Cardisure Flavoured

Cardisure Flavoured jest przeznaczony do leczenia zastoinowej niewydolności serca u psów wynikającej z niedomykalności zastawek (niedomykalność zastawki mitralnej i/lub trójdzielnej) lub kardiomiopatii rozstrzeniowej. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną jest pimobendan. 1,25 mg: 1 tabletka zawiera 1,25 mg pimobendanu. 2,5 mg: 1 tabletka zawiera 2,5 mg pimobendanu. 5 mg: 1 tabletka zawiera … Czytaj dalej