XEDEN

Wskazania do podania leku XEDEN

XEDEN, 15 mg, tabletki dla kotów
– Leczenie zakażeń górnych dróg oddechowych.

XEDEN, 50 mg; 150 mg, tabletki dla psów
– Leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych (związanych lub nie z zapaleniem gruczołu krokowego) oraz zakażeń górnych dróg moczowych wywoływanych przez Escherichia Coli lub Proteus mirabilis.
– Leczenie powierzchownego i głębokiego ropnego zapalenia skóry.

Jaki jest skład XEDEN, jakie substancje zawiera?

Jedna tabletka zawiera:
Enrofloksacyna – 15 mg; 50 mg; 150 mg.

Tabletka.

Dawkowanie preparatu XEDEN – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

XEDEN, 15 mg, tabletki dla kotów
5 mg enrofloksacyny/kg masy ciała raz dziennie przez 5 do 10 kolejnych dni:
– 1 tabletka na 3 kg masy ciała jako pojedyncza dawka dzienna
– lub ½ tabletki na 1,5 kg masy ciała jako pojedyncza dawka dzienna
Leczenie należy ponownie przeanalizować w przypadku braku poprawy klinicznej w połowie okresu podawania produktu.

≥ 1,1 – < 2 kg masy ciała – ½ tabletki

≥ 2 – < 4 kg masy ciała – 1 tabletka

≥ 4 – < 5 kg masy ciała – 1 ½ tabletki

≥ 5 – < 6,5 kg masy ciała – 2 tabletki

≥ 6,5 – < 8,5 kg masy ciała – 2 ½ tabletki

Nie przekraczać zalecanych dawek.
Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej ustalić masę ciała, w celu uniknięcia podania zbyt małej dawki.

XEDEN, 50 mg; 150 mg, tabletki dla psów
5 mg enrofloksacyny/kg/dzień jako pojedyncza dawka dzienna, co odpowiada 1 tabletce na 10 kg dziennie przez:
– 10 dni w zakażeniach dolnych dróg moczowych
– 15 dni w zakażeniach górnych dróg moczowych oraz w zakażeniach dolnych dróg moczowych związanych z zapaleniem gruczołu krokowego
– do 21 dni w powierzchownym ropnym zapaleniu skóry, zależnie od odpowiedzi klinicznej
– do 49 dni w głębokim ropnym zapaleniu skóry, zależnie od odpowiedzi klinicznej

Leczenie należy ponownie przeanalizować w przypadku braku poprawy klinicznej w połowie okresu podawania produktu.

Sposób podziału: położyć tabletkę na płaskiej powierzchni, tak aby strona z nacięciami skierowana była do podłoża (stroną wypukłą skierowana do góry).
Opuszką palca wskazującego delikatnie ucisnąć pionowo środek tabletki, aby przełamać ją na połówki. W celu uzyskania ćwiartek, ucisnąć delikatnie palcem wskazującym środek jednej połówki.

Tabletki są podzielne i mogą być podawane zgodnie z poniższym schematem:

XEDEN, 50 mg - dawkowanie

Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej ustalić masę ciała, w celu uniknięcia podania zbyt małej dawki.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Tabletki są smakowe. Można je podawać bezpośrednio do jamy ustnej kota/psa lub z jedzeniem, jeśli to konieczne.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

XEDEN, 15 mg, tabletki dla kotów
Podczas leczenia mogą wystąpić wymioty i biegunka. Objawy te ustępują samoistnie i zwykle nie wymagają przerwania leczenia.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Należy wówczas przerwać podawanie produktu.
Mogą wystąpić objawy neurologiczne (drgawki, drżenia, ataksja, pobudzenie).
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

XEDEN, 50 mg; 150 mg, tabletki dla psów
Możliwe zmiany w chrząstkach stawowych u rosnących szczeniąt (patrz punkt Przeciwwskazania).
W rzadkich przypadkach obserwowano wymioty i brak apetytu.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Należy wówczas przerwać podawanie produktu.
Mogą wystąpić objawy neurologiczne (drgawki, drżenia, ataksja, pobudzenie).
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas.
Jeśli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może zwiększać częstość występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszać skuteczność leczenia innymi chinolonami, ze względu na możliwość oporności krzyżowej.
Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i regionalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych.
U psów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby produkt stosować ostrożnie.
Ropne zapalenie skóry najczęściej jest wtórnym powikłaniem choroby podstawowej. Zalecane jest określenie pierwotnej przyczyny i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Tabletki do rozgryzania i żucia są smakowe. W celu uniknięcia przypadkowego spożycia, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających XEDEN zwierzętom

Równoczesne stosowanie z fluniksyną musi odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii, gdyż interakcje pomiędzy tymi lekami mogą prowadzić do działań niepożądanych związanych z opóźnionym wydalaniem.
Jednoczesne podawanie z teofiliną wymaga ścisłego monitoringu, ponieważ może dojść do wzrostu poziomu teofiliny w surowicy krwi.
Równoczesne stosowanie z substancjami zawierającymi magnez lub glin (takimi jak środki zobojętniające kwasy lub sukralfat) może redukować wchłanianie enrofloksacyny. Leki te należy podawać w odstępie dwóch godzin.
Nie stosować z tetracyklinami, fenikolami i makrolidami ze względu na potencjalne działanie antagonistyczne.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Badania u zwierząt laboratoryjnych (szczur, szynszyla) nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu, szkodliwego dla samicy. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Laktacja:
Nie zaleca się stosowania enrofloksacyny podczas laktacji, ponieważ przechodzi ona do mleka matki.

Interakcje XEDEN z innymi produktami

Równoczesne stosowanie z fluniksyną musi odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii, gdyż interakcje pomiędzy tymi lekami mogą prowadzić do działań niepożądanych związanych z opóźnionym wydalaniem.
Jednoczesne podawanie z teofiliną wymaga ścisłego monitoringu, ponieważ może dojść do wzrostu poziomu teofiliny w surowicy krwi.
Równoczesne stosowanie z substancjami zawierającymi magnez lub glin (takimi jak środki zobojętniające kwasy lub sukralfat) może redukować wchłanianie enrofloksacyny. Leki te należy podawać w odstępie dwóch godzin.
Nie stosować z tetracyklinami, fenikolami i makrolidami ze względu na potencjalne działanie antagonistyczne.

Przedawkowanie

XEDEN, 15 mg, tabletki dla kotów
Przedawkowanie może powodować wymioty i objawy nerwowe (drżenia mięśni, brak koordynacji i drgawki), które mogą wymagać przerwania leczenia.
Ze względu na brak specyficznego antidotum, należy zastosować metody eliminacji leku oraz leczenie objawowe.
W razie potrzeby, w celu redukcji wchłaniania enrofloksacyny, można podać środki zobojętniające kwasy zawierające magnez lub glin albo węgiel aktywowany.
W badaniach laboratoryjnych obserwowano wystąpienie objawów niepożądanych ze strony oczu przy dawkach od 20 mg/kg.
Działanie toksyczne na siatkówkę powodowane przedawkowaniem może nawet prowadzić do nieodwracalnej ślepoty u kotów.

XEDEN, 50 mg; 150 mg, tabletki dla psów
Przedawkowanie może powodować wymioty i objawy nerwowe (drżenia mięśni, brak koordynacji i drgawki), które mogą wymagać przerwania leczenia.
Ze względu na brak specyficznego antidotum, należy zastosować metody eliminacji leku oraz leczenie objawowe.
W razie potrzeby, w celu redukcji wchłaniania enrofloksacyny, można podać środki zobojętniające kwasy zawierające magnez lub glin albo węgiel aktywowany.
Zgodnie z danymi literaturowymi objawy przedawkowania enrofloksacyny u psów, takie jak brak apetytu i zaburzenia jelitowo-żołądkowe, obserwowano po podawaniu przez 2 tygodnie dawki około 10-krotnie większej od zalecanej. Nie obserwowano objawów nietolerancji u psów po podawaniu przez miesiąc dawki 5-krotnie większej od zalecanej.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ulotka XEDEN – do pobrania pełna wersja ulotki

XEDEN – tabletki dla kotów

XEDEN – tabletki dla psów

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

XEDEN – tabletki dla kotów

XEDEN – tabletki dla psów

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz XEDEN u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz