Danilon equidos

Danilon equidos wskazany jest do leczenia bólu i stanów zapalnych związanych ze stanami chorobowymi układu mięśniowoszkieletowego u koni, np. choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie kaletki, ochwat, stany zapalne tkanek miękkich.

Jaki jest skład Danilon equidos, jakie substancje zawiera?

1 saszetka (10 g) Danilon equidos zawiera:
Substancja czynna: Suksybuzon (w postaci mikrokapsułek) 1,5 g.
Substancja pomocnicza: Żółcień chinolinowa (E 104) 2,5 mg.

Żółty, bezzapachowy granulat.

Dawkowanie preparatu Danilon equidos – jak stosować ten lek?

Podanie doustne. Po dodaniu do porcji paszy produkt zostanie zaakceptowany przez większość koni.

Poniższe zalecenia powinny być stosowane jako wskazówki, zgodnie z indywidualną reakcją:
KONIE:
Na 480 kg masy ciała konia należy podawać zawartość 2 saszetek dwa razy na dobę (równowartość 12,5 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 2 dni, a następnie po jednej saszetce dwa razy na dobę (6,25 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 3 dni.
Następnie należy podawać 1 saszetkę na dobę (3,1 mg suksybuzonu/ kg/dobę) lub co drugi dzień, lub minimalną dawkę konieczną do uzyskania zadowalającej odpowiedzi klinicznej.

KUCE (rasy, których osobniki dorosłe mierzą poniżej 149 cm w kłębie):
Kuce powinny otrzymywać jedynie połowę dawki zalecanej dla koni.
Na 240 kg masy ciała należy podawać zawartość 1 saszetki dziennie (równowartość 6,25 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 2 dni, następnie 1/2 saszetki dziennie (3,1 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 3 dni lub 1 saszetkę co drugi dzień.
Następnie należy zredukować dawkę do minimalnego poziomu koniecznego do uzyskania zadowalającej odpowiedzi klinicznej.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu podania ilości mniejszej niż zawartość jednej saszetki należy użyć dołączonej miarki. Jedna pełna miarka zawiera 5 g granulatu (równowartość 1/2 saszetki), a miarka napełniona do poziomu zielonej linii zawiera 2,5 g granulatu (równowartość 1/4 saszetki).
Siano, jako składnik diety, może spowalniać przyswajanie suksybuzonu, a więc również osłabiać efekt kliniczny. Zaleca się nie karmić sianem bezpośrednio przed zastosowaniem produktu leczniczego ani też równocześnie z produktem leczniczym.
Jeżeli w ciągu 4 – 5 dni nie wystąpi odpowiedź kliniczna, należy przerwać leczenie i ponownie rozważyć diagnozę.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca.
Nie stosować u zwierząt, u których występuje podejrzenie owrzodzenia lub krwawienia żołądkowojelitowego.
Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono dyskrazję krwi.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Po długotrwałym stosowaniu lub w przypadku stosowania wysokich dawek mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Sporadycznie mogą pojawić się zmiany w składzie krwi (dyskrazia krwi) i zmiany w czynności nerek, szczególnie u zwierząt z ograniczonym dostępem do wody.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Leczone konie nie mogą nigdy zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi.
Koń musi być zgłoszony jako nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi zgodnie z krajowym ustawodawstwem w zakresie rejestracji koni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zahamowanie fagocytozy, w związku z tym w leczeniu stanów zapalnych związanych z zakażeniami bakteryjnymi powinna zostać włączona odpowiednia antybiotykoterapia.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie przekraczać ustalonej dawki ani czasu leczenia. Dawkowanie powinno być utrzymywane na minimalnym poziomie wystarczającym do złagodzenia objawów.
Podczas leczenia bardzo młodych zwierząt (poniżej 12. tygodnia życia), u których czynność wątroby i nerek może nie być do końca rozwinięta lub starych zwierząt, u których może wystąpić upośledzenie czynności wątroby lub nerek, jak również podczas leczenia kuców, może wystąpić dodatkowe ryzyko.
W tych przypadkach dawki powinny być zostać dokładnie obliczone, a zwierzę powinno znajdować się pod ścisłą obserwacją.
Podczas leczenia nie ograniczać spożycia wody. Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotonią w związku z możliwością występowania podwyższonego ryzyka niewydolności nerek.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Danilon equidos zwierzętom

Należy używać odpowiednich rękawic. Po użyciu należy umyć ręce.
Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy unikać wdychania pyłu podczas otwierania saszetki i mieszania preparatu z paszą. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy je natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. W związku z tym produkt nie jest zalecany do stosowania w tym okresie.

Interakcje Danilon equidos z innymi produktami

Suksybuzon oraz jego metabolity mogą silnie wiązać się z białkami osocza i konkurować z innymi lekami wiążącymi się silnie do białek osocza, takimi jak sulfonamidy lub warfaryna. W takim przypadku suksybuzon oraz jego metabolity mogą również ulegać dysocjacji od białek osocza, co prowadzi do podwyższenia stężenia niezwiązanej substancji farmakologicznie aktywnej i może wywoływać efekt toksyczności. W przypadku gdy konieczne jest leczenie wspomagające, należy ściśle monitorować zgodność leków.
Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne nie powinny być podawane równocześnie z produktem lub w odstępie krótszym niż 24 godziny.
Należy unikać podawania równocześnie z lekami o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym.

Przedawkowanie

W przypadkach przypadkowego długotrwałego przedawkowania mogą być obserwowane następujące objawy: pragnienie, depresja, zaburzenia łaknienia i utrata wagi; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (podrażnienie, wrzody, biegunka i krew w kale); zmieniony profil krwi i krwotoki; hipoproteinemia z odmą brzuszną powodująca zagęszczenie krwi, szok hipowolemiczny i zapaść krążeniową; niewydolność nerek i zatrzymywanie płynu. Jeśli pojawią się oznaki nietolerancji, należy przerwać leczenie i podjąć leczenie objawowe.
Powolna perfuzja dożylna roztworem wodorowęglanu sodu, prowadząca do alkalizacji moczu, przyspiesza usuwanie produktu.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Danilon equidos – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Danilon equidos u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz