Enteroporc AC

Enteroporc AC stosuje się do pasywnej immunizacji prosiąt w drodze aktywnej immunizacji loch i loszek w celu obniżenia śmiertelności i objawów klinicznych w pierwszych dniach życia spowodowanych przez bakterie Clostridium perfringens typu A oraz powiązane zapalenie jelit i martwicowe zapalenie jelit wywołane przez bakterie Clostridium perfringens typu C.

Czas powstania odporności:
Działanie ochronne udowodniono w teście prowokacyjnym z użyciem toksyn, przeprowadzonym na prosiętach w pierwszym dniu życia.

Czas trwania odporności:
Dane serologiczne wykazały obecność przeciwciał neutralizujących do 2 tygodni od urodzenia.
Wykazano korelację obecności przeciwciał neutralizujących z ochroną.

Jaki jest skład Enteroporc AC, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka (2 ml rekonstytuowanej szczepionki) zawiera:

Toksoidy bakterii Clostridium perfringens typu A/C:
toksoid alfa co najmniej 125 rU/ml*
toksoid beta1 co najmniej 3354 rU/ml*
toksoid beta2 co najmniej 770 rU/ml*
Montanide Gel 37,4 – 51,5 mmol/l dających się zmiareczkować akrylanów
Tiomersal 0,085 – 0,115 mg/ml

*zawartość toksoidu w jednostkach względnych na ml, oznaczonych testem ELISA wobec wewnętrznego materiału odniesienia

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Liofilizat o zabarwieniu beżowym do brązowego.

Dawkowanie preparatu Enteroporc AC – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe 1 dawki (2 ml) na świnię w szyję w okolicy znajdującej się za uchem.

Szczepienie podstawowe ciężarnych loch przed porodem:
Podać jedną dawkę na 5 tygodni i 2 tygodnie przed oczekiwanym terminem porodu.

Szczepienie podstawowe loszek przed inseminacją:
Podać jedną dawkę na 7 tygodni i 4 tygodnie przed inseminacją oraz 2 tygodnie przed oczekiwanym terminem porodu.

Ponowne szczepienie:
Podawać jedną dawkę na 2 tygodnie przed oczekiwanym terminem każdego kolejnego porodu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Jeśli ma to zastosowanie, przed rekonstytucją rozpuszczalnik należy ogrzać do temperatury pokojowej. W celu przeprowadzenia rekonstytucji, ok. 5 ml rozpuszczalnika należy za pomocą strzykawki przenieść do niewielkiej fiolki z liofilizatem. Delikatnie potrząsać fiolką w celu rozpuszczenia szczepionki, a następnie wlać do butelki z rozpuszczalnikiem. Rekonstytuowaną szczepionkę, ok. 5 ml, należy użyć do wypłukania butelki liofilizatu. Należy korzystać ze sterylnych strzykawek i igieł.

Szczepionkę należy wstrząsnąć przed użyciem. Po wstrząśnięciu szczepionkę należy odstawić na ok. 8-10 minut w pozycji pionowej, do momentu, gdy w zawiesinie nie będzie widać żadnych pęcherzyków powietrza.

Wygląd po rekonstytucji: lekko mętna ciecz o barwie od bursztynowej do brązowej.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Bardzo częsty, niewielki wzrost temperatury ciała (w indywidualnych przypadkach wzrost na maksymalnym poziomie 2,4°C) w dniu szczepienia.
Miejscowe reakcje (obrzęki płaskie, w pojedynczych przypadkach o średnicy osiągającej nawet 10 cm) w obszarze iniekcji są bardzo częste, lecz ustępują bez leczenia w ciągu 14 dni.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.
Ochronę prosiąt uzyskuje się przez siarę matki. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę, aby każde prosię przyjęło odpowiednią ilość siary.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Enteroporc AC zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera śladowe ilości oleju mineralnego wchodzącego w skład Montanide Gel. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy zwrócić się o pomoc lekarską, nawet jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną. Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera śladowe ilości oleju mineralnego wchodzącego w skład Montanide Gel. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną, a nawet utratę palca.
Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.

Interakcje Enteroporc AC z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu podwójnej dawki nie zaobserwowano żadnych innych objawów niż przedstawione w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Enteroporc AC – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Enteroporc AC u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz