Ceporex

Lek Ceporex przeznaczony jest do terapii antybiotykowej bydła, psów i kotów.

Psy i koty: Ceporex jest skutecznym produktem w leczeniu schorzeń skóry, infekcji tkanek miękkich, dróg oddechowych, moczowych, moczowo-płciowych u psów i kotów.
U psów wskazany również do leczenia schorzeń przewodu pokarmowego.

Bydło: Metritis, schorzenia racic, rany, ropnie oraz leczenie mastitis przy zastosowaniu jednocześnie miejscowego leczenia wymienia.

Wykaz drobnoustrojów wrażliwych na działanie cefaleksyny in vitro:
Actinobacillus lignieresi Haemophilus spp.
Actinomyces bovis Micrococcus spp.
Corynebacterium spp. Moraxella spp.
Streptococcus spp. Pasteurella spp.
Peptostreptococcus spp. Peptococcus spp.
Escherichia coli Proteus spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae Salmonella spp.
Fusobacterium spp. Clostridium spp.
Staphylococcus spp. (wraz ze szczepami opornymi na działanie penicylin).

Jaki jest skład Ceporex, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Cefaleksyna 180 mg (w postaci cefaleksyny sodowej).

Dawkowanie preparatu Ceporex – jak stosować ten lek?

Psy i koty: 10 mg cefaleksyny/kg m.c. (1 ml/18 kg m.c.) raz dziennie przez 5 dni.
Lek można podawać podskórnie lub domięśniowo. Po podaniu rozmasować miejsce iniekcji.

Bydło: 7 mg cefaleksyny/kg m.c. (1 ml/25 kg m.c.) raz dziennie przez okres do 5 dni.
Lek podawać domięśniowo.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Wstrząsnąć silnie przed podaniem.
Produkt nie zawiera środków konserwujących.
Używać suchych igieł i strzykawek.
Przetrzeć korek przed pobraniem każdej dawki.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt uczulonych na działanie cefaleksyny.

Działania niepożądane

Niewielkie odczyny w miejscu podania.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 15 dni.
Mleko: 12 godzin.

Psy, koty – nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Cefaleksyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego zaburzenie krążenia krwi w uszkodzonych nerkach może doprowadzić do kumulacji antybiotyku w nerkach. W przypadku leczenia zwierząt z niewydolnością nerek dawka produktu powinna być określona przez lekarza weterynarii.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Ceporex zwierzętom

Cefalosporyny mogą powodować reakcje uczuleniowe po wstrzyknięciu, podaniu drogą wziewną, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Uczulenia na penicyliny mogą dawać krzyżowe reakcje alergiczne na działanie cefalosporyn i odwrotnie. W niektórych wypadkach następstwa reakcji alergicznych mogą mieć poważne skutki.
1. Nie stosować leku w przypadku osób uczulonych na działanie cefalosporyn/penicylin.
2. Zachowywać wszystkie niezbędne środki ostrożności przy stosowaniu leku.
3. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych – swędzenie, zaczerwienienie skóry rąk, twarzy, obrzęk, wzrost temperatury – natychmiast udać się do lekarza.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.
Może być stosowany w laktacji.

Interakcje Ceporex z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Dwukrotne przekroczenie dawki zalecanej dla bydła oraz trzykrotne dawki zalecanej dla psów i kotów nie prowadzi do powstania efektów niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Ceporex – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Ceporex u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz