Pneumodog

Pneumodog to produkt stosowany do czynnego uodporniania psów przeciw zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez wirus parainfluenzy i bakterie Bordetella bronchiseptica (kaszel kenelowy).
Miano przeciwciał narasta szybko osiągając poziom maksymalny po około 3 tygodniach od wstrzyknięcia, a następnie ulega bardzo powolnemu obniżeniu, zachowując jeszcze po upływie roku wartości zabezpieczające przed zakażeniem.

Jaki jest skład Pneumodog, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka szczepionki (1 ml) Pneumodog zawiera:
inaktywowany szczep Bordetella bronchiseptica w ilości wystarczającej do wytworzenia u immunizowanych

inaktywowany wirus parainfluenzy psów zwierząt przeciwciał o mianie nie mniej niż 1.6 log10

Adiuwant:
Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji nie więcej niż 0.8 mg Al 3+.

Dawkowanie preparatu Pneumodog – jak stosować ten lek?

Szczepionkę Pneumodog w ilości 1 ml podawać podskórnie.


Pierwsze szczepienie:

Pierwsze podanie szczepionki: szczenięta pochodzące od matek nieuodpornianych szczepić począwszy od 4 tygodnia życia, a od matek uprzednio uodpornianych od 6 tygodnia życia,

Druga iniekcja: 2-3 tygodnie później
.


Szczepienia przypominające:

Zaleca się powtarzanie szczepienia co 1 rok u psów hodowlanych przed okresem krycia oraz podawanie dawki przypominającej na 7 dni przed kontaktem z dużą grupą psów.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
Przestrzegać zasad aseptyki
.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości. Należy wówczas zastosować leczenie objawowe.
Obecność wodorotlenku glinu może niekiedy powodować w miejscu iniekcji guzka samoistnie zanikającego w ciągu kilku dni.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zwierzęta zdrowe.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Pneumodog zwierzętom

Po przypadkowym podaniu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży.

Interakcje Pneumodog z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu dawki większej niż zalecana nie obserwowano żadnych działań niepożądanych poza tymi wymienionymi w punkcie Działania niepożądane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Pneumodog – do pobrania pełna wersja ulotki

Pneumodog – Zawiesina do wstrzykiwań

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Pneumodog – Zawiesina do wstrzykiwań

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Pneumodog u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz