Endocox

Endocox stosowany jest do leczenia kokcydiozy kurcząt rzeźnych, kurcząt przeznaczonych do reprodukcji oraz indyków.
Endocox jest skuteczny przeciw następującym kokcydiom z rodzaju Eimeria:
Kury: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix.
Indyki: E. adenoides, E. meleagrimitis.

Jaki jest skład Endocox, jakie substancje zawiera?

Toltrazuryl 25 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Endocox – jak stosować ten lek?

Dawka terapeutyczna dla kur i indyków wynosi 7 mg toltrazurylu na kg masy ciała na dzień, co odpowiada 0,28 ml produktu na kg m.c. Podawać w wodzie do picia w ciągu kolejnych 2 dni w ilości 1 ml produktu na 1 litr wody stale dostępnej, tj. przez 24 godziny na dobę, lub 3 ml produktu na 1 litr wody dostępnej przez 8 godzin dziennie.
Okres leczenia trwa 2 kolejne dni.
Droga podania: w wodzie do picia.
Produkt należy sporządzić bezpośrednio przed podaniem. Wstrząsnąć przed użyciem.
W celu uniknięcia niewystarczającego dawkowania masa ciała leczonych ptaków powinna być oszacowana jak najdokładniej. Należy również oszacować ilość wody spożywanej przez ptaki w ciągu doby lub 8 godzin (w zależności od sposobu dawkowania) i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego.
Podczas przygotowywania roztworu należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Stosować zgodnie z poniższą ulotką (do ściągnięcia poniżej).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne kur – 14 dni.
Tkanki jadalne indyków – 16 dni.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Długotrwałe stosowanie kokcydiostatyków z tej samej klasy oraz stosowanie zbyt małych dawek może doprowadzić do rozwoju
szczepów opornych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Endocox zwierzętom

Endocox jest roztworem alkalicznym.
Podczas przygotowywania (albo sporządzania) i stosowania roztworu do picia należy używać gumowych rękawic oraz okularów
ochronnych. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przepłukać te miejsca wodą.
Podczas podawania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Endocox może być stosowany u niosek w okresie nieśności w stadach hodowlanych.

Interakcje Endocox z innymi produktami

Endocox może być stosowany łącznie z powszechnie używanymi dodatkami do pasz i produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie

Podczas stosowania dawki 5-krotnie przekraczającej zalecaną nie obserwowano reakcji niepożądanych z wyjątkiem nieznacznego zmniejszenia spożycia paszy i wody.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi
produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Endocox – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Endocox u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz