Unguentum Camphoratum

Unguentum Camphoratum to produkt stosowany w przypadku chronicznego i podostrego stanu zapalnego stawów, kaletek maziowych, ścięgien, mięśni, opłucnej, otrzewnej, nerwów obwodowych, naciągnięcia mięśni kończyn i ścięgien u bydła, koni, kóz, owiec, świń i psów.

Jaki jest skład Unguentum Camphoratum, jakie substancje zawiera?

1g Unguentum Camphoratum zawiera:

Substancja czynna:
Kamfora 100 mg.

Dawkowanie preparatu Unguentum Camphoratum – jak stosować ten lek?

Podanie na skórę. Produkt należy wcierać w skórę nad chorymi tkankami i narządami 1-2 razy dziennie, przez okres konieczny do uzyskania efektu terapeutycznego. Tam, gdzie jest to możliwe wskazane jest założenie opatrunku. U zwierząt z obfitą okrywą włosową wskazane jest wystrzyżenie miejsca aplikacji.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego.

Przeciwwskazania

Nie stosować na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na kamforę.

Działania niepożądane

W przypadku indywidualnej wrażliwości może wystąpić wyprysk kontaktowy.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Okres karencji:
Tkanki jadalne – zero dni.
Mleko – zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zachować szczególna ostrożność przy stosowaniu maści w okolicach oczu. Nie pozwalać zwierzętom na zlizywanie maści. U małych zwierząt należy unikać pokrywania maścią dużych powierzchni ciała.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Unguentum Camphoratum zwierzętom

W czasie nanoszenia leku na skórę należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi.
Po zakończeniu zabiegu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w ciąży.
Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie laktacji.

Interakcje Unguentum Camphoratum z innymi produktami

Kamfory nie powinno się stosować z antypiryną, wodzianem chloralu, mentolem, naftolem, fenolem, pirymidyną i tymolem. Produkt może zwiększać resorpcję innych leków stosowanych na skórę.

Przedawkowanie

Brak danych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Unguentum Camphoratum – do pobrania pełna wersja ulotki

Unguentum Camphoratum – Maść

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Unguentum Camphoratum – Maść

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Unguentum Camphoratum u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz