Valbazen 10%

Valbazen 10% to produkt stosowany do inwazji pasożytów wewnętrznych (do zwalczania form dojrzałych oraz larwalnych) u bydła i owiec.

Bydło:
Nicienie żołądkowo-jelitowe: Ostertagia spp. (w tym larwy drzemiące — L4), Cooperia spp. (w tym larwy drzemiące — L4), Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp, Bunostomum spp., Oesaphagastomum spp. i Strongyloides spp.
Nicienie płucne: Dictyocaulus viviparus.

Owce:
Nicienie żołądkowo-jelitowe: Ostertagia spp. (w tym larwy drzemiące — L4), Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Chabertia spp., Oesaphagastomum spp.:
Nicienie płucne: Dictyocaulus filaria.

Bydło i owce:
Tasiemce: Maniezia spp.
Przywry (postacie dojrzałe): Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendritium
Jaja pasożytów wewnętrznych.

Jaki jest skład Valbazen 10%, jakie substancje zawiera?

Valbazen 10% zawiera substancję czynną:

Albendazol o mocy 10 g/100 ml.

Dawkowanie preparatu Valbazen 10% – jak stosować ten lek?

Preparat Valbazen  10% podaje się doustnie, w następujących dawkach:
Bydło:
– 7,5 ml / 100 kg m.c. (7,5 mg albendazolu/kg m.c.) do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców,
– 10 ml / 100 kg m.c. (10 mg albendazolu / kg m.c) do zwalczania inwazji przywr

Owce
– 0,5 ml / 10 kg m.c. (5 mg albenazolu / kg m.c) do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców,
– 0,75 ml / 10 kg m.c. (7,5 mg albendazolu / kg m.c.) do zwalczania inwazji przywr

Stosowanie preparatu Valbazen  10% nie wymaga specjalnej diety.
Przed użyciem pojemnik należy silnie wstrząsnąć.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Nie należy przekraczać dawki 5 mg albendazolu / kg m.c. dla maciorek i dawki 10 mg albendazolu / kg m.c. dla krów w pierwszym miesiącu ciąży.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Nie obserwowano.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło
Tkanki jadalne — 14 dni, Mleko — 3 dni.

Owce
Tkanki jadalne – 8 dni.

Nie stosować w okresie laktacji u owiec, których mleko przeznaczone jest do konsumpcji.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Częste stosowanie benzimidazoli, zwłaszcza w zaniżonych dawkach, sprzyja narastaniu zjawiska odporności. Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Valbazen 10% zwierzętom

Należy unikać kontaktu skóry z preparatem. Podczas stosowania zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: odzież ochronna, gumowe rękawice. Po zastosowaniu należy umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie należy przekraczać dawki 5 mg albendazolu / kg m.c. dla maciorek i dawki 10 mg albendazolu / kg m.c. dla krów w pierwszym miesiącu ciąży. Nie stosować u maciorek w okresie laktacji jeżeli mleko jest przeznaczone do konsumpcji.

Interakcje Valbazen 10% z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Przedawkowanie niewielkiego stopnia Valbazen 10%,nie powoduje działań ubocznych u zdrowych zwierząt. Margines bezpieczeństwa dla albendazolu po podaniu doustnym wynosi 7,5. Podanie albendazolu owcom we wczesnym okresie ciąży, w dawkach znacznie przekraczających dawkę terapeutyczną może powodować efekty teratogenne.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Valbazen 10% – do pobrania pełna wersja ulotki

Valbazen 10%, 10 g/ 100 ml zawiesina doustna dla bydła i owiec – Zawiesina doustna

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Valbazen 10%, 10 g/ 100 ml zawiesina doustna dla bydła i owiec – Zawiesina doustna

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Valbazen 10% u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz