U-tab

U-tab to produkt stosowany do leczenia i profilaktykyki schorzeń poporodowych u bydła: do stosowania po dystocji, w przypadku zatrzymania błon płodowych i zapalenia endometrium wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na tetracyklinę.

Jaki jest skład U-tab, jakie substancje zawiera?

Jedna tabletka domaciczna U-tab zawiera:

Substancja czynna:
Tetracykliny chlorowodorek 2000,0 mg (co odpowiada 1848,2 mg tetracykliny).

Żółta, podłużna tabletka z rowkiem na jednej stronie. Tabletka nie jest podzielna.

Dawkowanie preparatu U-tab – jak stosować ten lek?

Tabletka do podania wewnątrzmacicznego

Krowy:
Dawkę 2 g chlorowodorku tetracykliny na cykl leczenia, co odpowiada 1 tabletce na krowę, należy podać co 24-48 godzin. Dawkę należy zastosować od 1 do 3 razy.
Tabletki nie należy dzielić.
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się usunięcie części odchodów poporodowych poprzez wykonanie masażu odbytnicy. Przed podaniem leku srom i okolicę krocza powinno się dokładnie umyć, zdezynfekować preparatem niepowodującym podrażnień i osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.
Leczeniu powinno towarzyszyć podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków hodowlanych.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Długotrwałe leczenie wymaga uważnego monitorowania mającego na celu niedopuszczenie do nadkażenia (wywołanego np. drożdżakami).
U zwierząt odwodnionych ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek jest zwiększone.
Tetracyklina może powodować uszkodzenie wątroby.
Na skórze o słabej pigmentacji, po ich wystawieniu na działanie promieni słonecznych, często występuje stan zapalny.
Reakcje alergiczne występują rzadko. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub anafilaktycznych należy przerwać stosowanie leku. Reakcje alergiczne można leczyć podając pozajelitowo glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło – tkanki jadalne – 10 dni.
Bydło – mleko – 4 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie i profilaktyka schorzeń poporodowych u bydła: do stosowania po dystocji, w przypadku zatrzymania błon płodowych i zapalenia endometrium wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na tetracyklinę.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany zgodnie z wynikami badania wrażliwości, po uwzględnieniu oficjalnych, krajowych i regionalnych wytycznych dotyczących antybiotykoterapii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających U-tab zwierzętom

Użytkownik powinien unikać bezpośredniego kontaktu omawianego produktu ze skórą i błonami śluzowymi.
Aby uniknąć reakcji alergicznych należy używać rękawic ochronnych.
Po kontakcie z produktem należy umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje U-tab z innymi produktami

Istnieje możliwość wystąpienia działania antagonistycznego w przypadku jednoczesnego stosowania tetracyklin i antybiotyków bakteriobójczych.

Przedawkowanie

Patrz punkt „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka U-tab – do pobrania pełna wersja ulotki

U-tab – Tabletka domaciczna

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

U-tab – Tabletka domaciczna

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz U-tab u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz