Cestal Cat

Cestal Cat stosowany jest do leczenia mieszanych inwazji tasiemców i obleńców u kotów, powodowanych przez następujące pasożyty:
– glisty: Toxocara cati, Toxascaris leonina (formy dojrzałe i późne niedojrzałe)
– tęgoryjce: Ancylostoma tubaeforme,
– tasiemce: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum (formy dojrzałe i niedojrzałe), Joyeuxiella spp.

Jaki jest skład Cestal Cat, jakie substancje zawiera?

Każda tabletka zawiera:
Substancje czynne:
Prazykwantel 20 mg.
Pyrantel 80 mg (co odpowiada 230 mg pyrantelu embonianu).

Żółtawo – brązowawa, owalna tabletka z linią podziału. Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Dawkowanie preparatu Cestal Cat – jak stosować ten lek?

Jedna tabletka na 4 kg masy ciała (co odpowiada następującej ilości substancji czynnych: prazykwantel 5 mg/kg i pyrantel 20 mg/kg).
• Masa ciała od co najmniej 1 kg do maksymalnie 2 kg: ½ tabletki.
• Masa ciała powyżej 2 kg do maksymalnie 4 kg: 1 tabletka.
• Masa ciała powyżej 4 kg do maksymalnie 6 kg:1½ tabletki.
• Masa ciała powyżej 6 kg do maksymalnie 8 kg: 2 tabletki.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Pojedyncze podanie doustne.
Podawanie i czas trwania leczenia
Tabletkę do rozgryzania i żucia należy podać bezpośrednio do pyska kota lub podać ją w pokarmie (kawałek mięsa, kiełbasy, itp.). W przypadku inwazji obleńców, zwłaszcza u młodych zwierząt, nie można spodziewać się całkowitej eliminacji, a ryzyko zachorowania u ludzi pozostaje. W badaniu przeprowadzonym na 30 kotach dobrowolne spożycie notowano w 83% przypadków. Żadne ograniczenie dostępu do pokarmu nie jest wymagane ani przed, ani po podaniu produktu. W celu zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała zwierzęcia powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe.
Należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii co do konieczności i częstości powtarzania leczenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u kociąt poniżej 6 tygodnia życia. Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi piperazynę.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty) mogą wystąpić łagodne i przemijające zaburzenia układu pokarmowego, takie jak nadmierne ślinienie i/lub wymioty oraz łagodne i przemijające zaburzenia neurologiczne, takie jak ataksja. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Ponieważ tabletki są aromatyzowane należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt. Zwierzęta w złej kondycji lub silnie zarobaczone, co może objawiać się występowaniem takich objawów jak biegunka, wymioty, obecność pasożytów w kale, wymiocinach, pogorszenie wyglądu sierści, powinny być zbadane przez lekarza weterynarii przed podaniem produktu. W przypadku kotów poważnie osłabionych lub w przypadku silnej inwazji stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cestal Cat zwierzętom

Z uwagi na względy higieniczne, osoby podające tabletki kotom bezpośrednio lub przez dodanie do kociej karmy, powinny potem umyć ręce.
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponieważ echinokokoza jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji na Rzecz Zdrowia Zwierząt (OIE), w celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy skontaktować się z kompetentnymi organami.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie ciąży. Może być stosowany w czasie laktacji.

Interakcje Cestal Cat z innymi produktami

Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi piperazynę.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nie występują po podaniu dawki do 5 razy większej od zalecanej. Po podaniu dawek wyższych niż 5-krotność zalecanej obserwowano objawy nietolerancji, takie jak wymioty.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Cestal Cat – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cestal Cat u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz