Efex

Efex, 10 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla kotów i psów
U kotów
Marbofloksacyna jest wskazana w leczeniu:
– zakażeń skóry i tkanek miękkich (rany, ropnie, ropowice) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;
– zakażeń górnych dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów.

U psów
Marbofloksacyna jest wskazana w leczeniu:
– zakażeń skóry i tkanek miękkich (ropne zapalenie fałdów skóry, liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność, zapalenie tkanki łącznej) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;
– zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów, powiązanych, lub nie, z zapaleniem gruczołu krokowego lub stanem zapalnym najądrza;
– zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów.

 

Efex, 40 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
U psów
Marbofloksacyna jest wskazana w leczeniu:
– zakażeń skóry i tkanek miękkich (ropne zapalenie fałdów skóry, liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność, zapalenie tkanki łącznej) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;
– zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów, powiązanych, lub nie, z zapaleniem gruczołu krokowego lub stanem zapalnym najądrza;
– zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów.

 

Efex, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
U psów
Marbofloksacyna jest wskazana w leczeniu:
– zakażeń skóry i tkanek miękkich (ropne zapalenie fałdów skóry, liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność, zapalenie tkanki łącznej) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów;
– zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów, powiązanych, lub nie, z zapaleniem gruczołu krokowego lub stanem zapalnym najądrza;
– zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe szczepy mikroorganizmów.

Jaki jest skład Efex, jakie substancje zawiera?

1 tabletka zawiera:

Efex, 10 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla kotów i psów
Substancja czynna:
Marbofloksacyna 10,0 mg
Tabletka do rozgryzania i żucia
Beżowa, podłużna tabletka z linią podziału.
Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Efex, 40 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Substancja czynna:
Marbofloksacyna 40,0 mg
Tabletka do rozgryzania i żucia
Beżowa tabletka w kształcie liścia koniczyny z liniami podziału
Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

Efex, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Substancja czynna:
Marbofloksacyna 100,0 mg
Tabletka do rozgryzania i żucia
Beżowa tabletka w kształcie liścia koniczyny z liniami podziału
Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

Dawkowanie preparatu Efex – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy jak najdokładniej określić masę ciała, aby uniknąć podania zbyt małej dawki.

Efex, 10 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla kotów i psów
Zalecana dawka wynosi 2 mg/kg/d (1 tabletka na 5 kg na dobę) w jednym podaniu w ciągu doby.
Koty:
– w przypadku zakażeń skóry i tkanek miękkich (rany, ropnie, ropowice) leczenie trwa od 3 do 5 dni;
– w przypadku zakażeń górnych dróg oddechowych leczenie trwa 5 dni.
Psy:
– w przypadku zakażeń skóry i tkanek miękkich leczenie trwa co najmniej 5 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 40 dni;
– w przypadku zakażeń dróg moczowych leczenie trwa co najmniej 10 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 28 dni;
– w przypadku zakażeń dróg oddechowych leczenie trwa co najmniej 7 dni i, zależnie od przebiegu choroby, może ulec wydłużeniu do 21 dni.

Efex, 40 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Zalecana dawka wynosi 2 mg/kg/d (1 tabletka na 20 kg na dobę) w jednym podaniu w ciągu doby.
Psy:
– w przypadku zakażeń skóry i tkanek miękkich leczenie trwa co najmniej 5 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 40 dni.
– w przypadku zakażeń dróg moczowych leczenie trwa co najmniej 10 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 28 dni.
– w przypadku zakażeń dróg oddechowych leczenie trwa co najmniej 7 dni i, zależnie od przebiegu choroby, może ulec wydłużeniu do 21 dni.

Efex, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
Zalecana dawka wynosi 2 mg/kg/d (1 tabletka na 50 kg na dobę) w jednym podaniu w ciągu doby.
Psy:
– w przypadku zakażeń skóry i tkanek miękkich leczenie trwa co najmniej 5 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 40 dni.
– w przypadku zakażeń dróg moczowych leczenie trwa co najmniej 10 dni. Zależnie od przebiegu choroby, leczenie może ulec wydłużeniu do 28 dni.
– w przypadku zakażeń dróg oddechowych leczenie trwa co najmniej 7 dni i, zależnie od przebiegu choroby, może ulec wydłużeniu do 21 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Psy i koty mogą same przyjmować tabletki do rozgryzania i żucia lub można je im podać bezpośrednio do pyska.

Przeciwwskazania

Nie stosować u psów w wieku poniżej 12 miesięcy lub poniżej 18 miesięcy w przypadku dużych ras psów o dłuższym okresie wzrostu. Nie stosować u kotów w wieku poniżej 16 tygodni.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną, inne (fluoro)chinolony lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko mogą wystąpić łagodne działania niepożądane, które nie wymagają przerwania leczenia, takie jak wymioty, rozluźnienie kału, zmiana pragnienia lub przemijające zwiększenie aktywności. Objawy te ustępują samoistnie po zakończeniu leczenia.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tabletki do rozgryzania i żucia są smakowe. W celu uniknięcia przypadkowego połknięcia należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt.
Wykazano, że fluorochinolony indukują erozję chrząstki stawowej u młodych psów. Należy zachować ostrożność i dokładnie wyliczyć dawkę, szczególnie u młodych zwierząt.
Fluorochinolony są również znane z możliwości wywoływania neurologicznych działań niepożądanych. Zalecane jest ostrożne stosowanie u psów i kotów ze zdiagnozowaną padaczką.
Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas.
Jeśli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.
Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi (fluoro)chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.
Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Efex zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony lub inne składniki produktu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Po kontakcie z lekiem umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badania na zwierzętach laboratoryjnych (szczur, królik) nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu, czy szkodliwego dla samicy po podaniu marbofloksacyny w dawkach terapeutycznych.
Bezpieczeństwo marbofloksacyny stosowanej u suk i kotek w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. U zwierząt w czasie ciąży i laktacji stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje Efex z innymi produktami

Fluorochinolony są znane z interakcji z podawanymi doustnie kationami (glin, wapń, magnez, żelazo). W takich przypadkach może dojść do zmniejszenia biodostępności.

W przypadku jednoczesnego podawania teofiliny i marbofloksacyny należy starannie monitorować poziom teofiliny w surowicy, gdyż fluorochinolony mogą zwiększać stężenie teofiliny w surowicy.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować poważne objawy w postaci zaburzeń neurologicznych, które należy leczyć objawowo.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ulotka Efex – do pobrania pełna wersja ulotkiReklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzyOpinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Efex u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz