Taktic 12,5%

Taktic 12,5% to produkt przeznaczony do:
• u świń; do zwalczania i zapobiegania inwazjom świerzbowców i wszy
• u bydła: do zwalczania i zapobiegania inwazjom kleszczy, świerzbowców i wszy
• u owiec: do zwalczania i zapobiegania inwazjom kleszczy, świerzbowców, wszy i wpleszczy.

Jaki jest skład Taktic 12,5%, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna Taktic 12,5%: amitraz 125 g/1000 ml.

Dawkowanie preparatu Taktic 12,5% – jak stosować ten lek?

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Preparat podaje się na skórę zwierząt w formie oprysku lub kąpieli.

Świnie: opryskiwać roztworem roboczym o stężeniu 40 ml koncentratu na 10 I czystej wody. Leczniczo: dwukrotny oprysk w odstępie 7-10 dni.
Zapobiegawczo: knury co 2-3 miesiące, lochy i loszki w momencie wprowadzania do porodówek, warchlaki po odsądzeniu lub przed wprowadzeniem do tuczami.
Przed opryskiem usunąć paszę i ściółkę z kojca i zasłonić poidła. Zabiegowi poddać jednocześnie wszystkie zwierzęta, bez względu na obecność widocznych pasożytów, Opryskiwać obficie całe zwierzę, do momentu, kiedy będzie mokre, szczególnie dokładnie uszy. pachwiny i powierzchnię między kończynami przednimi.
Jednocześnie opryskać ściany, podłogę i elementy kojca. Pomieszczenia puste dezynfekować I- krotnie roztworem w stężeniu 80 ml/10 I wody.
Bydło: opryskiwać świeżym roztworem o stężeniu 20 ml koncentratu/10 l czystej wody.
Zależnie od masy zwierzęcia użyć 5 do 10 I płynu roboczego, opryskując dokładnie cale zwierzę, do momentu, kiedy będzie mokre,
Rutynowo: co 2-3 miesiące celem zapobiegania wszawicy i świerzbowi. W razie ciężkiej inwazji wszy i świerzbowców – powtórzyć zabieg po 7-10 dniach. Poddać zabiegowi wszystkie zwierzęta, bez względu na stopień objawów klinicznych. Opryski profilaktyczne przeciw kleszczom: co 9-10 dni w okresie zagrożenia.
Owce: W przypadku kleszczy, wszy, wpleszczy i świerzbowców, włączając świerzb owczy, należy poddać leczeniu wszystkie zagrożone zwierzęta. W przypadku wystąpienia objawów ponownego zarażenia leczenie należy powtórzyć po 14 dniach. Taktic 12.5% nie ma silnego zapachu i nie powoduje problemu przy rozpoznawaniu matek przez jagnięta. Jednokrotne leczenie zabija kleszcze i chroni przed ponownym zarażeniem w okresie do 6 tygodni.

WSTĘPNE STĘŻENIE: Należy wymieszać 1 litr Taktic 12,5% z każdymi 250 litrami wody w celu otrzymania roztworu o stężeniu 0,05%.

UZUPEŁNIANIE: Wymieszać 1.5 litra Taktic 12,5% z każdymi 250 litrami wody. Uzupełnić przed ubytkiem 10% oryginalnie przygotowanego roztworu do isąpieli.

METODA: Przygotować roztwór do kąpieli w dniu prowadzenia kąpieli. Napełnić zbiornik do kąpieli czystą wodą. Dodać wymaganą objętość Taktic 12.5% bezpośrednio do wody w zbiorniku do kąpieli i wymieszać dokładnie. Należy pozbyć się zanieczyszczonego roztworu po jego zastosowaniu.

KIEDY STOSOWAĆ KĄPIEL: Dorosłe owce należy poddać kąpieli bezpośrednio przed okresem oczekiwanego pojawienia się kleszczy. Rosnące owce należy poddać kąpieli przed wprowadzeniem ich do środowiska, w którym występują kleszcze. Jagnięta można bezpiecznie kąpać od 3-4 dnia życia i należy poddać je ponownej kąpieli po 3-4 tygodniach, ponieważ krótka wełna nie może utrzymać wystarczającej ilości roztworu zapewniającej długotrwałą ochronę. Przed prowadzeniem kąpieli należy owcom zapewnić wypoczynek oraz umożliwić zaspokojenie pragnienia. Owce powinny być przetrzymane w kąpieli przez 60 sekund, należy co najmniej jednokrotnie zanurzyć głowę.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed opryskiem usunąć paszę i ściółkę ze stanowisk, w których stoją zwierzęta i zasłonić poidła.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt spragnionych lub zmęczonych.
Nie stosować u koni.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną (amitraz) lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko można obserwować przypadki letargu, ataksji, anoreksji i nadmiernego ślinienia. Większość tych objawów występuje ze względu na działanie agonistyczne na receptory alfa-2- adrenergiczne. Objawy mają zwykle charakter przejściowy i zazwyczaj ustępują bez prowadzenia terapii.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

Okres(-y) karencji

bydło – tkanki jadalne – 4 dni
bydło – mleko – 4 dni
owca – tkanki jadalne – 24 dni
świnia – tkanki jadalne – 1 dzień.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Przed opryskiem usunąć paszę i ściółkę ze stanowisk, w których stoją zwierzęta i zasłonić poidła.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Taktic 12,5% zwierzętom

1. USUNĄĆ WSZELKIE ŚRODKI ŻYWNOŚCI PRZED OPRYSKIWANIEM.
2. Zalecenia dla wykonujących zabieg:
Do wszelkich czynności przy koncentracie zaleca się noszenie kombinezonu ochronnego, gumowych rękawic i maski na twarz. Do pracy z płynem roboczym i przy zwierzętach świeżo poddanych zabiegowi – należy używać długich rękawic i butów gumowych oraz fartucha. W czasie zabiegu nie wolno jeść, pić lub palić. Unikać wdychania aerozolu powstającego w trakcie opryskiwania. Unikać kontaktu skóry, ust i oczu z preparatem, a w razie przedostania się koncentratu lub płynu roboczego na tkanki operatora – zmyć niezwłocznie. Po zabiegu zmyć dokładnie odzież ochronną, a zwłaszcza wnętrze rękawic.

Uwaga:
Amitraz nie jest preparatem fosforo-organicznym. W przypadku podejrzenia zatrucia/przedawkowania postępowanie powinno obejmować leczenie objawowe i podtrzymujące ze szczególnie uważną obserwacją funkcji serca i układu oddechowego.
Nie stosować atropiny. Nie wywoływać wymiotów.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje Taktic 12,5% z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

W przypadku mało prawdopodobnego przedawkowania, można obserwować występowanie objawów depresji centralnego układu nerwowego takich, jak senność i uspokojenie, ataksja oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego połączone z anoreksją. Z reguły, można oczekiwać naturalnego powrotu do zdrowia bez konieczności interwencji klinicznej, lecz jeśli to konieczne należy prowadzić terapię podtrzymującą do momentu ustąpienia objawów.

Uwaga:
Amitraz nie jest preparatem fosforo-organicznym. W przypadku podejrzenia zatrucia/przedawkowania postępowanie powinno obejmować leczenie objawowe i podtrzymujące ze szczególnie uważną obserwacją funkcji serca i układu oddechowego.
Nie stosować atropiny. Nie wywoływać wymiotów.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Taktic 12,5% – do pobrania pełna wersja ulotki

Taktic 12,5% – Koncentrat do sporządzania emulsji na skórę

Ściągnij dokument PDF

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Taktic 12,5% – Koncentrat do sporządzania emulsji na skórę

Ściągnij dokument PDF

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Taktic 12,5% u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz