Boviseal

Boviseal wskazany jest w zapobieganiu nowym zakażeniom wymienia w okresie zasuszenia. Produkt powoduje zmniejszenie częstości występowania podklinicznego zapalenia wymienia u krów w okresie wycielenia, a także klinicznego zapalenia wymienia w okresie zasuszania oraz następującej po nim laktacji (przez co najmniej 60 dni po wycieleniu). Zaleca się, aby niniejszy produkt leczniczy weterynaryjny był stosowany jako część programu ochrony krów zasuszonych i środek kontroli mastitis w stadzie. Jaki jest skład , jakie … Czytaj dalej

Ubroseal blue Dry Cow

Ubroseal blue Dry Cow to produkt wskazany do stosowania w profilaktyce nowych zakażeń wewnątrzwymieniowych w okresie zasuszenia. U krów uznawanych za wolne od subklinicznej postaci zapalenia wymienia produkt można stosować niezależnie w leczeniu krów w okresie zasuszenia oraz w celu zapobiegania zapaleniu wymienia. Krowy do leczenia produktem wybiera się na podstawie oceny lekarza weterynarii. Kryteria wyboru mogą opierać się na występowaniu zapalenia wymienia oraz liczbie komórek somatycznych u poszczególnych krów … Czytaj dalej