Bovalto Miloxan

Bovalto Miloxan wskazany jest do czynnego uodparniania wrażliwych gatunków zwierząt (bydła, owiec i kóz) oraz zapewnienie odporności biernej potomstwu przeciw:
− enterotoksemii wywoływanej przez Clostridium sordelli
− enterotoksemii wywoływanej przez Clostridium perfringens, a w szczególności:
– dyzenterii jagniąt (Cl. perfringens, typ B),
– enterotoksemii owiec (Cl. perfringens, typ C),
– zakaźnej enterotoksemii jagniąt („choroba miękkiej nerki” – Cl. perfringens, typ D)
− szelestnicy (Cl. chauvoei)
− bradsotowi owiec (Cl. septicum)
− martwiczemu zakaźnemu zapaleniu wątroby (Cl. novyi)
− zgorzeli gazowej (Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. novyi)
− tężcowi (Cl. tetani).

Odporność czynna pojawia się w 2 tygodnie po drugim szczepieniu i zwykle utrzymuje się do jednego roku. Odporność bierna utrzymuje się zazwyczaj do 12 tygodnia życia.

Jaki jest skład Bovalto Miloxan, jakie substancje zawiera?

Substancje czynne:
Jedna dawka szczepionki (2 ml) zawiera:
− Toksoid β Clostridium perfringens nie mniej niż 10 IU*
− Toksoid ε Clostridium perfringens nie mniej niż 5 IU*
− Toksoid Clostridium septicum nie mniej niż 2,5 IU*
− Toksoid Clostridium novyi nie mniej niż 3,5 IU*
− Toksoid Clostridium tetani nie mniej niż 2,5 IU*
− Toksoid Clostridium sordelli 90% GP**
− Anakulturę Clostridium chauvoei 90% GP**

*1 UI: miano przeciwciał uzyskane według definicji Farmakopei Europejskiej
**90% GP: 90% odporności po doświadczalnym zakażeniu świnek morskich

Adiuwant:
Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji nie więcej niż 4,2 mg Al3+

Dawkowanie preparatu Bovalto Miloxan – jak stosować ten lek?

Podawać podskórnie w dawkach:
− Bydło w wieku powyżej 4 miesięcy: 1 dawka 4 ml.
− Bydło w wieku poniżej 4 miesięcy oraz owce i kozy: 1 dawka 2 ml.

Schemat szczepień:
− Pierwsze szczepienie: 2 iniekcje w odstępie 4 tygodni
− Szczepienia przypominające: 1 iniekcja co 12 miesięcy.

Przypadki szczególne:
− Samice ciężarne: celem zapewnienia przekazania potomstwu optymalnego poziomu przeciwciał siarowych, zaleca się powtórną iniekcję w pierwszym szczepieniu lub szczepienie przypominające ciężarnych matek na 2 do 6 tygodni przed spodziewanym terminem porodu.
− Młode zwierzęta:
− zwierzęta pochodzące od matek nie szczepionych: szczepienie w 2 tygodniu życia
− zwierzęta pochodzące od matek szczepionych: szczepienie w 8 tygodniu życia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
Przestrzegać zasad aseptyki.

Przeciwwskazania

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
U kóz nie stosować przez całość okresu trwania ciąży ze względu na często występującą nadwrażliwość u ciężarnych kóz.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Działania niepożądane

Po szczepieniu może niekiedy pojawiać się guzek w miejscu wstrzyknięcia.
Szczepionka może wywoływać reakcję nadwrażliwości u zwierząt uczulonych – głównie u kóz.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bovalto Miloxan zwierzętom

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bydło, owce:
Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Kozy:
Nie stosować przez całość okresu trwania ciąży ze względu na często występującą nadwrażliwość u ciężarnych kóz.
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Bovalto Miloxan z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Poza wystąpieniem reakcji miejscowej (guzek w miejscu wstrzyknięcia) nie stwierdzono żadnego innego działania niepożądanego po dwukrotnym przedawkowaniu.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Bovalto Miloxan – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bovalto Miloxan u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz