Chanazone

Produkt Chanazone jest przeznaczony do leczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego u koni w przypadkach, gdy konieczne jest łagodzenie bólu i złagodzenie towarzyszących stanów zapalnych, np. w przypadku kulawizny związanej z chorobą zwyrodnieniową stawów, zapaleniem kaletki stawowej, zapaleniem blaszki wewnętrznej tworzywa kopytowego (ochwat) oraz zapaleniem tkanek miękkich, w szczególności, gdy pożądana jest ciągła ruchomość.
Produkt jest także skuteczny w zakresie leczenia pooperacyjnych stanów zapalnych, stanów zapalnych mięśni oraz innych stanów zapalnych tkanek miękkich.
Fenylobutazon w proszku może być we wskazanych przypadkach wykorzystywany jako środek przeciwgorączkowy np. przy wirusowych infekcjach układu oddechowego.

Jaki jest skład Chanazone, jakie substancje zawiera?

Każda saszetka 5g zawiera 1 g fenylobutazonu.

Proszek w kolorze złamanej bieli do żółtego.

Dawkowanie preparatu Chanazone – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.
Zalecana dawka wynosi 4,4 – 8,8 mg/kg na dzień.

Dla każdych 450 kg masy ciała należy przestrzegać poniższego schematu dawkowania w oparciu o indywidualną odpowiedź:
Dzień 1 4,4 mg fenylobutazonu/kg masy ciała, dwa razy dziennie (odpowiednik dwóch saszetek lub 10 g produktu dwa razy dziennie).
Dzień 2-4 2,2 mg fenylobutazonu/kg masy ciała, dwa razy dziennie (odpowiednik jednej saszetki lub 5 g produktu dwa razy dziennie), a następnie 2,2 mg fenylobutazonu/kg masy ciała raz dziennie (odpowiednik jednej saszetki lub 5 g produktu dziennie) lub co drugi dzień, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Jeżeli po upływie 4-5 dni nie zaobserwowano odpowiedzi, należy przerwać leczenie. Siano może opóźniać wchłanianie fenylobutazonu, a tym samym wystąpienie skutków klinicznych. Nie zaleca się podawania siana bezpośrednio przed lub w trakcie podawania produktu.

W celu ułatwienia podania produkt można zmieszać z otrębami lub owsem.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Indeks terapeutyczny fenylobutazonu jest niski. Nie przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt, u których występuje rozpoznana nadwrażliwość na substancję czynną.
Stosowanie jest przeciwwskazane u zwierząt cierpiących na choroby serca, choroby wątroby lub nerek, w przypadku możliwego wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia do przewodu pokarmowego lub gdy istnieją dowody na występowanie nieprawidłowego składu krwi.
Nie stosować u zwierząt cierpiących na choroby tarczycy.
Nie stosować u zwierząt, u których występuje wzmożone napięcie mięśniowe.
Nie stosować u zwierząt, u których występują zmiany w obrębie błony śluzowej jelit spowodowane inwazjami pasożytniczymi.

Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ hamujących syntezę prostaglandyn może wystąpić nietolerancja ze strony żołądka i/lub nerek. Jest to zwykle związane z przedawkowaniem, ale takie
przypadki są rzadkie. Objawy ustępują zwykle po zaprzestaniu leczenia i po rozpoczęciu objawowego leczenia wspomagającego.
Może wystąpić nieprawidłowy skład krwi.
Źrebięta są bardzo podatne na owrzodzenia żołądka spowodowane stosowaniem tego produktu, nawet w dawkach terapeutycznych (może wystąpić także biegunka, owrzodzenie jamy ustnej i hipoproteinemia).
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Produkt niedopuszczony do stosowania u koni przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
W żadnym przypadku nie można prowadzić uboju leczonych koni na cele spożywcze.
Koń musi zostać zgłoszony jako nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi zgodnie z krajowym ustawodawstwem w zakresie rejestracji koni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Skutki kliniczne działania fenylobutazonu mogą występować przez przynajmniej trzy dni po zakończeniu terapii. Należy mieć to na uwadze podczas badania stanu zdrowia koni.
Fenylobutazon jest substancją zakazaną przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI), dlatego produkt należy podawać zgodnie z zaleceniami FEI.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie przekraczać zalecanej dawki 8,8 mg/kg/dzień, gdyż indeks terapeutyczny fenylobutazonu jest niski.
Stosowanie produktu u zwierząt w wieku poniżej 6 tygodni lub zwierząt starych może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Jeżeli nie można uniknąć zastosowania produktu, konieczna może być dokładna opieka kliniczna.
Unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub obniżonym ciśnieniem krwi, ponieważ występuje potencjalne ryzyko zwiększonego toksycznego działania na nerki. W celu uniknięcia odwodnienia zwierzęta podczas terapii powinny mieć stały dostęp do wody.
NLPZ mogą hamować fagocytozę, dlatego w przypadku leczenia stanów zapalnych związanych z infekcjami bakteryjnymi należy równocześnie wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Chanazone zwierzętom

Ten produkt może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (alergicznych) w przypadku uczulenia na fenylobutazon, zarówno w przypadku kontaktu ze skórą, jak i przypadkowej inhalacji.
Osoby z rozpoznanym uczuleniem na fenylobutazon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z tym produktem.
Jeżeli po ekspozycji wystąpią objawy, takie jak wysypka skórna, należy skonsultować się z lekarzem i przedstawić niniejsze ostrzeżenie. Poważniejsze objawy, wymagające pilnej konsultacji lekarskiej, to obrzęk twarzy, warg lub oczu lub problemy z oddychaniem.
Produkt ten może podrażniać skórę oraz oczy. Unikać kontaktu z oczami. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy obficie przepłukać oczy czystą wodą. Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy skonsultować się z lekarzem. Po użyciu należy umyć ręce oraz skórę narażoną na ekspozycję.
Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia spożycia proszku. W razie przypadkowego spożycia należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie produktu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu u ciężarnych klaczy. Pomimo, że w trakcie stosowania nie zgłaszano występowania działań niepożądanych na płód lub utrzymanie ciąży związanych ze stosowaniem fenylobutazonu, u klaczy nie przeprowadzono żadnych określonych badań nad bezpieczeństwem. Toksyczny wpływ fenylobutazonu na płód odnotowano u badanych gatunków zwierząt przy stosowaniu wysokich dawek.
Stosować fenylobutazon u klaczy w ciąży lub karmiących wyłącznie na podstawie oceny korzyści/ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii prowadzącego terapię. Unikać stosowania w okresie porodu.

Interakcje Chanazone z innymi produktami

Nie podawać innych NLPZ jednocześnie lub w odstępie 24-godzinnym.
Należy unikać jednoczesnego podawania potencjalnie nefrotoksycznych leków.
Fenylobutazon wzmaga aktywność wątrobowych enzymów mikrosomalnych.
Istnieje ryzyko wystąpienia podwyższonego działania toksycznego na nerki po jednoczesnym podaniu aminoglikozydów.
Jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów, innych NLPZ lub leków przeciwkrzepliwych nasila działania niepożądane związane ze stosowaniem fenylobutazonu.
Terapeutyczna skuteczność środków moczopędnych może zostać obniżona przy stosowaniu ich w połączeniu z produktami zawierającymi fenylobutazon.

Fenylobutazon w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Może wypierać inne leki, które silnie wiążą się z białkami osocza, np. niektóre sulfonamidy, warfarynę lub może wypierać sam siebie prowadząc do zwiększenia stężeń postaci niezwiązanej, farmakologicznie aktywnej, co może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych.
Jednoczesna terapia innymi produktami leczniczymi powinna być prowadzona z zachowaniem ostrożności, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji metabolicznych. Fenylobutazon może wpływać na metabolizm innych leków, np. warfaryny, barbituranów, co może skutkować działaniem toksycznym.
Istnieją dowody wskazujące na wpływ jednoczesnego stosowania produktów zawierających fenylobutazon na farmakokinetykę produktów zawierających penicylinę i gentamycynę z możliwym obniżeniem skuteczności terapeutycznej ze względu na zmniejszenie penetracji do tkanek. Może wystąpić także wpływ na dystrybucję innych, podawanych jednocześnie leków.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może skutkować owrzodzeniem żołądka lub jelita grubego oraz ogólną enteropatią. Przy upośledzonym funkcjonowaniu nerek może także wystąpić uszkodzenie brodawek nerkowych.
Z uwagi na utratę białek osocza może uwidocznić się obrzęk podskórny, szczególnie pod żuchwą.
W przypadku przedawkowania zaobserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, drgawki), krwiomocz oraz kwasicę. Nie istnieje żadne określone antidotum.
W przypadku wystąpienia prawdopodobnego przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać tego produktu z żadnym innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Chanazone – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Chanazone u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz