Wellplus

Wellplus to produkt stosowany w leczeniu mieszanych inwazji pasożytniczych u psów i szczeniąt z udziałem następujących nicieni i tasiemców:

Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (formy dojrzałe i niedojrzałe)
Tęgoryjce: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (formy dojrzałe)
Tasiemce: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia spp., Multiceps multiceps (formy dojrzałe i niedojrzałe).

Jaki jest skład Wellplus, jakie substancje zawiera?

Każda tabletka zawiera:
Prazykwantel 50 mg
Pyrantelu embonian 144 mg
Febantel 150 mg.

Żółtawe okrągłe tabletki z brązowymi plamkami.
Tabletki można podzielić na dwie lub cztery równe części.

Dawkowanie preparatu Wellplus – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

Dawkowanie
Zalecane dawka to: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu i 5 mg prazykwantelu na kg m.c. Dawka ta odpowiada 1 tabletce na 10 kg m.c.
O ile to konieczne, tabletki można dzielić na połówki/ćwiartki.

Na przykład, pies o masie ciała wynoszącej:
– 2,5 kg otrzymuje ¼ tabletki
– 5,0 kg otrzymuje ½ tabletki
– 10 kg otrzymuje 1 tabletkę
– 15 kg otrzymuje 1 ½ tabletki
– 20 kg otrzymuje 2 tabletki
– 30 kg otrzymuje 3 tabletki itd.

Szczenięta należy leczyć od wieku 2 tygodni, co dwa tygodnie, do osiągnięcia 12 tygodnia życia. Po tym należy leczyć je co 3 miesiące. Zaleca się, aby sukę leczyć w tym samym czasie co szczenięta. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u psów o masie ciała niższej niż 2,5 kg.

W ramach rutynowego odrobaczania, psy dorosłe należy leczyć co 3 miesiące. Dla celów rutynowego leczenia podanie pojedynczej dawki jest wystarczające. W przypadku poważnej inwazji nicieni po 14 dniach należy podać kolejną dawkę.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Aby zagwarantować podanie prawidłowej dawki, należy jak najdokładniej określić masę ciała.

Tabletki można podawać psom bezpośrednio lub w połączeniu z karmą. Głodówka przed lub po leczeniu nie jest konieczne.

Jeśli istnieje ryzyko ponownego zarażenia, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia potrzeby i częstości ponownego podania produktu.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne i przejściowe zaburzenia ze strony układu pokarmowego, jak wymioty i/lub biegunka. W pojedynczych przypadkach objawom tym mogą towarzyszyć objawy niespecyficzne, jak śpiączka, brak apetytu lub nadpobudliwość.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W przypadku jednego z powszechnie występujących typów tasiemca, Dipylidium caninum, żywicielami pośrednimi są pchły. Zarażenie tasiemcem z pewnością wystąpi ponownie, jeśli nie zastosuje się środków zwalczania żywicieli pośrednich takich jak pchły, myszy etc.

Inwazja tasiemca u szczeniąt poniżej 6 tygodnia życia jest mało prawdopodobna.

W następstwie częstego, wielokrotnego stosowania leku przeciwpasożytniczego określonej klasy, u pasożytów może wykształcić się odporność na ten typ leku.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Wellplus zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po zastosowaniu należy umyć ręce.
Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Echinokokoza podlega obowiązkowi zgłaszania do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE); w celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy się skontaktować z kompetentnymi organami.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Działanie teratogenne związane z wysokimi dawkami febantelu obserwowano u owiec i szczurów.
Nie przeprowadzono badań u psów we wczesnych stadiach ciąży.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Nie zaleca się stosowania produktu w trakcie pierwszych 4 tygodni ciąży.
W trakcie leczenia ciężarnych suk nie należy przekraczać wskazanej dawki.

Interakcje Wellplus z innymi produktami

Stosowanie leku jednocześnie z innymi związkami cholinergicznymi może wywołać toksyczność. Działanie substancji czynnych w połączeniu z działaniem esterazy acetylocholinowej (np. związkami fosfoorganicznymi) może się nasilić. Szczególne właściwości piperazyny (porażenie nerwowo-mięśniowe pasożytów) mogą mieć charakter antagonistyczny wobec działania pyrantelu (porażenie spastyczny pasożytów).

Przedawkowanie

Połączenie prazykwantelu, pyrantelu embonianu i febantelu jest dobrze tolerowane przez psy. W badaniach bezpieczeństwa wykazano, że jednorazowe podanie dawki 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną sporadycznie skutkowało wystąpieniem wymiotów.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Wellplus – do pobrania pełna wersja ulotki

Wellplus – Tabletka

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Wellplus – Tabletka

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Wellplus u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz