Phenocillin

Phenocillin to produkt stosowany do leczenia i metafilaktyki martwiczego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens.Przed rozpoczęciem stosowania metafilaktycznego należy potwierdzić obecność choroby w stadzie. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g proszku Phenocillin zawiera:Substancja czynna:fenoksymetylopenicylina 800 mg (co odpowiada 887 mg fenoksymetylopenicyliny potasowej). Biały lub prawie biały proszek. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Dawka Phenocillin wynosi 13,5–20,0 mg fenoksymetylopenicyliny na kg masy ciała (m.c.) na dobę, … Czytaj dalej

Phenoxypen WSP

Phenoxypen WSP to produkt stosowany do zapobiegania upadkom w stadzie z powodu martwiczego zapalenia jelit u kurcząt, wywołanego przez Clostridium perfringens wrażliwe na fenoksymetylopenicylinę. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Phenoxypen WSP zawiera: Substancja czynna:Fenoksymetylopenicylina 293 mg/g co odpowiada soli potasowej fenoksymetylopenicyliny 325 mg/g. Proszek barwy białej lub prawie białej. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? 13,5–20 mg fenoksymetylopenicyliny na kg masy ciała dziennie, co odpowiada 46–68 mg … Czytaj dalej