Entericolix

Entericolix używany jest przy szczepieniu loch i loszek w celu biernego uodparniania prosiąt na kolibakteriozy wywoływane przez enteropatogenne i enterotoksyczne szczepy E. coli wytwarzające adhezyny F4ac, F5, F6, F18ac oraz F41, chorobę obrzękową wywoływaną przez szczepy E. coli wytwarzające adhezynę F18ab oraz martwicowe zapalenie jelit wywoływane przez C. perfringens typu C:

Prosięta nowonarodzone
– szczepionka zmniejsza nasilenie objawów klinicznych (ciężka biegunka) kolibakterioz oraz śmiertelność spowodowaną tymi zakażeniami,
– szczepionka zmniejsza nasilenie objawów klinicznych martwicowego zapalenia jelit wywołanego przez C. perfringens typu C oraz śmiertelność spowodowaną tym zakażeniem.

Prosięta odsadzone
– szczepionka zmniejsza nasilenie objawów klinicznych choroby obrzękowej oraz śmiertelność spowodowaną tym zakażeniem,
– szczepionka zmniejsza nasilenie objawów klinicznych (ciężka biegunka) kolibakterioz oraz śmiertelność spowodowaną tymi zakażeniami,
– szczepionka zmniejsza nasilenie objawów klinicznych przewlekłego zapalenia jelit wywołanego przez C. perfringens typu C oraz śmiertelność spowodowaną tym zakażeniem.

Czas trwania odporności:
− 21 dni w przypadku zakażeń wywołanych przez F4ac, F18ac (kolibakterioz) oraz Clostridium perfringens typu C (martwicowe zapalenie jelit)
− 21 dni w przypadku przeciwciał przeciwko F5, F6 i F41, aczkolwiek skuteczność ochronna poziomów przeciwciał nie została ustalona
− 28 dni w przypadku zakażeń wywołanych przez F18ab (choroba obrzękowa).

Jaki jest skład Entericolix, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka (2 ml) inaktywowanej szczepionki zawiera:
Substancje czynne:
Escherichia coli szczep P4 (adhezyny F6), ≥ 1 RP*
Escherichia coli szczep P5 (adhezyny F18ab), ≥ 1 RP*
Escherichia coli szczep P6 (adhezynyF4ac), ≥ 1 RP*
Escherichia coli szczep P9 (adhezyny F18ac), ≥ 1 RP*
Escherichia coli szczep P10 (adhezyny F5 + F41), ≥ 1 RP*
beta toksoid Clostridium perfringens typu C (CZV13) ≥ 10 j.m.**antytoksyny beta/ml surowicy królika

* RP: moc względna każdego antygenu w porównaniu z referencyjną szczepionką z zadawalającym wynikiem testu immunogenności (Ph. Eur. Mon. 0962).
** j.m.: jednostki międzynarodowe toksyny beta zgodnie (Ph. Eur. Mon. 0363).

Adiuwanty:
Olej mineralny niskiej gęstości 0,760 ml
Montanide 103 0,0425 ml
Oleinian sorbitanu 0,0425 ml

Substancje pomocnicze:
Tiomersal 0,2 mg
Mlecznobiała, jednolita emulsja do wstrzykiwań.

Dawkowanie preparatu Entericolix – jak stosować ten lek?

Głębokie podanie domięśniowe.

Dawkowanie
Lochy i loszki: 2 ml

Schemat szczepienia
Ciężarne lochy: szczepienie podstawowe obejmuje podanie dwóch dawek: pierwszą należy podać 7 tygodni przed oproszeniem, a drugą dawkę 4 tygodnie przed oproszeniem. Szczepienia przypominające za pomocą pojedynczej dawki należy wykonywać w kolejnych ciążach na 4 tygodnie przed oproszeniem.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem odczekać, aż szczepionka osiągnie temperaturę pokojową i energicznie wstrząsnąć butelką. Odpowiednią dawkę należy podać w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym w mięśnie karku.
Należy upewnić się, że długość igły jest dostosowana do masy ciała zwierzęcia.
Zaleca się, aby drugą dawkę podać po przeciwnej stronie.

Energicznie wstrząsnąć przed użyciem oraz pomiędzy kolejnymi podaniami.
Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania.

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Bardzo często w ciągu 4–24 godzin po szczepieniu występuje przemijające zwiększenie temperatury ciała (maksymalnie o 2°C). Temperatura ciała powraca do normy w ciągu 24–48 godzin.

Szczepienie często wywołuje krótkotrwałą apatię w ciągu 1 do 2 dni od podania. W niezbyt częstych przypadkach apatia może trwać do 7 dni po szczepieniu.

W rzadkich przypadkach obserwowano reakcje w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk i zaczerwienienie) o maksymalnej średnicy 3 cm i utrzymujące się do 10 dni.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Entericolix zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W razie przypadkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, nawet jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu należy zwrócić się o pomoc lekarską, i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.
Nie należy podawać szczepionki w okresie 4 tygodni przed spodziewanym oproszeniem.

Interakcje Entericolix z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu podwójnej dawki szczepionki przejściowy wzrost temperatury ciała może być nieco większy, w porównaniu do obserwowanego po podaniu pojedynczej dawki szczepionki (np. podwyższenie temperatury o maksymalnie 2,5ºC po podaniu podwójnej dawki).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Entericolix – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Entericolix u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz