalenie spojówek.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Zaszczepione zwierzęta mogą wydalać szczep szczepionkowy do 28 dni po szczepieniu. W tym okresie należy zachować specjalne środki ostrożności, by nie doszło do rozprzestrzenienia wirusa szczepionkowego na niezaszczepione kurczęta lub inne gatunki ptaków, jeśli znajdują się w sąsiedztwie.

Wszystkie kurczęta w danym gospodarstwie powinny być zaszczepione przed lub w czasie przyjmowania na jego teren.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających CEVAC MASS L zwierzętom

Nie dotyczy.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie nieśności nie zostało określone.
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje CEVAC MASS L z innymi produktami

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazujące, że ta szczepionka może być mieszana i podawana metodą spryskiwania z produktem Cevac IBird u kurcząt od pierwszego dnia życia. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki Cevac Mass L zmieszanej i stosowanej z Cevac IBird u kur w okresie nieśności. Wymieszane produkty chronią przed szczepami IBV należącymi do grupy Massachusetts i 793/B. Parametry bezpieczeństwa szczepionek zmieszanych nie różnią się od tych opisanych dla szczepionek podawanych osobno. Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dla produktu Cevac IBird.
Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepów szczepionkowych na inne gatunki ptaków, zwłaszcza gdy szczepionki są zmieszane.
Jednoczesne stosowanie obu szczepionek może zwiększyć ryzyko rekombinacji wirusów i potencjalnego pojawienia się nowych wariantów. Jednakże ryzyko wystąpienia zagrożenia oszacowano na bardzo niskie.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, oprócz Cevac IBird. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu szczepionki w dawce 10-krotnie większej od zalecanej nie obserwowano objawów innych niż te wymienione w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, oprócz Cevac IBird, jeśli jest wprowadzany do obrotu.

Ulotka CEVAC MASS L – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz CEVAC MASS L u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz