Denagard

Wskazania do stosowania Denagard to: Świnia Do leczenia i zapobiegania dyzenterii świń, wywoływanej przez Brachyspira hyodysenteriae. Do leczenia zapalenia okrężnicy wywoływanego przez Brachyspira pilosicoli. Do leczenia zapalenia jelita cienkiego wywoływanego przez Lawsonia intracellularis. Do leczenia i zapobiegania enzootycznemu zapaleniu płuc świń, wywoływanemu przez Mycoplasma hyopneumoniae. Kura Do leczenia i zapobiegania zespołowi CRD i zapaleniu worków … Czytaj dalej

CEVAC IBird

CEVAC IBird stosowany jest do czynnego uodparnianiabrojlerów i kurcząt na przyszłe nioski, w celu redukcji szkodliwego wpływu na aktywność rzęsek oraz redukcji obecności wirusa w tchawicy powodowanych przez infekcje, co może manifestować się objawami ze strony układu oddechowego. Działanie ochronne potwierdzono testem prowokacji z użyciem szczepu 793/B – szczepu reprezentacyjnego dla grupy 793/B. Czas powstania … Czytaj dalej

CEVAC MASS L

CEVAC MASS L stosowany jest do czynnego uodparniania brojlerów i przyszłych niosek przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli (serotyp Massachusetts), w celu zmniejszenia objawów klinicznych ze strony układu oddechowego, szkodliwego wpływu na aktywność rzęsek oraz obecności wirusa w tchawicy. Działanie ochronne potwierdzono testem prowokacji z użyciem szczepu Massachusetts M41. Rozwinięcie się odporności: 3 tygodnie po szczepieniu. Czas … Czytaj dalej

Cevac MD HVT

Cevac MD HVT jest stosowany przy czynnym uodparnianiu 18-dniowych zarodków kurzych lub jednodniowych kurcząt w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian wywołanych przez łagodne i zjadliwe szczepy wirusa choroby Mareka. Czas powstania odporności: 9 dni po szczepieniu. Czas trwania odporności: jednokrotne szczepienie jest wystarczające do zapewnienia ochrony przez cały okres ryzyka zakażenia chorobą Mareka. … Czytaj dalej

Cevac MD Rispens

Cevac MD Rispens jest przeznaczony do czynnego uodparniania jednodniowych kurcząt na przyszłe nioski w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian wywołanych przez wysoce zjadliwe szczepy wirusa choroby Mareka. Czas powstania odporności: 9 dni po szczepieniu. Czas trwania odporności: jednokrotne szczepienie jest wystarczające do zapewnienia ochrony przez cały okres ryzyka zakażenia wirusem choroby Mareka. Jaki … Czytaj dalej

Cevac Meta L

Cevac Meta L jest przeznaczony do czynnego uodparniania kurcząt przeznaczonych na nioski, w celu redukcji objawów ze strony układu oddechowego i siewstwa wirusa związanych z zakażeniem metapneumowirusem ptaków, który jest głównym czynnikiem etiologicznym syndromu obrzęku głowy kur – SHS. Rozwinięcie się odporności: 3 tygodnie. Czas trwania odporności: 9 tygodni. Jaki jest skład , jakie substancje … Czytaj dalej

CEVAC Transmune

CEVAC Transmune jest przeznaczony do czynnego uodparniania 18-dniowych inkubowanych zarodków brojlerów kurzych lub jednodniowych brojlerów kurzych, pochodzących od kur szczepionych przeciwko IBD, celem zapobieżenia śmiertelności, chorobie klinicznej, utracie wagi, a także zmianom ostrym w torbie Fabrycjusza, związanym z zakażeniem wysoce wirulentnymi wirusami zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBD). Uwolnienie wirusa szczepionkowego z kompleksu (a co za … Czytaj dalej

Bronipra-1

Bronipra-1 wskazany jest do stosowania do czynnego uodparniania kurcząt broilerów przed zakaźnym zapaleniem oskrzeli ptaków. Do pierwszego szczepienia kurcząt stad reprodukcyjnych i towarowych niosek przed zakaźnym zapaleniem oskrzeli ptaków. Odporność powstaje w ciągu 2 tygodni po szczepieniu. W stadach broilerów odporność utrzymuje się do końca okresu produkcyjnego. W stadach zarodowych oraz reprodukcyjnych odporność utrzymuje się … Czytaj dalej

BUR-706

Produkt BUR-706 stosuje się przy czynnym uodparnianiu kur przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków (chorobie Gumboro). Początek trwania odporności: 2 tygodnie po szczepieniu. Czas trwania odporności: do końca okresu wzrostu. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każda dawka szczepionki zawiera: atenuowany wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza ptaków, szczep S-706 nie mniej niż 4,0 log … Czytaj dalej

Bioral H 120

Bioral H 120 wskazany jest do czynnego uodparniania kur przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków. Po podaniu pojedynczej dawki szczepionki ochronny poziom przeciwciał jest wykrywany pomiędzy 7-14 dniem i utrzymuje się do 7 tygodnia życia. Po podaniu przypominającej dawki szczepionki poziom ochronny utrzymuje się nie krócej niż 5 tygodni. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? … Czytaj dalej