Biometrigen

Produkt Biometrigen wskazany jest do leczenia zapalenia macicy (metritis), zapalenia szyjki macicy (cervicitis), ropne zapalenie macicy (pyometra), zatrzymanie łożyska i ogólnie w infekcjach macicy wywołanych przez bakterie wrażliwe na gentamycynę u bydła i koni. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja czynna: Gentamycyna 8 mg/ml (co odpowiada gentamycyny siarczanu 12,864 mg/ml). Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219) 1,8 mg/ml. Propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217) 0,2 mg/ml. Sodu pirosiarczyn (E223) 3,2 … Czytaj dalej