Chorulon

Chorulon jest wskazany jest do regulacji cyklu płciowego i płodności u zwierząt domowych:
– Poprawa odsetka zacieleń u bydła;
– Indukcja owulacji u klaczy, bydła i suk;
– Syndrom torbielowatości jajników przebiegający z nieregularnym cyklem rujowym, nimfomanią lub niewystępowaniem objawów rujowych u bydła;
– Anestrus u klaczy i suk;
– Opóźniona owulacja i przedłużająca się ruja u suk;
– Wnętrostwo i obniżone libido u psów.

Jaki jest skład Chorulon, jakie substancje zawiera?

1 fiolka z liofilizatem zawiera:
Substancja czynna:
Gonadotropina kosmówkowa (hCG) 1500 j.m.

Dawkowanie preparatu Chorulon – jak stosować ten lek?

Chorulon - dawkowanie

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed podaniem zawartość ampułki należy rozpuścić w załączonym rozpuszczalniku.
Produkt przeznaczony jest do indywidualnego podawania zwierzętom przez wykwalifikowany personel weterynaryjny. W trakcie stosowania należy przestrzegać zasad aseptyki.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Niekiedy po podaniu produktu może wystąpić reakcja nadwrażliwości typu anafilaktycznego, w zależności od przebiegu i nasilenia objawów należy podać epinefrynę (1:1000) i/lub produkty zawierające glikokortykosteroidy.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: zero dni.
Mleko: zero dni.

Konie:
Tkanki jadalne: zero dni.
Mleko: zero dni.

Psy: nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego wstrzyknięcia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Chorulon zwierzętom

Podczas stosowania produktu leczniczego należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce. Produkt może powodować łagodnie wyrażone podrażnienie skóry. Unikać kontaktu ze skórą. Skórę zanieczyszczoną produktem należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Ze względu na ryzyko samoiniekcji produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, kobiety planujące zajść w ciążę lub kobiety, których stan ciąży nie jest znany.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży.

Interakcje Chorulon z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Wykazano bezpieczeństwo stosowania gonadotropiny w dawkach kilkukrotnie przekraczających zalecane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Chorulon – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Chorulon u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz