CEVAC IBird

CEVAC IBird stosowany jest do czynnego uodparnianiabrojlerów i kurcząt na przyszłe nioski, w celu redukcji szkodliwego wpływu na aktywność rzęsek oraz redukcji obecności wirusa w tchawicy powodowanych przez infekcje, co może manifestować się objawami ze strony układu oddechowego. Działanie ochronne potwierdzono testem prowokacji z użyciem szczepu 793/B – szczepu reprezentacyjnego dla grupy 793/B.

Czas powstania odporności: 3 tygodnie po jednokrotnym szczepieniu.
Czas trwania odporności: 6 tygodni po jednokrotnym szczepieniu, a w przypadku przyszłych niosek czas ten wynosi 9 tygodni po pierwszym szczepieniu metodą spryskiwania.

Jaki jest skład CEVAC IBird, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IB), szczep 1/96 2,8 – 4,3 log10 EID50*/ dawka

* EID50 = 50% dawka zakaźna dla embrionu – miano wirusa potrzebne do wywołania infekcji u 50% zaszczepionych embrionów

Wygląd: Żółtawo-biała peletka.

Dawkowanie preparatu CEVAC IBird – jak stosować ten lek?

Podanie metodą nebulizacji dla brojlerów i kurcząt na przyszłe nioski:
Jedną dawkę szczepionki należy podać poprzez zamgławianie metodą grubej kropli od 1 dnia życia.
Starsze kurczęta także można szczepić metodą grubej kropli.
Metoda zamgławiania: Szczepionkę należy rozpuścić w wodzie destylowanej lub w chłodnej, czystej, nie chlorowanej wodzie. Odpowiednią ilość fiolek należy otworzyć pod wodą. Objętość wody do rekonstytucji powinna być wystarczająca do zapewnienia równomiernej dystrybucji podczas spryskiwania kurcząt. Jest ona zmienna zależnie od wieku szczepionych kurcząt i systemu zarządzania, ale sugeruje się użycie co najmniej 200 ml wody na 1000 dawek. Zawiesinę szczepionki należy rozprowadzić równomiernie nad odpowiednią ilością ptaków, w odległości 30-40 cm, metodą grubej kropli (krople wielkości 100-200 μm). Podanie poprzez zamgławianie metodą grubej kropli jest efektywniejsze, gdy ptaki są zgromadzone w jednym miejscu przy zredukowanym natężeniu światła.
Urządzenie rozpylające powinno być wolne od osadów i śladów korozji oraz środków dezynfekujących.
W celu efektywnej dystrybucji szczepionki zaleca się zgromadzenie ptaków blisko siebie na czas spryskiwania.
Zależnie od warunków utrzymania zwierząt wentylacja powinna być wyłączona na czas szczepienia oraz po szczepieniu, w celu uniknięcia zawirowań powietrza.

Podanie w wodzie do picia dla kurcząt na przyszłe nioski:
Jedną dawkę szczepionki należy podać z wodą do picia od 10 dnia życia. W celu utrzymania odporności, szczepienie kurcząt można powtarzać co 3 tygodnie. Brak badań wykazujących działanie ochronne podczas okresu nieśności.
Szczepionkę należy rozpuścić w wodzie do picia. Objętość wody należy obliczyć w oparciu o średnie spożycie wody przez stado w ciągu ostatnich 4 dni przed szczepieniem.
Należy wziąć pod uwagę ilość wody jaka zostanie wypita w ciągu 2 godzin. Ilość ta powinna stanowić około 30% dziennego spożycia.
Nie używać leków, ani środków dezynfekcyjnych w wodzie do picia na 48 godzin przed szczepieniem. Należy także unikać w tym czasie chlorowania wody do picia.
Przed szczepieniem należy wstrzymać podawanie wody, by kurczęta były spragnione. Czas wstrzymania podawania wody jest różny zależnie od warunków klimatycznych. Okres ten powinien być jak najkrótszy, jednak musi trwać co najmniej 30 minut.
Fiolki należy otwierać pod wodą. Do rozpuszczenia szczepionki należy użyć chłodnej, czystej wody.
Przyjmuje się, iż w celu podania szczepionki należy rozpuścić 1000 dawek w tylu litrach wody ile wynosi wiek ptaków w dniach, aż do maksymalnej objętości: 20 litrów na 1000 dawek. W gorące dni ilość wody można zwiększyć do 40 litrów na 1000 dawek.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Patrz wcześniejszy punkt.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Po szczepieniu produktem nie obserwowano znaczących objawów klinicznych.
Podczas badań terenowych często obserwowano lekkie rzężenia w tchawicy, mogące się utrzymywać przez co najmniej 10 dni.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Wszystkie ptaki w danym miejscu należy szczepić jednocześnie i w tych samych obiektach.
Szczep szczepionkowy może przenosić się na nieszczepione kurczęta. Zaszczepione ptaki mogą wydalać szczep szczepionkowy do 28 dni po szczepieniu i dłużej. Należy zachować specjalne środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego na bażanty i indyki.

Cevac IBird jest przeznaczony do ochrony kurcząt przed chorobami układu oddechowego, powodowanymi przez szczepy wariantów wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków z grupy 793/B i nie powinien być stosowany jako zamiennik innych szczepionek przeciw IBV.

Produktu nie należy stosować bez uprzedniej diagnozy potwierdzającej, iż infekcja została wywołana przez szczep z grupy 793/B oraz bez potwierdzenia, że wirus IB z grupy 793/B ma znaczenie epidemiologiczne na tym terenie. Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia rozprzestrzenienia wariantów wirusa na teren, w którym one nie występują.

Przestrzeganie zasad dobrej praktyki hodowlanej oraz zasad higieny (tj. procedury mycia i dezynfekcji, zmiana odzieży i obuwia dla odwiedzających) skutecznie pomogą w ochronie środowiska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających CEVAC IBird zwierzętom

Fiolki można otworzyć pod wodą, w celu uniknięcia powstawania aerozolu.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się rękawice wodoodporne oraz okulary ochronne. Po użyciu umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Wykazano bezpieczeństwo powtarzanego podawania Cevac IBird u niosek w okresie nieśności.

Interakcje CEVAC IBird z innymi produktami

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazujące, że ta szczepionka może być mieszana i podawana metodą spryskiwania z produktem Cevac Mass L u kurcząt od pierwszego dnia życia.
Wykazano, iż po podaniu z Cevac Mass L czas trwania odporności u kurcząt brojlerów wynosił 9 tygodni.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki Cevac IBird zmieszanej i stosowanej z Cevac Mass L u kur w okresie nieśności.
Wymieszane produkty chronią przed szczepami IBV należącymi do grupy 793/B i Massachusetts.
Parametry bezpieczeństwa szczepionek zmieszanych nie różnią się od tych opisanych dla szczepionek podawanych osobno. Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dla produktu Cevac Mass L.

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepów szczepionkowych na inne gatunki ptaków, zwłaszcza gdy szczepionki są zmieszane.
Jednoczesne stosowanie obu szczepionek może zwiększyć ryzyko rekombinacji wirusów i potencjalnego pojawienia się nowych wariantów. Jednakże ryzyko wystąpienia zagrożenia oszacowano na bardzo niskie.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, oprócz Cevac Mass L. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu szczepionki w dawce 10-krotnie większej od zalecanej nie obserwowano efektów ubocznych innych od tych wymienionych w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, oprócz Cevac Mass L, jeśli jest wprowadzany do obrotu.

Ulotka CEVAC IBird – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz CEVAC IBird u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz