Parvoruvax

Parvoruvax to produkt stosowany do czynnego uodparniania świń w stadach reprodukcyjnych i w przyszłych stadach reprodukcyjnych przeciw parwowirozie i różycy. Odporność pojawia się po 3 tygodniach od pierwszego szczepienia i utrzymuje się do 11 miesięcy po szczepieniu przypominającym. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancje czynne: Jedna dawka szczepionki (2 ml) Parvoruvax zawiera: – inaktywowany parwowirus świń nie mniej niż 2 HAI.U – inaktywowany szczep Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 2 … Czytaj dalej

Porcilis Ery+Parvo+Lepto

Porcilis Ery+Parvo+Lepto to produkt stosowany do czynnego uodpornienia świń w celu:– zmniejszenia nasilenia objawów klinicznych (zmian skórnych i gorączki) w przebiegu różycy świń wywoływanej przez Erysipelothrix rhusiopathiae (serotyp 1 i serotyp 2),– zmniejszenia nasilenia zakażeń przezłożyskowych, wiremii i śmiertelności płodów, wywoływanych przez parwowirus świń,– zmniejszenia nasilenia objawów klinicznych (podwyższenia temperatury ciała i zmniejszenia spożycia paszy lub ograniczenia aktywności), siewstwa bakterii i zakażenia wywołanego przez L. interrogans serogrupa Canicola serowar Canicola,– … Czytaj dalej

Suvaxyn Parvo/Ery

Suvaxyn Parvo/Ery to produkt stosowany do czynnego uodparniania loch i loszek niebędących w ciąży, w celu ograniczenia występowania przypadków gorączki lub nagłej śmierci spowodowanej zakażeniem Erysipelothrix rhusiopathiae (serotyp 1 i 2), w celu ograniczania występowania zmian skórnych powodowanych przez zakażenie Erysipelothrix rhusiopathiae (serotyp 2) oraz w celu zmniejszenia nasilenia zakażenia przezłożyskowego i związanych z tym zaburzeń w rozrodzie (niepowodzenia w reprodukcji spowodowane zamieraniem płodów, charakteryzujące się wzrostem liczby zmumifikowanych płodów), … Czytaj dalej