Biotyl 50

Produkt Biotyl 50 stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego tła u docelowych gatunków zwierząt (bydło, świnia, pies, kot). Wskazaniami z wyboru są głównie zakażenia wywołane przez Mycoplasma sp. Szczegółowe wskazania gatunkowe obejmują: psy – infekcje układu oddechowego (zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie migdałków), ostre i chroniczne biegunki psów na tle zakażeń wywołanych przez Campylobacter; … Czytaj dalej

Biotyl 200

Produkt Biotyl 200 stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego tła u docelowych gatunków zwierząt (bydło i świnie). Wskazaniami z wyboru są zwłaszcza, zakażenia wywołane przez Mycoplasma sp. Szczegółowe wskazania gatunkowe obejmują: bydło (cielęta, buhaje) – infekcje dróg oddechowych (pneumonia, mykoplazmoza), zakażenia układu moczowo-płciowego buhajów spowodowane przez mykoplazmy; świnie – infekcje układu oddechowego (zapalenie płuc … Czytaj dalej

Bilovet

Bilovet wskazany jest w przypadku infekcji wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tylozynę. Bydło (dorosłe): – Leczenie zakażeń układu oddechowego, zapalenia macicy wywołanego przez mikroorganizmy Gram-dodatnie (Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Fusobacterium necrophorum), zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp. w tym Staphylococcus aureus, koagulazo-ujemne Staphylococci. Leczenie międzypalcowej nekrobacylozy wywołanej … Czytaj dalej