V.H. + H-120

V.H. + H-120 służy do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, niosek reprodukcyjnych i towarowych (rasy lekkie, ciężkie) przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (ND) i zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków (IB).
Odporność poszczepienna po jednokrotnym szczepieniu pojawia się po 5 dniach i trwa 2 miesiące.

Jaki jest skład V.H. + H-120, jakie substancje zawiera?

1 dawka szczepionki V.H. + H-120 zawiera:
– atenuowany wirus rzekomego pomoru ptaków (choroby Newcastle), szczep VH nie mniej niż 106,0 EID50 i nie więcej niż 107,49 EID50,
– atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, szczep H-120 nie mniej niż 103,5 EID50 i nie więcej niż 104,49 EID50.

Dawkowanie preparatu V.H. + H-120 – jak stosować ten lek?

Szczepionka może być podawana w wodzie do picia lub metodą nebulizacji.
Brojlery kurze oraz nioski stad zarodowych i towarowych powinny być szczepione po raz pierwszy w 1 dniu życia i doszczepione w 17 dniu życia. Dwukrotne szczepienie daje pełną ochronę ptaków przed zachorowaniem do czasu uboju (7-8 tydzień życia).

Sposób przygotowania oraz podania szczepionki w wodzie do picia
Metody nie należy stosować u kurcząt młodszych niż 3-4 dniowe (do momentu nabycia umiejętności samodzielnego picia wody).
Przynajmniej na dwie godziny przed podaniem szczepionki nie należy poić ptaków.
Poidła należy oczyścić szczotką i wypłukać do czysta wodą. Nie należy używać przy tym środków dezynfekcyjnych, czyszczących oraz detergentów. Nawet śladowe ilości tych substancji mogą zabić wirus i uczynić szczepionkę mało skuteczną. Poidła muszą być absolutnie czyste, bez rdzy, najlepiej plastikowe. Należy zapewnić wystarczająco duży dostęp do poideł tak, aby kurczęta mogły pobrać wodę ze szczepionką jak najszybciej. W przypadku wybiegowego wychowu kurcząt poidła należy ustawić w cieniu tak, aby uchronić je przed słońcem oraz przegrzaniem.
Szczepionka jest przeznaczona do podawania w wodzie do picia w celu masowego uodparniania zdrowych brojlerów. W celu zobojętnienia jonów chloru i innych substancji należy dodać do wody 50 ml chudego mleka (lub 5 gramów chudego mleka w proszku) do każdego litra wody do picia. Po rozpuszczeniu się mleka w wodzie należy odczekać 5 minut, a następnie dodać szczepionkę.
Po usunięciu aluminiowego kapsla fiolki oraz gumowego korka należy wypełnić fiolkę ostrożnie wodą do 2/3 jej pojemności, a następnie, po powtórnym zakorkowaniu umiarkowanie wstrząsnąć. Rozpuszczoną zawartość fiolki wlać do pojemnika z wodą zachowując następujące proporcje:
dla ptaków w wieku od 4 dni do 3 tygodni 5-10 litrów wody / 1000 dawek,
dla ptaków w wieku od 4 tyg. do 8 tyg. 20 litrów wody / 1000 dawek,
dla ptaków wieku 8 tyg. i starszych 40 litrów wody / 1000 dawek.

Co w praktyce oznacza rozpuszczenie odpowiednich dawek szczepionki w następujących ilościach litrów (L) wody:

V.H. + H-120 - dawkowanie

Po dokładnym wymieszaniu szczepionki w wodzie czystą pałeczką, należy przygotowaną zawiesinę rozlać w równych ilościach do poideł. Należy sprawdzić, czy zawiesina szczepionki została wypita w ciągu dwóch godzin i czy poidła znajdują się w cieniu.
Nie należy podawać wody do czasu wypicia zawiesiny szczepionki przez ptaki.
Po szczepieniu należy zapewnić ptakom optymalne warunki cieplne oraz zaopatrzenie w paszę i wodę. Poddanie w tym czasie ptaków działaniu czynników stresowych wywołuje zaburzenia homeostazy i upadki ptaków.

Sposób podania szczepionki metodą nebulizacji
Jednodniowe kurczęta można szczepić tuż po wylęgu w wylęgarni lub po wstawieniu do kurnika, za pomocą zwykłego opryskiwacza ogrodniczego. Do szczepienia starszych ptaków należy użyć elektrycznego opryskiwacza lub zamgławiacza, które wytwarzają bardziej jednorodną kroplę o średnicy nieprzekraczającej 100 mikronów. Przed szczepieniem należy sprawdzić wydajność urządzenia tworzącego aerozol. Dysze rozpylające powinny znajdować się nad ptakami, na wysokości od 1 do 1,5 metra. Krople powinny opadać wolno, zaś wentylacja powietrza powinna być zatrzymana na 20-30 minut. Przed szczepieniem należy przyciemnić światło. Zarówno w trakcie, jak i po szczepieniu należy zapewnić ptakom spokój.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu osiągnięcia dobrych wyników szczepienia zaleca się szczepić ptaki wczesnym rankiem używając do tego celu zimnej wody.
Szczepionkę należy zużyć tuż po rozpuszczeniu.
Na 24 godziny przed podaniem szczepionki należy zaprzestać podawania antybiotyków oraz środków dezynfekcyjnych wraz z wodą do picia.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

W przypadku podawania szczepionki metodą nebulizacji, u kurcząt może pojawić się ustępujące samoistnie zapalenie spojówek.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Ptaki do szczepienia powinny być zdrowe, nie narażone na czynniki stresowe, takie jak: nadmierne stłoczenie, przegrzanie, zimno itp.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających V.H. + H-120 zwierzętom

Po przypadkowym podaniu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Z uwagi na możliwość wystąpienia objawów przemijającego zapalenia spojówek osoba szczepiąca ptaki powinna nosić okulary ochronne oraz maskę ochronną.
Wspomniane tu zapalenie spojówek ustępuje samoistnie po jednym lub dwóch dniach.
Po zakończeniu szczepienia należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w okresie nieśności nie zostało określone.

Interakcje V.H. + H-120 z innymi produktami

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być podawana w tym samym dniu, co szczepionka przeciw chorobie Mareka, ale nie zmieszana; przynajmniej 11 dni przed lub 6 dni po szczepieniach przeciw chorobie Newcastle (szczepionki inaktywowane) oraz chorobie Gumboro (zarówno szczepionki żywe, jak i inaktywowane).
Powyższe dane dotyczą szczepionek firmy Abic.

Przedawkowanie

Po 10-krotnym przedawkowaniu szczepionki nie obserwowano żadnych działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka V.H. + H-120 – do pobrania pełna wersja ulotki

V.H. + H-120 – Liofilizat do sporządzania zawiesiny

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

V.H. + H-120 – Liofilizat do sporządzania zawiesiny

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz V.H. + H-120 u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz