Paracillin

Paracillin to produkt stosowany do leczenia pierwotnych i wtórnych zakażeń bakteryjnych wywoływanych przez mikroorganizmy wrażliwe na amoksycylinę u kur, indyków i świń.

Kury:
Leczenie kolibakteriozy oraz zapalenia pępka i woreczka żółtkowego.

Indyki:
Leczenie kolibakteriozy, salmonellozy oraz zapalenia pępka i woreczka żółtkowego.

Świnie:
Leczenie infekcji układu oddechowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia stawów, wtórnych zakażeń uszu i ogonów, leczenie leptospirozy, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa, zakażeń pępowiny, zakażonych ran i ropni.

Jaki jest skład Paracillin, jakie substancje zawiera?

Każdy gram produktu Paracillin zawiera:
Substancja czynna:
Amoksycylina trójwodna 800 mg (co odpowiada 697 mg/g amoksycyliny).

Dawkowanie preparatu Paracillin – jak stosować ten lek?

Świnie:
Zalecana dawka wynosi 20 mg produktu/kg masy ciała zwierzęcia (16 mg amoksycyliny trójwodnej/kg m.c.) dziennie. Produkt podaje się rozpuszczony w wodzie do picia przez 3–5 kolejnych dni.

Podawanie pulsacyjne:
Zaleca się podawanie roztworu leczniczego jeden raz dziennie. Przed rozpoczęciem podawania zaleca się wstrzymać dostęp zwierząt do wody na okres około 2 godzin (w przypadku wysokiej temperatury otoczenia na krócej).

Podawanie ciągłe:
Zaleca się dodanie świeżego roztworu zawierającego antybiotyk co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia.

Kura, indyk:
Zalecana dawka wynosi 10–20 mg produktu/kg masy ciała zwierzęcia (8–16 mg amoksycyliny trójwodnej/kg m.c.) dziennie, podawanej w wodzie do picia. Leczenie należy prowadzić podając produkt 2 razy dziennie przez okres 3–5 kolejnych dni. Wyższe dawkowanie zalecane jest do terapii zakażeń o cięższym przebiegu.
Do obliczenia wymaganej liczby miligramów (mg) produktu na jeden dzień leczenia, w zależności od dawkowania dla leczonego stada można wykorzystać  następującą formułę:
Liczba leczonych zwierząt (świń, ptaków) x średnia masa ciała zwierzęcia (kg) x dawka produktu (mg/kg).

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przygotowanie roztworu:
Rozpuścić wyliczoną ilość produktu w 5–10 litrach wody. Roztwór wstępny należy następnie rozcieńczyć do uzyskania takiej objętości, która zostanie wypita w ciągu odpowiedniego czasu (2–3 godzin w przypadku podawania pulsacyjnego, do 12 godzin w przypadku podawania ciągłego).
W okresie podawania roztworu leczniczego należy upewnić się, że zwierzęta nie mają jednocześnie dostępu do wody nie zawierającej produktu.
Po spożyciu roztworu leczniczego należy zapewnić dostęp do wody pitnej.
Resztki roztworu, które nie zostały spożyte w ciągu 12 godzin należy zutylizować.
Każdego dnia należy przygotować świeży roztwór leczniczy.
Należy określić jak najdokładniej masę ciała leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanej amoksycyliny nie była zbyt mała.
Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt, wieku, warunków otoczenia i in. Należy monitorować spożycie wody i odpowiednio dostosować stężenie roztworu, tak aby uzyskać prawidłową dawkę amoksycyliny stosowanej u leczonych zwierząt, pamiętając, że możliwe jest rozpuszczenie do 3 g produktu w 1 litrze wody.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku podejrzenia obecności bakterii wytwarzających β-laktamazy.
Nie stosować u małych zwierząt roślinożernych, takich jak: świnka morska, chomik, królik.
Nie należy stosować u zwierząt uczulonych na penicyliny lub inne antybiotyki z grupy β-laktamów.

Działania niepożądane

Stosowanie penicylin i cefalosporyn może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości.
Reakcje uczuleniowe na te substancje mogą mieć poważny przebieg.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Indyk – tkanki jadalne – 5 dni
świnia – tkanki jadalne – 48 godzin
kurczę – tkanki jadalne – 48 godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nieznane.

REKLAMA

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Podczas stosowania produktu należy uwzględnić obowiązujące krajowe i lokalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Stosowanie produktu niezgodnie z zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego może prowadzić do zwiększenia częstotliwości pojawiania się oporności bakterii na amoksycylinę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi antybiotykami β-laktamowymi z powodu możliwości wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Paracillin zwierzętom

Amoksycylina może wywoływać nadwrażliwość (alergię) w przypadku wstrzyknięcia, inhalacji, połknięcia lub kontaktu ze skórą.
Nadwrażliwość na amoksycylinę może prowadzić do wystąpienia lub być powodowana krzyżową nadwrażliwością na penicyliny lub cefalosporyny.
Reakcje alergiczne na te substancje mogą mieć niekiedy poważny przebieg.
Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny czy cefalosporyny, lub którym zalecono unikanie kontaktu z takimi produktami, nie powinny stosować tego produktu.
Podczas sporządzania i podawania roztworu leczniczego należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia narażenia na kontakt z produktem i przestrzegać zalecanych środków bezpieczeństwa: stosować odzież ochronną, nieprzepuszczalne rękawice i maskę przeciwpyłową.
W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą należy niezwłocznie przepłukać miejsce narażone na kontakt dużą ilością wody.
Jeżeli po narażeniu na kontakt z produktem wystąpią objawy, takie jak świąd skóry, należy zwrócić się o pomoc medyczną pokazując lekarzowi niniejsze ostrzeżenie.
Obrzęk twarzy, warg czy oczu lub trudności w oddychaniu są jednymi z poważniejszych objawów i wymagają niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej.
Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie stosowania produktu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

W ciąży i laktacji produkt należy stosować po przeprowadzeniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Interakcje Paracillin z innymi produktami

Może dochodzić do działania antagonistycznego w przypadku łącznego stosowania z antybiotykami bakteriostatycznymi.
Bakterie oporne mogą wykazywać oporność krzyżową na inne antybiotyki β-laktamowe.
Podczas stosowania z innymi antybiotykami bakteriobójczymi i aminoglikozydami może występować synergizm.

Przedawkowanie

Brak specyficznych objawów przedawkowania.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Paracillin – do pobrania pełna wersja ulotki

Paracillin – Proszek do podawania w wodzie do picia

Paracillin, 800 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur i indyków (Amoksycylina)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 175.16 KB

REKLAMA

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Paracillin – Proszek do podawania w wodzie do picia

Paracillin, 800 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur i indyków (Amoksycylina)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 175.16 KB

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Paracillin u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz