Endopar

Endopar jest produktem przeznaczonym do zwalczania inwazji pasożytów wewnętrznych u psów: dojrzałych i niedojrzałych form glist (Toxocara canis, Toxascaris leonina), dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) oraz dojrzałych i niedojrzałych form tasiemców (Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinoccoccus spp.).

Jaki jest skład Endopar, jakie substancje zawiera?

Jedna tabletka Endopar zawiera:
Substancje czynne:
Prazikwantel 50 mg,
Pyrantelu embonian 144 mg.

Dawkowanie preparatu Endopar – jak stosować ten lek?

Produkt podaje się jednorazowo, po jednej tabletce na każde 10 kg m.c. zwierzęcia (co odpowiada podaniu jednorazowej dawki 5 mg prazikwantelu/kg m.c. oraz 14,4 mg pyrantelu embonianu/kg m.c.).

W praktyce podaje się następujące ilości leku:
o masie ciała od 2 do 5 kg – 1/2 tabletki;
o masie ciała od 5 do 10 kg – 1 tabletkę;
o masie ciała od 10 do 20 kg – 2 tabletki;
o masie ciała od 20 do 30 kg – 3 tabletki;
o masie ciała od 30 do 40 kg – 4 tabletki;
o masie ciała od 40 do 50 kg – 5 tabletek.
Tabletki w ilości odpowiedniej do masy ciała psa można podać wprost do jamy ustnej zwierzęcia, (najlepiej na nasadę języka) albo zmieszać z karmą.

W przypadku silnie zaawansowanej inwazji obleńców można powtórnie podać produkt po 14 dniach.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Prazikwantel podany doustnie w wysokich dawkach u psów wywołuje wymioty.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Żywicielami pośrednimi tasiemców Dipylidium caninum są pchły. W celu zabezpieczenia przed reinwazją tych pasożytów należy regularnie zwalczać pchły, zarówno na zwierzętach, jak i w ich otoczeniu.
Należy przestrzegać zalecanych zasad dawkowania. Nie zaleca się głodzenia zwierząt przed podaniem leku.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Endopar zwierzętom

Po każdorazowym podaniu produktu należy umyć ręce.
W przypadku inwazji Echinoccocus spp. należy zastosować dodatkową ochronę osób kontaktujących się z odrobaczonymi psami.
W razie przypadkowego spożycia należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub ulotkę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.

Interakcje Endopar z innymi produktami

Nie należy łączyć produktu Endopar z produktami zawierającymi lewamizol, morantel, piperazynę, a także dietylkarbamazol.

Przedawkowanie

Objawy zatrucia mogą wystąpić po podaniu dawki 40-krotnie przekraczającej zalecaną.
Objawami zatrucia są m.in. nadmierne ślinienie, wymioty, posmutnienie.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Endopar – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Endopar u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz