Circogen

Circogen jest przeznaczony do czynnego uodparnianie świń, tuczników powyżej 3 tygodnia życia, w celu redukcji wiremii, obciążenia tkanek limfatycznych wirusem i siewstwa wirusa powodowanych przez zakażenie cirkowirusem świń typu 2 (PCV2). W celu zmniejszenia utraty masy ciała związanej z zakażeniem PCV2 w okresie tuczu.

Rozwinięcie się odporności: 3 tygodnie po szczepieniu.
Czas trwania odporności: 24 tygodnie po szczepieniu.

Jaki jest skład Circogen, jakie substancje zawiera?

Każda dawka (2 ml) zawiera:
Substancja czynna:
Inaktywowany cirkowirus świń (PCV) typ 2b, szczep Rm: ≥ 1100 AU*

Adiuwanty:
Parafina ciekła lekka 157 mg
Escherichia coli J5 LPS 2500 – 38000 EU**

Środek konserwujący:
Tiomersal 50 μg.

*Antigenic Units – jednostki antygenu jak określono w teście potencji in vitro (ELISA)
**Endotoxin Units – jednostki endotoksyny

Biaława, homogenna emulsja.
Szczepionka nie powinna być użyta jeśli wygląd produktu po wstrząśnięciu jest inny niż biaława, homogenna emulsja.

Dawkowanie preparatu Circogen – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe
Świnie należy szczepić z boku szyi.
Podać jedną dawkę (2 ml) zwierzętom powyżej 3 tygodnia życia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed podaniem dobrze wstrząsnąć.
Używać sterylnych igieł i strzykawek, przestrzegać zasad aseptyki.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Badania bezpieczeństwa wykazały, że w dniu szczepienia bardzo często dochodzi do przemijającego średniego wzrostu temperatury ciała o około 1,5°C. U poszczególnych świń wzrost ten może wynosić nawet 2°C, jednakże temperatura ciała wraca do normy w ciągu 12-24 godzin.
Podczas badań bezpieczeństwa w miejscu iniekcji bardzo często obserwowano wystąpienie reakcji miejscowej w postaci lekkiego obrzęku i zaczerwienienia o średnicy do 5 cm, utrzymującego się zazwyczaj nie dłużej niż trzy do czterech dni. Reakcje te są przemijające i nie wymagają dalszego leczenia.
Zgodnie z obserwacjami, bardzo często po szczepieniu występuje biegunka.
Jak wykazano w badaniach, niezbyt często po szczepieniu mogą wystąpić natychmiastowe, łagodne reakcje podobne do nadwrażliwości, powodujące przejściowe objawy kliniczne, takie jak wymioty. Te objawy kliniczne zazwyczaj ustępują bez leczenia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Circogen zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną. Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje Circogen z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Brak dostępnych danych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Circogen – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Circogen u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz