Alfaglandin C

Wskazaniem do leczenia Alfaglandin C u bydła (krowy) są: − Ropomacicze (pyometria) wywołane czynnościowym lub przetrwałym ciałkiem żółtym − Ciche ruje (suboestrus) wywołane czynnościowym lub przetrwałym ciałkiem żółtym − Synchronizacja rui − Wywoływanie poronienia do 150. dnia ciąży o nieprawidłowym przebiegu − Leczenie jajnikowych torbieli lutealnych − Indukcja porodu. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml roztworu zawiera: Substancja czynna: Kloprostenol 0,25 mg (w postaci soli sodowej kloprostenolu). … Czytaj dalej

Bioestrovet

Krowy: ciche ruje (suboestrus), leczenie chronicznego zapalenia macicy – ropomacicza (pyometria) w połączeniu z lokalną terapią macicy, leczeniu jajnikowych torbieli lutealnych, wywoływanie poronienia – można wywołać poronienie od l tygodnia ciąży do 150 dnia ciąży (np. w wypadku zmumifikowanych płodów i puchliny błon płodowych), indukcja porodu (dopuszczalna nie wcześniej niż tydzień przed przewidywanym porodem), synchronizacja rui. U klaczy: indukcja luteolizy po wczesnej śmierci płodów (u 10% klaczy po pokryciu płody … Czytaj dalej

Syncroprost

Syncroprost wskazany jest u następujących gatunków zwierząt: Bydło (krowy i jałówki) – Indukcja luteolizy umożliwiająca wznowienie rui i owulacji u samic przejawiających cykle, w przypadku podania podczas dioestrus. – Synchronizacja rui (w ciągu 2 do 5 dni) w grupach samic przejawiających cykle leczonych jednocześnie. – Leczenie suboestrus („cicha ruja”) i chorób macicy związanych z funkcjonującym lub przetrwałym ciałkiem żółtym (zapalenie błony śluzowej macicy, ropomacicze). – Leczenie torbieli luteinowych. – Indukcja … Czytaj dalej