Ekyflogyl

Ekyflogyl stosuje się do łagodzenia bólu i stanów zapalnych u koni związanych z miejscowymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

Jaki jest skład Ekyflogyl, jakie substancje zawiera?

1 ml Ekyflogyl zawiera:
Substancje czynne:
Prednizolon (jako octan) 1,8 mg
Lidokaina (jako chlorowodorek jednowodny) 8,7 mg.

Substancja pomocnicza:
Dimetylosulfotlenek 968 mg.

Dawkowanie preparatu Ekyflogyl – jak stosować ten lek?

Podanie na skórę. Nałóż produkt na zmianę za pomocą małego pędzelka. W razie potrzeby zastosuj opatrunek bezuciskowy, aby zakryć leczony obszar. Stosować 10 do 30 ml dwa razy dziennie, co odpowiada 6 do 18 ruchom pompki dozującej w zależności od charakteru zmiany.

Kontynuować leczenie do momentu ustąpienia objawów klinicznych, ale nie używać produktu dłużej niż 12 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u koni cierpiących na choroby wątroby lub nerek. Produktu nie należy stosować u koni z trwającymi zakażeniami wirusowymi lub grzybicznymi lub obniżoną odpornością.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko zgłaszano reakcje miejscowe (ból, uczucie gorąca, utrata włosów, łuszczenie, ślady oparzeń, obrzęk).

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane podczas jednego zabiegu),
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt),
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt),
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt),
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 10 dni

Nie stosować u samic produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie należy stosować produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.

Należy unikać doustnego podania produktu leczonym zwierzętom lub zwierzętom mającym kontakt z leczonymi zwierzętami.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Ekyflogyl zwierzętom

  • Produkt może powodować reakcje alergiczne. Osoby o znanej nadwrażliwości na prednizolon, lidokainę, inne produkty znieczulające miejscowo lub jakiekolwiek substancje pomocnicze powinny unikać kontaktu z produktem.
  • Prednizolon może powodować uszkodzenie płodu. Dlatego kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.
  • Ten produkt może być szkodliwy w kontakcie ze skórą i po podaniu doustnym. Lidokaina może tworzyć genotoksyczne metabolity u ludzi. Długoterminowe badanie toksykologiczne na szczurach wykazało, że metabolity te w wysokich dawkach mogą mieć również działanie karcynogenne. Produkt działa również drażniąco na skórę (wywołuje między innymi rumień i świąd) oraz na oczy.
  • Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami, w tym kontaktu ręce-usta i ręce-oczy. Po użyciu umyć ręce. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, dokładnie spłukać wodą.
  • Podczas podawania produktu leczniczego weterynaryjnego lub dotykania leczonego obszaru należy nosić odzież ochronną składającą się z nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych jednorazowego użytku.
  • Nie pozwalać dzieciom na dotykanie leczonego konia w okresie leczenia i 12 dni po zakończeniu leczenia.
  • Nie dotykać leczonego obszaru. Jeśli jest to konieczne, podczas pielęgnacji koni stosować nieprzepuszczalne rękawice ochronne jednorazowego użytku.
  • W razie przypadkowego połknięcia lub utrzymującego się podrażnienia skóry lub oczu, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.
  • Dodatkowy materiał lub urządzenia stosowane do nakładania produktu, takie jak pędzelek, należy dokładnie wyczyścić lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
  • butelkę z pompką dozującą w opakowaniu zewnętrznym i w bezpiecznym miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, aż do momentu użycia. Po każdorazowym użyciu urządzenie należy zamknąć.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania laboratoryjne u zwierząt laboratoryjnych wykazały działania prednizolonu toksyczne dla płodu.

Lidokaina przenika przez barierę łożyskową i może wpływać na układ nerwowy, krążenia oraz układ oddechom u płodu i noworodków. Bezpieczeństwo produktu u zwierząt docelowych nie zostało ocenione podczas ciąży i laktacji.

Nie stosować produktu u klaczy w ciąży lub w okresie karmienia.

Interakcje Ekyflogyl z innymi produktami

Nie używać jednocześnie z innym produktem, zwłaszcza z produktem stosowanym miejscowo na obszarze stosowania.

Przedawkowanie

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Ekyflogyl – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Ekyflogyl u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz