Zodon

Wskazania do podania leku Zodon

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
– Leczenie zakażonych ran i ropni oraz infekcji jamy ustnej, w tym chorób przyzębia, powodowanych przez lub związanych ze Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (oprócz Streptococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum oraz Clostridium perfringens.
– Leczenie powierzchownego ropnego zapalenia skóry związanego ze Staphylococcus pseudintermedius.
– Leczenie zapalenia kości i szpiku powodowanego przez Staphylococcus aureus.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Koty:
Leczenie zakażonych ran i ropni wywołanych przez wrażliwe na klindamycynę gatunki Staphylococcus spp. i Streptococcus spp.

Psy:
– Leczenie zakażonych ran, ropni oraz infekcji jamy ustnej/zębów powodowanych przez lub związanych z wrażliwymi na klindamycynę gatunkami Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens
– Terapia wspomagająca w przypadku mechanicznego lub chirurgicznego leczenia periodontycznego w leczeniu infekcji dziąseł i tkanek przyzębia
– Leczenie zapalenia kości i szpiku powodowanego przez Staphylococcus aureus.

Jaki jest skład Zodon, jakie substancje zawiera?

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Każda tabletka zawiera:

Substancja czynna:
Klindamycyna (w postaci chlorowodorku) – 88 mg; 150 mg; 264 mg.
Tabletka do rozgryzania i żucia.
Beżowa tabletka w kształcie koniczyny, z linią podziału. Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:
Klindamycyna 25 mg
(co odpowiada 27,15 mg klindamycyny chlorowodorku)

Substancje pomocnicze:
Etanol 96% (E1510) 72 mg
Klarowny, bursztynowy roztwór doustny.

Dawkowanie preparatu Zodon – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
1. W leczeniu zakażonych ran i ropni oraz infekcji jamy ustnej, w tym chorób przyzębia, należy podawać:
– 5,5 mg/kg masy ciała co 12 godzin przez 7-10 dni lub
– 11 mg/kg masy ciała co 24 godziny przez 7-10 dni.
W przypadku braku odpowiedzi klinicznej po 4 dniach stosowania produktu należy ponownie przeprowadzić diagnozę.

2. W leczeniu powierzchownego ropnego zapalenia skóry u psów należy podawać:
– 5,5 mg/kg masy ciała co 12 godzin lub
– 11 mg/kg masy ciała co 24 godziny
Terapię powierzchownego ropnego zapalenia skóry zazwyczaj prowadzi się przez 21 dni, z ewentualnym przedłużeniem leczenia na podstawie oceny klinicznej.

3. W leczeniu zapalenia kości i szpiku u psów należy podawać:
– 11 mg/kg masy ciała co 12 godzin przez minimum 28 dni.
W przypadku braku odpowiedzi klinicznej po 14 dniach stosowania produktu należy przerwać terapię i ponownie przeprowadzić diagnozę.

Przykłady:

· Schemat dawkowania 11 mg/kg dla Zodon, 88 mg
1,0 – 2,0 kg masy ciała – ¼ tabletki
2,1 – 4,0 kg masy ciała – ½ tabletki
4,1 – 6,0 kg masy ciała – ¾ tabletki
6,1 – 8,0kg masy ciała – 1 tabletka
8,1 – 10,0 kg masy ciała – 1 + ¼ tabletki
10,1 – 12,0 kg masy ciała – 1 + ½ tabletki
12,1 – 14,0 kg masy ciała – 1 + ¾ tabletki
14,1 – 16,0 kg masy ciała – 2 tabletki.

· Schemat dawkowania 5,5 mg/kg dla Zodon, 88 mg
2,0 – 4,0 kg masy ciała – ¼ tabletki
4,1 – 8,0 kg masy ciała – ½ tabletki
8,1 – 12,0 kg masy ciała – ¾ tabletki
12,1 – 16,0 kg masy ciała – 1 tabletka.

· Schemat dawkowania 11 mg/kg dla Zodon, 150 mg

2,5 – 3,4 kg masy ciała – ¼ tabletki
3,4 – 4,4 kg masy ciała – podać Zodon 88 mg
4,5 – 6,5 kg masy ciała – ½ tabletki
6,6 – 10,0 kg masy ciała – ¾ tabletki
10,1 – 13,5 kg masy ciała – 1 tabletka
13,6 – 17,0 kg masy ciała – 1 + ¼ tabletki
17,1 – 20,5 kg masy ciała – 1 + ½ tabletki
20,6 – 23,9 kg masy ciała – 1 + ¾ tabletki
24,0 – 27,0 kg masy ciała – 2 tabletki.

· Schemat dawkowania 5,5 mg/kg dla Zodon, 150 mg

2,5 – 4,4 kg masy ciała – podać Zodon 88 mg
4,5 – 6,5 kg masy ciała – ¼ tabletki
6,6 – 13,5 kg masy ciała – ½ tabletki
13,6 – 20,5 kg masy ciała – ¾ tabletki
20,6 – 27,0 kg masy ciała – 1 tabletka.

· Schemat dawkowania 11 mg/kg dla Zodon, 264 mg

4,5 – 6,0 kg masy ciała – ¼ tabletki
6,1 – 9,0 kg masy ciała –  podać Zodon 88 mg
9,1 – 12,0 kg masy ciała –  ½ tabletki
12,1 – 18,0 kg masy ciała –  ¾ tabletki
18,1 – 24,0 kg masy ciała –  1 tabletka
24,1 – 30,0 kg masy ciała –  1 + ¼ tabletki
30,1 – 36,0 kg masy ciała –  1 + ½ tabletki
36,1 – 42,0 kg masy ciała –  1 + ¾ tabletki
42,1 – 48,0 kg masy ciała –  2 tabletki

· Schemat dawkowania 5,5 mg/kg dla Zodon, 264mg

4,5 – 6,0 kg masy ciała –  podać Zodon 88 mg
6,1 – 12, 0 kg masy ciała – ¼ tabletki
12,1 – 24, 0 kg masy ciała – ½ tabletki
24,1 – 36, 0 kg masy ciała – ¾ tabletki
36,1 – 48,0 kg masy ciała – 1 tabletka.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, masę ciała należy określić najdokładniej jak to możliwe, aby uniknąć podania zbyt niskiej dawki.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Koty:
– zakażone rany, ropnie: 11 mg klindamycyny na kg masy ciała co 24 godziny lub 5,5 mg/kg co 12 godzin przez 7-10 dni.
W przypadku braku efektu terapeutycznego po 4 dniach stosowania produktu należy przerwać leczenie.
Psy:
– zakażone rany, ropnie oraz infekcje jamy ustnej/zębów: 11 mg klindamycyny na kg masy ciała co 24 godziny lub 5,5 mg/kg co 12 godzin przez 7-10 dni.
W przypadku braku efektu terapeutycznego po 4 dniach stosowania produktu należy przerwać leczenie.
– Leczenie infekcji kości (zapalenie kości i szpiku): 11 mg klindamycyny na kg masy ciała co 12 godzin przez okres minimum 28 dni. W przypadku braku efektu terapeutycznego w ciągu pierwszych 14 dniach stosowania, należy przerwać leczenie.

Dawka 5,5 mg/kg – odpowiada około 0,25 ml na kg ciała.

Dawka 11 mg/kg – co odpowiada około 0,5 ml na kg ciala.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, masę ciała należy określić najdokładniej jak to możliwe, aby uniknąć podania zbyt niskiej dawki.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Tabletki są smakowe. Można je podawać bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia lub z niewielką ilością jedzenia.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Aby ułatwić podawanie produktu leczniczego weterynaryjnego, załączono 3 ml strzykawkę z podziałką.
Roztwór jest smakowy. Można go podawać bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia lub dodać do niewielkiej ilości jedzenia.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Bardzo rzadko raportowano wystąpienie wymiotów i biegunki.
Reakcje nadwrażliwości i trombocytopenia były zgłaszane bardzo rzadko.
Klindamycyna czasami powoduje przerost organizmów niewrażliwych, takich jak Clostridia i drożdże.
W przypadku nadkażenia należy podjąć odpowiednie działania w zależności od sytuacji klinicznej.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Tabletki do rozgryzania i żucia są smakowe. Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, tabletki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt.
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt.
W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać oficjalne i lokalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Stosowanie produktu niezgodne z zaleceniami zawartymi w ChPLW może powodować wzrost częstości występowania oporności na klindamycynę oraz zmniejszać skuteczność leczenia za pomocą linkomycyny czy makrolidów ze względu na potencjalne wystąpienie oporności krzyżowej.
Klindamycyna i erytromycyna wykazują oporność równoległą. Częściową oporność krzyżową wykazano pomiędzy klindamycyną, erytromycyną i innymi antybiotykami makrolidowymi.

W przypadku długotrwałego leczenia, trwającego miesiąc i dłużej, należy przeprowadzać okresowe badania wątroby i nerek oraz sprawdzać morfologię krwi.
W przypadku leczenia zwierząt z ciężką niewydolnością nerek i/lub bardzo ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, którym towarzyszą poważne zaburzenia metaboliczne, produkt należy dawkować ostrożnie oraz monitorować stan pacjentów przeprowadzając badania surowicy krwi w trakcie leczenia wysokimi dawkami klindamycyny.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Niewłaściwe stosowanie produktu może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na klindamycynę. Jeśli to możliwe, klindamycyna powinna być stosowana tylko w oparciu o wyniki badań wrażliwości, włączając test D strefy.
W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać oficjalne krajowe i lokalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Klindamycyna prawdopodobnie sprzyja przerostowi organizmów niewrażliwych, takich jak oporne Clostridia spp. i drożdże. W przypadku wtórnego zakażenia należy podjąć odpowiednie działania naprawcze w zależności od sytuacji klinicznej.
Klindamycyna wykazuje oporność równoległą z linkomycyną i współoporność z erytromycyną.
Występuje częściowa oporność krzyżowa na erytromycynę i inne makrolidy.
W przypadku podawania wysokich dawek klindamycyny lub podczas długotrwałego leczenia, trwającego miesiąc i dłużej, należy przeprowadzać okresowe badania wątroby i nerek oraz sprawdzać morfologię krwi.
U psów i kotów z zaburzeniami czynności nerek i/lub z zaburzeniami czynności wątroby, którym towarzyszą silne zaburzenia metaboliczne, produkt należy dawkować ostrożnie oraz monitorować stan pacjentów przeprowadzając odpowiednie badania krwi w trakcie leczenia.
Nie zaleca się stosowania produktu u zwierząt nowonarodzonych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Zodon zwierzętom

Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce.
Osoby o znanej nadwrażliwości na linkozamidy (linkomycyna i klindamycyna) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowego połknięcia, gdyż może to skutkować objawami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak ból brzucha i biegunka.
Po przypadkowym połknięciu, szczególnie przez dziecko, lub w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Po podaniu wysokich dawek klindamycyny szczurom nie wykazano działania teratogennego, ani znacznie wpływającego na wydajność rozrodczą samców i samic. Jednakże bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży u suk i u psów hodowlanych nie zostało określone.
Klindamycyna przenika przez łożysko i barierę krew-mleko.
Leczenie suk w okresie laktacji może powodować wystąpienie biegunki u szczeniąt.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Stosowanie produktu nie jest zalecane u nowo narodzonych zwierząt.

Interakcje Zodon z innymi produktami

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Wykazano, iż chlorowodorek klindamycyny posiada właściwości blokowania nerwowo-mięśniowego, które mogą nasilać działanie innych środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Produkt należy stosować ostrożnie u zwierząt otrzymujących takie środki.
W celu zapobieżenia rozwojowi oporności na klindamycynę indukowanej przez makrolid, klindamycyny nie należy stosować łącznie z erytromycyną ani innymi makrolidami.
Klindamycyna może zmniejszać stężenie cyklosporyny w osoczu, stwarzając ryzyko braku aktywności.
W przypadku równoczesnego stosowania klindamycyny i aminoglikozydów (np. gentamycyna) nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (ostra niewydolność nerek).

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
– Sole i wodorotlenki glinu, kaolin i kompleks glinowo-magnezowo-krzemowy mogą zmniejszać wchłanianie linkozamidów z przewodu pokarmowego. Produkty zawierające te substancje należy podawać co najmniej 2 godziny przed podaniem klindamycyny.
– Cyklosporyna: klindamycyna może zmniejszać stężenie tego leku immunosupresyjnego, stwarzając ryzyko braku aktywności.
– Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe: Klindamycyna posiada wewnętrzną aktywność blokującą przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i powinna być stosowana ostrożnie z innymi lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (kurary). Klindamycyna może nasilać blokadę nerwowo-mięśniową.
– Nie należy stosować klindamycyny jednocześnie z chloramfenikolem lub makrolidami, ponieważ oba są ukierunkowane na podjednostkę 50S rybosomu i może rozwinąć się działanie antagonistyczne.
– W przypadku równoczesnego stosowania klindamycyny i aminoglikozydów (np. gentamycyna) nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (ostra niewydolność nerek).

Przedawkowanie

Zodon, 88 mg; 150 mg; 264 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Dawki doustne klindamycyny do 300 mg/kg/dzień nie powodowały objawów toksyczności u psów.
U psów otrzymujących klindamycynę w dawce 600 mg/kg/dzień doszło do wystąpienia anoreksji, wymiotów i utraty masy ciała. W przypadku przedawkowania należy natychmiast przerwać terapię i zastosować leczenie objawowe.

Zodon, 25 mg/ml, roztwór doustny dla kotów i psów
Nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych u psów po podaniu wysokich dawek klindamycyny do 300 mg/kg.
Czasami obserwowano wymioty, utratę apetytu, biegunkę, leukocytozę i podwyższony poziom enzymów wątrobowych. W takich przypadkach należy przerwać leczenie i zastosować leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Zodon – do pobrania pełna wersja ulotki

Zodon – tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Zodon – roztwór doustny dla kotów i psów

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Zodon – tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Zodon – roztwór doustny dla kotów i psów

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Zodon u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz