Biomutin 10% premix

Produkt Biomutin 10% premix przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Tiamuliny wodorofumaran 100 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt podaje się w paszy w ilości: przy leczeniu dyzenterii stosuje się: 5 – 7,5 mg tiamuliny wodorofumaranu /kg m.c. t.j. 1,0 – 1,5 kg … Czytaj dalej

Biomutin 20% inj.

Produkt Biomutin 20% inj. przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae, zapalenia stawów wywołanych prze Mycoplasma sp. u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja czynna: Tiamuliny wodorofumaran 200 mg/ml. Substancja pomocnicza: Alkohol benzylowy (E-1519) 21 mg/ml. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Roztwór do wstrzykiwań, podanie domięśniowe. Przy leczeniu dyzenterii podawać 1ml … Czytaj dalej

Biomutin 45% pulvis

Produkt Biomutin 45% pulvis przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae u świń. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Tiamuliny wodorofumaran 450 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Produkt w postaci proszku, podaje się po rozpuszczeniu w wodzie do picia. Dzienna dawka lecznicza wodorofumaranu tiamuliny wynosi 6 mg/kg m.c. (t.j. 1 g produktu … Czytaj dalej

Bioxymutin

Preparat Bioxymutin przeznaczony jest dla świń do leczenia schorzeń układu oddechowego oraz pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na kombinację tiamuliny i oksytetracykliny. Lek stosuje się do zwalczania enzootycznego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma hyopneumoniae i wikłanego przez Pasteurella multocida, odopłucnowego zapalenia płuc (pleuropneumonia) wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae, choroby Glassera wywołanej przez Haemophilus parasuis, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa wywołanego przez patogenne szczepy Pasteurella multocida i wikłanego przez Bordetella bronchiseptica, zapalenia jelit … Czytaj dalej

Denagard

Wskazania do stosowania Denagard to: Świnia Do leczenia i zapobiegania dyzenterii świń, wywoływanej przez Brachyspira hyodysenteriae. Do leczenia zapalenia okrężnicy wywoływanego przez Brachyspira pilosicoli. Do leczenia zapalenia jelita cienkiego wywoływanego przez Lawsonia intracellularis. Do leczenia i zapobiegania enzootycznemu zapaleniu płuc świń, wywoływanemu przez Mycoplasma hyopneumoniae. Kura Do leczenia i zapobiegania zespołowi CRD i zapaleniu worków powietrznych wywoływanym przez Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae. Indyk Do leczenia i zapobiegania zakaźnemu zapaleniu … Czytaj dalej

Entemulin

Entemulin wskazany jest do: Świnie 1) Leczenie dyzenterii świń wywołanej przez wrażliwe szczepy Brachyspira hyodysenteriae i powikłanej przez Fusobacterium spp. oraz Bacteroides spp. 2) Leczenie enzootycznej bronchopneumonii świń (PRDC) wywołanej przez M. hyopneumoniae, wirusy takie jak PRRS, wirus grypy świń i powikłanej przez bakterie takie jak P. multocida i A. pleuropneumoniae. 3) Leczenie pleuropneumonii wywołanej przez A. pleuropneumoniae. Kury Profilaktyka i leczenie przewlekłego nieżytu dróg oddechowych (CRD, ang. chronic respiratory … Czytaj dalej

Tiamogen

Tiamogen to produkt stosowany u następujących gatunków zwierząt: Świnie Leczenie dyzenterii świń wywołanej przez Brachyspira hyodysenteriae wrażliwe na tiamulinę. Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie. Leczenie spirochetozy jelitowej świń (zapalenia okrężnicy) wywołanej przez Brachyspira pilosicoli wrażliwe na tiamulinę. Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie. Leczenie enteropatii proliferacyjnej świń (zapalenia jelita krętego) wywołanej przez Lawsonia intracellularis wrażliwe na tiamulinę. Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić występowanie … Czytaj dalej

Tiamowet 45% Granulat

Tiamowet 45% Granulat to produkt stosowany u następujących gatunków zwierząt: Produkt Tiamowet 45% Granulat jest przeznaczony do leczenia chorób wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tiamulinę: Świnie: dyzenteria świń (Brachyspira hyodysenteriae); enzootyczne zapalenie płuc (Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida); pleuropneumonia świń (Actinobacillus pleuropneumoniae); mykoplazmowe zapalenie stawów (Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae); rozrostowe zapalenie jelit świń (PPE) (Lawsonia intracellularis); spirochetoza jelit świń (Brachyspira pilosicoli); Indyki: mykoplazmozy (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma iowae); … Czytaj dalej

Vetmulin

Vetmulin 450 mg/g granulat do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków Świnie Leczenie dyzenterii świń wywołanej przez bakterie Brachyspira hyodysenteriae podatne na tiamulinę. Leczenie spirochetozy jelitowej świń (zapalenia okrężnicy) wywołanej przez bakterie Brachyspira pilosicoli podatne na tiamulinę. Leczenie enteropatii proliferacyjnej świń (zapalenia jelita krętego) wywołanej przez bakterie Lawsonia intracellularis podatne na tiamulinę. Leczenie i metafilaktyka enzootycznego zapalenia płuc wywołanego przez bakterie Mycoplasma hyopneumoniae, w tym zakażeń … Czytaj dalej