Bioestrovet

Krowy: ciche ruje (suboestrus), leczenie chronicznego zapalenia macicy – ropomacicza (pyometria) w połączeniu z lokalną terapią macicy, leczeniu jajnikowych torbieli lutealnych, wywoływanie poronienia – można wywołać poronienie od l tygodnia ciąży do 150 dnia ciąży (np. w wypadku zmumifikowanych płodów i puchliny błon płodowych), indukcja porodu (dopuszczalna nie wcześniej niż tydzień przed przewidywanym porodem), synchronizacja rui.

U klaczy: indukcja luteolizy po wczesnej śmierci płodów (u 10% klaczy po pokryciu płody obumierają i ulegają resorpcji w ciągu pierwszych 100 dni ciąży) po uprzednim zbadaniu rektalnym, przerwanie późnej fazy ciałka żółtego, przerwanie ciąży rzekomej klaczy typu I — przy obecności ciałka żółtego i braku kubków endometrialnych, wywoływanie rui u klaczy w laktacji, wywoływanie rui u jałowych klaczy, leczenie zapaleń macicy przy obecnym ciałku żółtym.

U loch: indukcja porodów po 111 dniu ciąży.

Jaki jest skład Bioestrovet, jakie substancje zawiera?

Kloprostenol 0,25 mg/ml (w postaci 10% roztworu etanolowego kloprostenolu sodowego).
Etanol.
Chlorokrezol.

Dawkowanie preparatu Bioestrovet – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe.

KROWY:
Synchronizacja rui: 2 ml preparatu (0.5 mg substancji czynnej) jednokrotnie.

Zaleca się stosowanie jednego z poniższych schematów synchronizacji rui:

  1. Pojedyncze podanie preparatu po uprzednim palpacyjnym stwierdzeniu na jajniku obecności ciałka żółtego, następnie krycie w czasie pierwszej rui po podaniu leku
  2. Dwie iniekcje w odstępie 11 dni i kry cie w czasie najbliższej rui;
  3. Pojedyncze podanie wszystkim sztukom i kry cie krów z objawami rui. Pozostałym sztukom, które nie wykazywały rui podać po 11 dniach drugą iniekcję i kryć w czasie najbliższej rui.

Pierwsze objawy rujowe występują po około 48-60 godzinach. Przy zastosowaniu metody 2 i 3 proponuje się jednokrotne krycie po 72-84 godzinach lub dwukrotne krycie w 72 i 96 godzinie od podania leku (dwukrotna inseminacja może być skuteczniejsza)

Dla wykluczenia niepowodzeń wybrane sztuki powinny mieć regularny cykl płciowy oraz nie pow inny być w ciąży.

Zaburzenia czynnościowe jajników: podaje się 2 ml preparatu, następnie unasienia po 76 godzinach, ewentualnie reinseminuje.

Leczenie torbieli jajnikowych: podaje się 2 ml preparatu jednorazowo najczęściej 10 dnia po uprzednim podaniu HCG lub LHRH i po stwierdzeniu pozytywnej reakcji jajników. Ruja pojawi się 3-go dnia po podaniu preparatu.

Schorzenia macicy; podaje się 2 ml preparatu uzupełniając leczenie innymi preparatami, np. antybiotykami lub preparatami jodowymi w postaci aerozoli lub podobnymi.

  • I-go dnia ponowne podanie, 14-go dnia unasienianie, a 15-go dnia reinseminacja.

Przerwanie ciąży: 2 ml preparatu (dalsze postępowanie uzależnione od stanu klinicznego).

LOCHY: jednorazowe podanie 0,7 ml preparatu od 111-go dnia ciąży indukuje poród w ciągu 40 godzin najczęściej między 24-35-tą godz.

KLACZE: 1 ml preparatu domięśniowo. Najwłaściwszy okres krycia między 4-6 dniem po podaniu preparatu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Stany spastyczne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Nie stosować dożylnie.

Działania niepożądane

U klaczy pocenie się i umiarkowane objawy morzyskowe.

U krów przy indukcji porodów możliwość zatrzymania łożyska.

U prośnych loch wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała, przyśpieszenie oddechów i zaczerwienienie skóry.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nic wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Koń, bydło, świnia – tkanki jadalne — 1 dzień.
Mleko – 0 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bioestrovet zwierzętom

Osoby dokonujące wstrzyknięcia, chore na astmę, kobiety w wieku prokreacyjnym powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Po przypadkowej samoiniekcji czy rozlaniu na skórę (zwłaszcza kobiety), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Produktu nie powinny podawać kobiety w ciąży.

Ciąża, laktacja lub nieśność

U krów:
Stosowanie kloprostenolu podczas okresu ciąży może doprowadzić do poronienia oraz porodu. Jednorazowe wstrzyknięcie do 150 dnia ciąży prowadzi do poronienia bez dodatkowych skutków ubocznych. Podanie kloprostenolu w ostatnich dwóch tygodniach ciąży, prowadzi do indukcji porodu.

U klaczy:
Podanie prostaglandyn klaczom 35-38 dnia ciąży, wywołuje ruje po 3-5 dniu. Jeżeli prostaglandyna podana jest po 38 dniu ciąży, powoduje poronienie oraz utrzymuje okres bezrujowy.

U loch:
Podanie prostaglandyny między 25 a 30 dniem ciąży, powoduje poronienie w ciągu 30 godzin. Podanie w ostatnim tygodniu ciąży prostaglandyn wywołuje poród w ciągu 48 godzin, rezultat jest najlepszy po podaniu kloprostenolu między 110 a 113 dniem ciąży.

Można stosować w okresie laktacji.

Interakcje Bioestrovet z innymi produktami

Wpływ analogów PGF20 na ciężarną macicę nasila oksytocyna i metyloergometryna (alkaloid sporyszu).

Przedawkowanie

Przedawkowanie powoduje nasilenie działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami.

Ulotka Bioestrovet – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bioestrovet u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz