Spectam

Spectam to produkt stosowany do leczenia zapalenia żołądka i jelit u świń wywoływanego przez bakterie Escherichia coli wrażliwe na spektynomycynę.

Jaki jest skład Spectam, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu Spectam zawiera:
Substancja czynna:
Spektynomycyna 50 mg (w postaci spektynomycyny dichlorowodorku pięciowodnego).

Substancje pomocnicze:
Kwas benzoesowy (E210) 1 mg.
Tartrazyna (E102) 0,6 mg.

Dawkowanie preparatu Spectam – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.
Jedna dawka odpowiada 1 ml preparatu (50 mg spektynomycyny).

Dawkowanie:
– świnie w wieku 1-7 dni (do 4,5 kg m.c.) – 1 ml preparatu (1 dawka) dwa razy dziennie
– świnie w wieku 1-3 tygodni (od 4,5 do 7 kg m.c.) – 2 ml preparatu (2 dawki) dwa razy dziennie
Leczenie należy kontynuować przez 3-5 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanego antybiotyku nie była zbyt mała.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na spektynomycynę.
Nie stosować w przypadku niewydolności nerek.
Nie stosować u zwierząt powyżej 4 tygodni lub o masie ciała powyżej 7 kg.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

świnia – tkanki jadalne – 12 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Spectam zwierzętom

Brak.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje Spectam z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u prosiąt.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Spectam – do pobrania pełna wersja ulotki

Spectam – Zawiesina doustna

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Spectam – Zawiesina doustna

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Spectam u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz