Bovalto Miloxan

Bovalto Miloxan wskazany jest do czynnego uodparniania wrażliwych gatunków zwierząt (bydła, owiec i kóz) oraz zapewnienie odporności biernej potomstwu przeciw: − enterotoksemii wywoływanej przez Clostridium sordelli − enterotoksemii wywoływanej przez Clostridium perfringens, a w szczególności: – dyzenterii jagniąt (Cl. perfringens, typ B), – enterotoksemii owiec (Cl. perfringens, typ C), – zakaźnej enterotoksemii jagniąt („choroba miękkiej nerki” – Cl. perfringens, typ D) − szelestnicy (Cl. chauvoei) − bradsotowi owiec (Cl. septicum) … Czytaj dalej