Advantage dla kotów

Advantage 40 lub 80 dla kotów wskazany jest do zapobiegania i zwalczania inwazji pcheł u kotów oraz jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Imidaklopryd 100 mg/ml. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt do nakrapiania na skórę. Jednokrotna terapia zabezpiecza zwierzę przed inwazją na 4 tygodnie. Produkt zachowuje skuteczność przy sporadycznych kąpielach i zmoczeniu sierści zwierzęcia. Advantage 40 dla kotów, … Czytaj dalej

Albipen LA

Psy i koty: Albipen LA jest wskazany do leczenia i stosowania metafilaktycznego w zakażeniach o przebiegu podostrym i przewlekłym, włączając: zakażenia układu moczowo-płciowego wywoływane przez Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli, Proteus mirabilis; zakażenia układu oddechowego wywoływane przez Bacillus anthracis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica, E. coli, Pasteurella spp.; zakażenia przewodu pokarmowego wywoływane przez Bacillus anthracis, E. coli, Leptospira spp., Salmonella spp., Shigella spp., Clostridium spp.; zapalenia … Czytaj dalej

Alzane

Atipamezolu chlorowodorek jest selektywnym α-2 antagonistą i wskazany jest do znoszenia sedacyjnego efektu działania medetomidyny i deksmedetomidyny u psów i kotów. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Produkt jest klarownym, bezbarwnym, sterylnym, wodnym roztworem. Każdy ml roztworu zawiera 5 mg atipamezolu chlorowodorku jako substancję czynną oraz 1 mg metylu parahydroksybenzoesan (E 218) jako konserwant. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Pojedyncze podanie domięśniowe. Dawka zależy do wcześniej podanej … Czytaj dalej

AMFLEE combo do nakrapiania dla kotów i fretek

U kotów: Produkt jest przeznaczony do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami: – eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu. … Czytaj dalej

Amflee dla kotów

Amflee 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów wskazany jest do leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis), kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) i wszołów (Felicola subrostratus) u kotów. Produkt wykazuje trwałe działanie insektobójcze przez okres do 5 tygodni wobec pcheł i działanie bójcze do 2 tygodni wobec kleszczy. Produkt może być stosowany jako element strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane … Czytaj dalej

Amodip

Amodip przeznaczony jest do leczenia nadciśnienia tętniczego u kotów. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każda tabletka zawiera: Substancja czynna: Amlodypina 1,25 mg (co odpowiada 1,73 mg amlodypiny bezylanu). Tabletka do rozgryzania i żucia. Tabletki podłużne, beżowe do jasnobrązowych, z linią podziału po jednej stronie. Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Podanie doustne. Tabletki z amlodypiną należy podawać doustnie z … Czytaj dalej

Amoxinject

Amoxinject wskazany jest w przypadku: Leczenia chorób cieląt, świń, psów i kotów wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne oraz Gram-dodatnie wrażliwe na działanie amoksycyliny. Bydło (cielęta). 1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego. 2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym rany, czyraki, ropowica, ogólne zakażenia oraz posocznice, infekcje stawów i pępka cieląt. Świnia. 1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego. 2. Infekcje skóry i tkanek … Czytaj dalej

Amoxycylina 20% LA

Produkt Amoxycylina 20% LA przeznaczony jest do leczenia: – chorób dróg oddechowych np. zapalenia oskrzeli i płuc wywoływanego przez Pasteurella multocida i Streptococcus suis, zapalenia opłucnej na tle Haemophilus pleuropneumoniae, – chorób przewodu pokarmowego: stany zapalne przewodu pokarmowego wywoływane przez E. coli i Salmonella sp., martwicowe zapalenie żołądka u świń wywoływane przez Fusobacterium necrophorum, – stanów zapalnych nerek, jajników, dróg rodnych w następstwie poronień oraz dróg moczowo-płciowych np. zapalenie jajników … Czytaj dalej

Anaestamine

Produkt Anaestamine może być używany w połączeniu z środkami uspokajającymi w celu: – unieruchomienia, – sedacji, – znieczulenia ogólnego. Docelowe gatunki zwierząt: psy, koty, bydło, owce, kozy, konie, świnie, świnki morskie, chomiki, króliki, szczury, myszy. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Skład na ml: Substancja czynna: Ketamina 100 mg (co odpowiada 115,33 mg ketaminy chlorowodorkowi). Substancje pomocnicze: Chlorokrezol 1mg. Klarowny, bezbarwny, wodny roztwór. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten … Czytaj dalej

Animeloxan, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Wskazaniami leczniczymi dla Animeloxan 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów są: Psy: Łagodzenie stanu zapalnego i bólu zarówno w ostrych jak i przewlekłych schorzeniach układu kostnomięśniowego. Zmniejszenie bólu pooperacyjnego i stanu zapalnego po zabiegach ortopedycznych i zabiegach w obrębie tkanek miękkich. Koty: Zmniejszenie bólu pooperacyjnego po owariohisterektomii i drobnych zabiegach w obrębie tkanek miękkich. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja czynna: Meloksykam 5 mg. Substancje … Czytaj dalej