Biomutin 10% premix

Produkt Biomutin 10% premix przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Tiamuliny wodorofumaran 100 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt podaje się w paszy w ilości: przy leczeniu dyzenterii stosuje się: 5 – 7,5 mg tiamuliny wodorofumaranu /kg m.c. t.j. 1,0 – 1,5 kg … Czytaj dalej

Biomutin 20% inj.

Produkt Biomutin 20% inj. przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae, zapalenia stawów wywołanych prze Mycoplasma sp. u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja czynna: Tiamuliny wodorofumaran 200 mg/ml. Substancja pomocnicza: Alkohol benzylowy (E-1519) 21 mg/ml. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Roztwór do wstrzykiwań, podanie domięśniowe. Przy leczeniu dyzenterii podawać 1ml … Czytaj dalej

Biomutin 45% pulvis

Produkt Biomutin 45% pulvis przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Tiamuliny wodorofumaran 450 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt w postaci proszku, podaje się po rozpuszczeniu w wodzie do picia. Dzienna dawka lecznicza wodorofumaranu tiamuliny wynosi 6 mg/kg m.c. (t.j. 1 g produktu … Czytaj dalej

Bioxymutin

Preparat Bioxymutin przeznaczony jest dla świń do leczenia schorzeń układu oddechowego oraz pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na kombinację tiamuliny i oksytetracykliny. Lek stosuje się do zwalczania enzootycznego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma hyopneumoniae i wikłanego przez Pasteurella multocida, odopłucnowego zapalenia płuc (pleuropneumonia) wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae, choroby Glassera wywołanej przez Haemophilus parasuis, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa wywołanego przez patogenne szczepy Pasteurella multocida i wikłanego przez Bordetella bronchiseptica, zapalenia jelit … Czytaj dalej

Denagard

Wskazania do stosowania Denagard to: Świnia Do leczenia i zapobiegania dyzenterii świń, wywoływanej przez Brachyspira hyodysenteriae. Do leczenia zapalenia okrężnicy wywoływanego przez Brachyspira pilosicoli. Do leczenia zapalenia jelita cienkiego wywoływanego przez Lawsonia intracellularis. Do leczenia i zapobiegania enzootycznemu zapaleniu płuc świń, wywoływanemu przez Mycoplasma hyopneumoniae. Kura Do leczenia i zapobiegania zespołowi CRD i zapaleniu worków powietrznych wywoływanym przez Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae. Indyk Do leczenia i zapobiegania zakaźnemu zapaleniu … Czytaj dalej

Entemulin

Entemulin wskazany jest do: Świnie 1) Leczenie dyzenterii świń wywołanej przez wrażliwe szczepy Brachyspira hyodysenteriae i powikłanej przez Fusobacterium spp. oraz Bacteroides spp. 2) Leczenie enzootycznej bronchopneumonii świń (PRDC) wywołanej przez M. hyopneumoniae, wirusy takie jak PRRS, wirus grypy świń i powikłanej przez bakterie takie jak P. multocida i A. pleuropneumoniae. 3) Leczenie pleuropneumonii wywołanej przez A. pleuropneumoniae. Kury Profilaktyka i leczenie przewlekłego nieżytu dróg oddechowych (CRD, ang. chronic respiratory … Czytaj dalej