Boviseal

Boviseal wskazany jest w zapobieganiu nowym zakażeniom wymienia w okresie zasuszenia. Produkt powoduje zmniejszenie częstości występowania podklinicznego zapalenia wymienia u krów w okresie wycielenia, a także klinicznego zapalenia wymienia w okresie zasuszania oraz następującej po nim laktacji (przez co najmniej 60 dni po wycieleniu). Zaleca się, aby niniejszy produkt leczniczy weterynaryjny był stosowany jako część … Czytaj dalej