Ubroseal blue Dry Cow

Ubroseal blue Dry Cow to produkt wskazany do stosowania w profilaktyce nowych zakażeń wewnątrzwymieniowych w okresie zasuszenia.
U krów uznawanych za wolne od subklinicznej postaci zapalenia wymienia produkt można stosować niezależnie w leczeniu krów w okresie zasuszenia oraz w celu zapobiegania zapaleniu wymienia. Krowy do leczenia produktem wybiera się na podstawie oceny lekarza weterynarii. Kryteria wyboru mogą opierać się na występowaniu zapalenia wymienia oraz liczbie komórek somatycznych u poszczególnych krów ustalonej na podstawie wywiadu, bądź na wynikach zatwierdzonych testów służących do wykrywania subklinicznej postaci zapalenia wymienia, bądź na badaniach bakteriologicznych pobranych próbek.

Jaki jest skład Ubroseal blue Dry Cow, jakie substancje zawiera?

Każda tubostrzykawka Ubroseal blue Dry Cow dowymieniowa 4 g zawiera 2,6 g bizmutu azotanu zasadowego, ciężkiego.

Substancja pomocnicza:
Lak glinowy indygotyny E132.

Produkt to niebieska zawiesina.

Dawkowanie preparatu Ubroseal blue Dry Cow – jak stosować ten lek?

Wyłącznie do podania dowymieniowego.
Dawkowanie: Jedną tubostrzykawkę podać do każdej ćwiartki wymienia bezpośrednio po ostatnim dojeniu w okresie laktacji (w momencie wejścia w okres zasuszenia). Po wlewie nie należy masować strzyku ani wymienia.

Sposób podania:
Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do wprowadzenia patogenów do strzyku. Bardzo ważne jest, aby produkt ten podawać ze ścisłym zachowaniem zasad aseptyki, ponieważ nie ma on działania przeciwbakteryjnego. Zignorowanie tych zaleceń może doprowadzić do poważnych przypadków poinfuzyjnego zapalenia wymienia, a nawet śmierci.
1. Przed wlewem produktu wszystkie strzyki należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować. Należy wyznaczyć odpowiednio dużo czasu na leczenie każdego zwierzęcia. Zabiegu nie wolno łączyć z innymi czynnościami hodowlanymi.
2. Upewnić się, że zwierzęta są odpowiednio przetrzymywane w higienicznych warunkach. Należy dbać o czystość tubostrzykawek. NIE WOLNO zanurzać ich w wodzie.
3. Zabieg u każdej krowy należy przeprowadzić z wykorzystaniem nowej pary czystych rękawiczek jednorazowych.
4. Rozpocząć od oczyszczenia i osuszenia strzyku i wymienia. Jeśli strzyki są widocznie zabrudzone, należy oczyścić je za pomocą wilgotnych jednorazowych ręczników papierowych i dokładnie osuszyć. Zanurzyć strzyki w szybko działającym płynie do pre-dippingu, pozostawić na 30 sekund, a następnie wytrzeć każdy strzyk za pomocą osobnego, jednorazowego ręcznika papierowego. Wycisnąć mleko fazy I do przedzdajacza kubkowego i usunąć.
5. Dokładnie zdezynfekować całą powierzchnię strzyku za pomocą gazika nasączonego spirytusem medycznym/alkoholem. W badaniach wykazano, że do najskuteczniejszych metod czyszczenia strzyków należy ich przecieranie świeżo przygotowanymi gazikami z czystej, suchej bawełny, nasączonymi spirytusem medycznym (lub jego odpowiednikiem). Jeśli nie są one dostępne, można użyć dołączonych jałowych gazików. Czyszczenie strzyków należy rozpocząć od jak najdalszego strzyku, aby uniknąć zanieczyszczania strzyków czystych.
6. Delikatnie przecierać końcówki każdego strzyku nowym, jednorazowym gazikiem nasączonym w spirytusie/alkoholu do momentu, kiedy koniec strzyku i gazik będą czyste.
7. Zdjąć wieczko z tuby dowymieniowej, uważając, aby nie dotknąć dyszy. Zawartość tubostrzykawki podać we wlewie do strzyku, unikając zanieczyszczenia jego końcówki. Podawać produkt do strzyków w kolejności odwrotnej do zastosowanej podczas czyszczenia, tj. najpierw przeprowadzić zabieg w najbliższych ćwiartkach. Nie
wmasowywać produktu w wymię.
8. Nałożyć środek dezynfekujący strzyki po dojeniu i umieścić leczone krowy w zagrodzie, gdzie powinny stać przez co najmniej 30 minut. Ma to umożliwić zamknięcie kanału strzykowego.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Porada dla hodowców
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje. Należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać czystość w trakcie podawania tego produktu i ograniczyć ryzyko potencjalnie prowadzącego do poinfuzyjnego zapalenia wymienia. Do instrukcji dołączono porady dotyczące techniki czyszczenia strzyków przed podaniem. Należy ich przestrzegać.

Przeciwwskazania

Nie stosować produktu niezależnie u krów z subkliniczną postacią zapalenia wymienia w momencie wejścia w okres zasuszenia.
Nie stosować u krów z kliniczną postacią zapalenia wymienia w okresie zasuszenia.
Nie stosować u krów w okresie laktacji. W razie przypadkowego zastosowania u krów w okresie laktacji, można zaobserwować niewielki (maksymalnie 2-krotny), przejściowy wzrost liczby komórek somatycznych, jednakże czop można łatwo wycisnąć ręcznie bez konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności.
Po podaniu produktu nie wolno stosować innych produktów podawanych dowymieniowo.

Działania niepożądane

Nieznane. W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

bydło – mleko – 0 godzin
bydło – tkanki jadalne – 0 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Dobrą praktyką jest regularne obserwowanie zasuszonych krów pod kątem objawów zapalenia wymienia. Jeśli kliniczna postać zapalenia wymienia wystąpi w uszczelnionej ćwiartce, zajętą procesem chorobowym ćwiartkę należy wycisnąć ręcznie przed rozpoczęciem odpowiedniej antybiotykoterapii. Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia, tubostrzykawek nie wolno zanurzać w wodzie. Tubostrzykawki można użyć tylko raz. Ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki w celu podawania produktu, ponieważ nie ma on aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Po podaniu produktu nie wolno stosować innych produktów podawanych dowymieniowo. U krów, u których może występować subkliniczna postać zapalenia wymienia, produkt można stosować po podaniu do zakażonej ćwiartki odpowiedniego antybiotyku, który można stosować u krów w okresie zasuszenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Ubroseal blue Dry Cow zwierzętom

Po użyciu należy umyć ręce.
Dostarczone z produktem dowymieniowym chusteczki do czyszczenia zawierają alkohol izopropylowy. W przypadku znanego lub podejrzewanego podrażnienia skóry przez alkohol izopropylowy stosować rękawiczki ochronne. Unikać kontaktu z oczami, ponieważ alkohol izopropylowy może powodować podrażnienie oczu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży. Po wycieleniu preparat uszczelniający może zostać spożyty przez cielę. Spożycie produktu przez cielę jest bezpieczne i nie powoduje działań niepożądanych.
Stosowanie tego produktu w okresie laktacji jest przeciwwskazane. W razie przypadkowego zastosowania u krowy w okresie laktacji można zaobserwować niewielki (maksymalnie 2-krotny), przejściowy wzrost liczby komórek somatycznych. W takiej sytuacji preparat uszczelniający należy wycisnąć ręcznie. Dodatkowe środki ostrożności nie są konieczne.

Interakcje Ubroseal blue Dry Cow z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Po podaniu krowom dwukrotnej dawki zalecanej nie zaobserwowano klinicznych działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Ubroseal blue Dry Cow – do pobrania pełna wersja ulotki

Ubroseal blue Dry Cow – Zawiesina dowymieniowa

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Ubroseal blue Dry Cow – Zawiesina dowymieniowa

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Ubroseal blue Dry Cow u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz