Alfaglandin C

Wskazaniem do leczenia Alfaglandin C u bydła (krowy) są:

− Ropomacicze (pyometria) wywołane czynnościowym lub przetrwałym ciałkiem żółtym
− Ciche ruje (suboestrus) wywołane czynnościowym lub przetrwałym ciałkiem żółtym
− Synchronizacja rui
− Wywoływanie poronienia do 150. dnia ciąży o nieprawidłowym przebiegu
− Leczenie jajnikowych torbieli lutealnych
− Indukcja porodu.

Jaki jest skład Alfaglandin C, jakie substancje zawiera?

Każdy ml roztworu zawiera:
Substancja czynna: Kloprostenol 0,25 mg (w postaci soli sodowej kloprostenolu).

Substancje pomocnicze: Chlorokrezol 1 mg

Roztwór do wstrzykiwań.
Przezroczysty, prawie bezbarwny, wodnisty roztwór.

Dawkowanie preparatu Alfaglandin C – jak stosować ten lek?

Iniekcja domięśniowa: 0,5 mg (2 ml) kloprostenolu na osobnika.
Synchronizacja rui: dwie iniekcje w odstępie 11 dni.
Wywoływanie poronienia w przypadku ciąży o nieprawidłowym przebiegu: pomiędzy 5. i 150. dniem od inseminacji.
Wywoływanie porodu: do 10 dni przed oczekiwanym terminem porodu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Nosić rękawiczki.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt w ciąży, kiedy nie jest zamierzone wywołanie porodu lub poronienia. Nie stosować w przypadku skurczu oskrzeli lub chorób spastycznych układu pokarmowego.

Działania niepożądane

Zgłaszano występowanie w miejscu wstrzyknięcia zlokalizowanych zakażeń bakteryjnych, które mogą ulegać uogólnieniu, w związku z wprowadzeniem do tkanek podczas iniekcji bakterii anaerobowych. . W przypadku stosowania w celu wywołania porodu może dojść do zwiększenia częstotliwości zatrzymania łożyska w zależności od czasu podania leku.

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 1 dzień
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy uwzględnić 4–5 dniowy okres refrakcji po owulacji, podczas którego bydło jest niewrażliwe na luteolityczne działanie prostaglandyn.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Wstrzykiwać domięśniowo z zachowaniem zwyczajowych środków ostrożności i aseptyki.
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia bakteriami anaerobowymi należy uważać, aby nie wstrzykiwać leku w obrębie mokrej lub zabrudzonej skóry.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Alfaglandin C zwierzętom

– Prostaglandyny typu F2α mogą się wchłaniać przez skórę i powodować stany spastyczne oskrzeli lub poronienie.
– Bezpośredni kontakt ze skórą lub oczami może powodować podrażnienie i reakcje alergiczne.
– Kobiety w ciąży lub planujące ciążę nie powinny podawać tego produktu.
– Osoby o znanej nadwrażliwości na kloprostenol lub chlorokrezol powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.
– Ponieważ ten produkt leczniczy weterynaryjny wchłania się przez skórę, należy zachować ostrożność przy jego wykorzystywaniu — zwłaszcza w przypadku kobiet w okresie rozrodczym, osób chorujących na astmę oraz osób, u których występują problemy z oskrzelami oraz inne problemy związane z układem oddechowym.
– Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami.
– Unikać przypadkowej samoiniekcji.
– Nosić rękawiczki.
– W razie przypadkowego kontaktu produktu weterynaryjnego leczniczego ze skórą lub oczami dany obszar należy natychmiast obficie przepłukać wodą.
– W razie przypadkowej samoiniekcji lub wystąpienia problemów z układem oddechowym należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Nie stosować w ciąży, jeżeli celem użycia leku nie ma być wywołanie porodu lub przerwanie ciąży o nieprawidłowym przebiegu.

Płodność:
Produkt leczniczy nie ma negatywnego wpływu na płodność. Po leczeniu kloprostenolem i inseminacji lub naturalnym zapłodnieniu nie odnotowano negatywnego wpływu produktu leczniczego na potomstwo.

Interakcje Alfaglandin C z innymi produktami

Jednoczesne stosowanie oksytocyny i kloprostenolu ma synergistyczne działanie zwiększające wpływ produktu leczniczego na kurczliwość mięśniówki macicy. Synteza endogennych prostaglandyn jest hamowana u zwierząt leczonych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi.

Przedawkowanie

Produkt leczniczy cechuje szeroki margines bezpieczeństwa, a przedawkowanie z wykorzystaniem dawki nieprzekraczającej dziesięciokrotności zalecanej dawki jest zwykle dobrze tolerowane. Duże przedawkowanie (50–200 razy zalecana dawka) może spowodować nudności i wymioty, zwiększenie oddawania kału i moczu, wzrost temperatury rektalnej, wzrost częstotliwości oddechowej, skurcz oskrzeli i zwiększenie częstości akcji serca. Brak dostępnej odtrutki.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.
Brak zgodności produktu z produktami o silnym odczynie kwasowym/zasadowym.

Ulotka Alfaglandin C – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Alfaglandin C u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz