Cevac Meta L

Cevac Meta L jest przeznaczony do czynnego uodparniania kurcząt przeznaczonych na nioski, w celu redukcji objawów ze strony układu oddechowego i siewstwa wirusa związanych z zakażeniem metapneumowirusem ptaków, który jest głównym czynnikiem etiologicznym syndromu obrzęku głowy kur – SHS.

Rozwinięcie się odporności: 3 tygodnie.
Czas trwania odporności: 9 tygodni.

Jaki jest skład Cevac Meta L, jakie substancje zawiera?

Każda dawka zawiera:
Żywy, atenuowany metapneumowirus ptaków podtyp B, szczep CRR126 2,5 – 3,8 log10 TCID50*

*TCID50 = 50 % dawka zakaźna dla hodowli tkankowych: miano wirusa potrzebne do wywołania infekcji u 50% zaszczepionych hodowli tkankowych.

Dawkowanie preparatu Cevac Meta L – jak stosować ten lek?

Kurczęta przeznaczone na nioski:
Jedna dawka szczepionki powinna być podana w postaci kropli do oka od pierwszego dnia życia lub metodą grubej kropli od 5 tygodnia życia.

Podanie do oka:
Szczepionkę należy rozpuścić w wodzie destylowanej lub alternatywnie w chłodnej, czystej wodzie wolnej od chloru. Należy otworzyć i poddać rekonstytucji odpowiednią liczbę fiolek. Na każde 1000 dawek szczepionki należy liczyć około 30 ml wody. Szczepionego kurczaka należy trzymać z głową przechyloną na jeden bok. Podać jedną kroplę (około 0,03 ml) rozpuszczonej szczepionki do oka ptaka.

Metoda nebulizacji:
Szczepionkę należy rozpuścić w wodzie destylowanej lub alternatywnie w chłodnej, czystej wodzie wolnej od chloru. Należy otworzyć i poddać rekonstytucji odpowiednią liczbę fiolek. Ilość wody do rekonstytucji powinna być wystarczająca do zapewnienia równomiernej dystrybucji szczepionki podczas spryskiwania kurcząt. Zależy ona od wieku szczepionych kurcząt oraz systemu zarządzania, aczkolwiek przyjmuje się ilość około 400-500 ml wody na 1000 dawek. Zawiesinę szczepionki należy równomiernie rozprowadzić nad odpowiednią liczbą kurcząt, w odległości 30-40 cm. Zaleca się przeprowadzenie szczepienia metodą grubej kropli, zapewniając krople wielkości 100-150 μm. Przyrząd do spryskiwania powinien być wolny od osadów, śladów korozji i środków dezynfekujących.
W celu efektywnej dystrybucji szczepionki, należy upewnić się, by podczas spryskiwania ptaki były ciasno zebrane razem, najlepiej w przyciemnionym świetle.

W zależności od warunków utrzymania, wentylacja powinna być wyłączona w czasie i po szczepieniu, w celu uniknięcia turbulencji.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Brak.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zaszczepione kurczęta mogą wydalać szczep szczepionkowy do 20 dni po szczepieniu.
Szczep szczepionkowy może przenosić się na nieszczepione ptaki.
W celu zmniejszenia ryzyka krążenia szczepu szczepionkowego wirusa, zaleca się przeprowadzenie szczepienia wszystkich wrażliwych zwierząt w danym miejscu, najlepiej w tym samym czasie.
Należy przeprowadzić odpowiednie działania weterynaryjne oraz hodowlane, takie jak procedury czyszczenia i dezynfekcji, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego na podatne gatunki.
Nieszczepione ptaki należy oddzielić od kurcząt zaszczepionych.
Indyki mające styczność z zaszczepionymi kurczętami mogą reagować na szczep szczepionkowy, wykazując następujące objawy kliniczne: kichanie lub zapalenie spojówek, które mogą utrzymywać się przez 2-3 dni.
Biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się szczepu szczepionkowego i brak danych dotyczących bezpieczeństwa dla innych wrażliwych gatunków (perliczek, bażantów i kaczek piżmowych), zaleca się, aby nie prowadzić szczepienia w obecności tych gatunków.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Cevac Meta L zwierzętom

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się wodoodporne rękawice oraz okulary ochronne.
Szczep szczepionkowy pozostaje obecny w środowisku do 4 tygodni. Personel opiekujący się zaszczepionymi kurczętami powinien przestrzegać ogólnych zasad higieny (zmiana odzieży, obuwie dla odwiedzających) oraz ze szczególną ostrożnością usuwać nieczystości niedawno zaszczepionych kurcząt.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje Cevac Meta L z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.
Jednoczesne podanie szczepionki z jakąkolwiek inną szczepionką może zmniejszyć i/lub opóźnić odpowiedź immunologiczną na którąś ze szczepionek. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

U przyszłych niosek wykazano bezpieczeństwo podania dawki dziesięciokrotnie większej od zalecanej.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Cevac Meta L – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Cevac Meta L u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz