Theranekron D6

Wskazania lecznicze do stosowania Theranekron D6 wywodzą się z homeopatycznych obrazów chorobowych. Produkt jest przeznaczony do demarkacji zmienionej patologicznie tkanki w przypadkach:
• zatrzymania błon płodowych,
• zanokcicy,
• brodawczycy skóry,
• w celu poprawy gojenia ran.

Zastosowanie homeopatycznego produktu leczniczego w wymienionych wskazaniach leczniczych opiera się na doświadczeniu homeopatycznym.

W ciężkich przypadkach wymienionych chorób wskazane jest zastosowanie leczenia standardowego.

Jaki jest skład Theranekron D6, jakie substancje zawiera?

1 ml Theranekron D6 zawiera:
Tarantula cubensis D6 1 ml (1 ml roztworu zawiera 286 mg etanolu)

Przejrzysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań.

Dawkowanie preparatu Theranekron D6 – jak stosować ten lek?

Do podania podskórnego.
Zazwyczaj stosowana dawka u bydła to 5-10 ml.
Dawkę można powtarzać w odstępach tygodniowych.
Czas trwania leczenia zależy od występującego obrazu choroby.
Jeśli objawy się utrzymują, należy poinformować lekarza weterynarii.
Korek gumowy można bezpiecznie nakłuwać maksymalnie 25 razy.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub etanol.

Działania niepożądane

Czasami mogą wystąpić lokalne reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
Uwaga: Leczenie homeopatycznymi produktami leczniczymi może spowodować tymczasowe nasilenie istniejących objawów (początkowe pogorszenie).
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

bydło – mleko – 0 godzin
bydło – tkanki jadalne – 0 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Przedłużone, niewskazane stosowanie homeopatycznych produktów leczniczych może prowadzić do wystąpienia objawów próby lekowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Theranekron D6 zwierzętom

Ze względu na zawartość produktu nie należy stosować w temperaturze wyższej niż pokojowa.
Po przypadkowej samoiniekcji lub połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
W razie dostania się produktu do oka lub rozlania na skórze zanieczyszczone miejsca należy natychmiast spłukać wodą.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone. Produkt należy stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

Interakcje Theranekron D6 z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Brak dostępnych danych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Theranekron D6 – do pobrania pełna wersja ulotki

Theranekron D6 – Roztwór do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Theranekron D6 – Roztwór do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Theranekron D6 u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz