Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj.

Produkt Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. jest wskazany do wspomagania leczenia hipo- i awitaminoz, które powodują wystąpienie zaburzeń procesów przemiany materii z objawami dystrofii mięśni, krzywicy, osteomalacji, uszkodzenia wątroby, zahamowania rozwoju młodych zwierząt.
Produkt leczniczy należy podawać przy zaburzeniach rozrodu, obniżeniu odporności w przebiegu chorób zakaźnych, w rekonwalescencji, przy niezakaźnych schorzeniach wzroku oraz w chorobach skóry.

Jaki jest skład Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj., jakie substancje zawiera?

1 ml Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. zawiera:

Substancje czynne:
Palmitynian retynolu (Witamina A) 80.000 IU
Cholekalcyferol (Witamina D3) 40.000 IU
All-rac-α-tokoferylu octan (Witamina E) 20,0 mg

Jasny, żółty, lepki roztwór..

Dawkowanie preparatu Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. – jak stosować ten lek?

Podawać wyłącznie jednokrotnie w iniekcji domięśniowej nie przekraczając zalecanej dawki:

Konie, bydło: 10 ml/zwierzę
Świnie: 5–8 ml/zwierzę
Owce, kozy: 4 ml/zwierzę
Psy i koty: 1–4 ml/zwierzę.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Po podaniu, w wyjątkowych przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna. W przypadku reakcji alergicznej podać np. adrenalinę, glikokortykosteroidy oraz środki przeciwhistaminowe.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło: 234 dni
Świnie: 224 dni
Konie: 234 dni
Owce i kozy: 196 dni
Mleko: 120 godzin (5 dni).

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Podawać wyłącznie w iniekcjach domięśniowych. Nie podawać dożylnie i podskórnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. zwierzętom

W wyjątkowych przypadkach może wystąpić reakcja uczuleniowa.
Należy unikać kontaktu roztworu podawanego produktu leczniczego ze skórą. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. W razie przypadkowego samowstrzyknięcia nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia hiperwitaminozy A, dlatego należy zachować dużą ostrożność podczas podawania leku.
Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Badania z użyciem witaminy A u zwierząt laboratoryjnych wykazały działanie teratogenne. Z tego względu tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie powinny podawać kobiety w ciąży.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. z innymi produktami

Brak dostępnych danych.

Przedawkowanie

Przedawkowanie lub długotrwałe podawanie może prowadzić do hyperwitaminoz z obserwowanymi zmianami skórnymi, zmniejszeniem masy ciała, demineralizacją kości i kalcyfikacją pozostałych tkanek. W przypadku stwierdzenia opisanych objawów przerwać podawanie produktu leczniczego.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. – do pobrania pełna wersja ulotki

Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. – Roztwór do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. – Roztwór do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj. u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz