Sputop Spot On

Sputop Spot On to produkt do stosowania miejscowego w celu zwalczania: samice gza owczego, kleszcze, wszy, wszoły, larwy gza owczego na owcach, wszy oraz kleszcze na jagniętach.

Bydło: w celu zwalczania i ochrony przed ssącymi i gryzącymi wszami m.in. Bovicola (Damalinia) bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli oraz Haematopinus eurysternus. Produkt przeznaczony do stosowania także u bydła mlecznego. Wspomagająco do ochrony przed muchami m.in. Lyperosia (Haematobia) irritans, Stomoxys calcitrans, Musca species oraz Hydrotaea irritans.

Owce: do zwalczania samic gza owczego (Hydrotaea irritans), w celu ochrony przed kleszczami (Ixodes ricinus), wszami, wszołami oraz larwami gza owczego.

Jaki jest skład Sputop Spot On, jakie substancje zawiera?

Sputop Spot On zawiera substancję czynną:

Deltametryna 10 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Sputop Spot On – jak stosować ten lek?

Dawki:
Bydło: 100 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada10 ml produktu/zwierzę.

Owce:
Kleszcze: owce i jagnięta 50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5ml produktu/zwierzę
Wszy, wszoły: 50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5ml produktu/zwierzę
Samice gza owczego: 50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5ml produktu/zwierzę
Larwy gza owczego: 50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5ml produktu/zwierzę

Jagnięta (poniżej 10 kg m.c. lub 1 miesiąca życia): Kleszcze i wszy 25 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 2,5 ml produktu/zwierzę.

Podawanie:
Pojedynczą dawkę zdeponować przy pomocy dawkomierza w opakowaniu lub pistoletu – aplikatora w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami zwierząt. Przy obecności gzów atakujących owce stosować zgodnie ze wskazaniami w ulotce.

Bydło – wszy: Podanie jednej dawki zabija wszystkie wszy obecne na zwierzęciu. Pełne pozbycie się pasożytów następuje w przeciągu 4-5 tygodni – wszy wylegające się ze złożonych jaj giną natychmiast po wylęgu. Czasami niewielka ilość pasożytów może przeżyć na kilku sztukach w stadzie. W tych wypadkach zaleca się powtórzenie dawki po 6-8 tygodniach.

Bydło – muchy: Zwalczanie zależy od ilości i gatunku much obecnych w danym środowisku. Produkt działa przez okres 4-8 tygodni. Zaleca się podawanie pojedynczej dawki co 4 tygodnie.

Owce – gzawica: Podać produkt na część potyliczną głowy. Podawanie co 2-4 tygodnie pozwala znacząco zredukować ilość samic gza owczego.

Owce – kleszcze: Podawać w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami. Pojedyncza dawka chroni zwierzęta wszystkich grup wiekowych przez okres do 6 tygodni po podaniu.

Owce – wszy i wszoły: Podawać produkt w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami niezależnie od długości runa. Zapobieganie ugryzieniom przez wszy lub infestacji wszołów trwa przez 4-6 tygodni po podaniu pojedynczej dawki.
W celu pełniejszego i szybszego wchłaniania podawanej ilości produktu a tym samym lepszej ochrony przed kleszczami, wszami i wszołami zaleca się wygolenie runa i podanie Sputop Spot On bezpośrednio na skórę.

Owce – larwy gza owczego: Podawać bezpośrednio w miejsca złożenia larw. Zabicie larw nastepuje w krótkim czasie po podaniu produktu. W przypadku bardziej zaawansowanych zmian miejscowych wystrzyc wełnę o zmienionym zabarwieniu przed podaniem produktu.
Przy użyciu aplikatora Sputop Spot On podanie na skórę można uzyskać przez wsunięcie końcówki aplikatora w kształcie litery T pomiędzy włosy runa aż na skórę.

Jagnięta – wszy i kleszcze: (poniżej 10 kg m.c. lub 1 miesiąca życia). Podawanie w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami. Ochrona przed kleszczami trwa do 6 tygodni oraz zmniejsza liczbę pogryzień przez wszy 4-6 tygodni po podaniu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Po podaniu do 48 godzin mogą pojawić się u niewielkiej liczby krów objawy posmutnienia. Działanie to jest krótkookresowe.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

bydło – tkanki jadalne – 14 dni
bydło – mleko – 0 dni
owca – tkanki jadalne – 28 dni

Nie stosować u owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt należy stosować wyłącznie w przypadku potwierdzenia wrażliwości pasożytów na podstawie właściwych badań lub lokalnych informacji epidemiologicznych. Produktu nie należy stosować zbyt często oraz nie należy stosować w zbyt małej dawce. Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do narastania oporności pasożytów na deltametrynę.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tylko do użytku zewnętrznego.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u psów i kotów. Po przypadkowym zlizaniu lub podaniu na skórę u psów i kotów, mogą wystąpić objawy neurologiczne (ataksja, konwulsje, dreszcze) lub objawy ze strony układu pokarmowego (nadmierne ślinienie, wymioty), które mogą być potencjalnie śmiertelne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Sputop Spot On zwierzętom

U osób ze skłonnościami alergicznymi kontakt deltametryny ze skórą twarzy może spowodować przejściowe swędzenie. Zaleca się zachowanie następujących środków ostrożności:
• Używać rękawic ochronnych przy aplikowaniu leku lub dotykaniu zwierząt tuż po aplikacji.
• Natychmiastowa zmiana i pranie ubrań zabrudzonych produktem.
• Zmyć zabrudzoną skórę dużą ilością wody z mydłem.
• Umyć ręce po aplikacji, przed jedzeniem i paleniem.
• W przypadku kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością wody oraz udać się do lekarza.
• Po przypadkowym spożyciu przepłukać usta wodą oraz udać się do lekarza.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Sputop Spot On z innymi produktami

Nie stosować równocześnie z innymi produktami o podobnym działaniu.

Przedawkowanie

Nie stwierdzono objawów przedawkowania w badaniach tolerancji.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Sputop Spot On – do pobrania pełna wersja ulotki

Sputop Spot On – Roztwór do nakrapiania

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Sputop Spot On – Roztwór do nakrapiania

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Sputop Spot On u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz