Canihelmin plus

Canihelmin plus stosowany jest u psów do leczenia mieszanych zakażeń (inwazji) nicieniami i tasiemcami następujących gatunków:
Nicienie:
Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dorosłe).
Tęgoryjce: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dorosłe).
Włosogłówki: Trichuris vulpis (dorosłe).
Tasiemce:
Tasiemce: Echinococcus spp (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis), Taenia spp. (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis), Dipylidium caninum (dorosłe).

Jaki jest skład Canihelmin plus, jakie substancje zawiera?

Każda tabletka zawiera:
Prazykwantel 50 mg.
Pyrantelu embonian 144 mg (co odpowiada 50 mg pyrantelu).
Febantel 150 mg.

Tabletka:
Żółta, okrągła, płaska tabletka z linią podziału w kształcie krzyża po jednej stronie.
Tabletkę można podzielić na ćwiartki.

Dawkowanie preparatu Canihelmin plus – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

Zalecane dawkowanie: 1 tabletka na 10 kg m.c. w pojedynczej dawce (5 mg prazykwantelu, 15 mg febantelu i 14,4 mg pyrantelu embonianu na kilogram m.c.). W celu zapewnienia właściwego dawkowania należy jak najdokładniej określić masę ciała.

Szczenięta i małe psy
3–5 kg m.c. 1/2 tabletki
> 5–10 kg m.c. 1 tabletka

Średnie psy
> 10–20 kg m.c. 2 tabletki
> 20–30 kg m.c. 3 tabletki

Duże psy
> 30–40 kg m.c. 4 tabletki

W przypadku ryzyka ponownego zakażenia należy uzyskać poradę lekarza weterynarii w celu określenia konieczności powtórnego podania leku.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Ten produkt może zostać podany psu bezpośrednio lub w pożywieniu (np. w kawałku mięsa, sera itp.). Zaleca się podanie leku przed posiłkiem. Nie jest konieczne zachowanie szczególnej diety przed lub po podaniu leku.

Przeciwwskazania

Nie stosować równocześnie ze związkami piperazyny.
Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano występowanie zaburzeń układu żołądkowo-jelitowego (biegunka, wymioty). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10 000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

W celu zapewnienia podania właściwej dawki należy jak najdokładniej określić masę ciała. Nie stosować u psów młodszych niż 2 tygodnie i/lub o masie poniżej 3 kg.
Niezużyte części podzielonej tabletki należy usunąć.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Canihelmin plus zwierzętom

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody.
Podczas podawania produktu unikać kontaktu dłoni z oczami i ustami.
Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Po użyciu umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Działanie teratogenne przypisywane wysokim dawkom febantelu zgłaszano u owiec i szczurów. Nie przeprowadzono badań u psów na wczesnym etapie ciąży. Stosowanie produktu w ciąży powinno się odbywać po dokonaniu przez lekarza weterynarii bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Suk nie należy leczyć w ciągu pierwszych 40 dni ciąży.
Podczas leczenia ciężarnych suk nie przekraczać zaleconej dawki.

Interakcje Canihelmin plus z innymi produktami

Równoczesne stosowanie z innymi związkami cholinergicznymi może prowadzić do toksyczności.
Tego produktu nie należy podawać równocześnie z innymi lekami o działaniu cholinergicznym.
Równoczesne podawanie związków hamujących aktywność cholinoesterazy – AChE (np. związków fosforoorganicznych) może nasilić wewnątrznarządowe skutki działania pyrantelu.
Nie stosować równocześnie ze związkami piperazyny, ponieważ może dojść do zablokowania działania przeciwpasożytniczego pyrantelu i piperazyny.

Przedawkowanie

Skojarzenie prazykwantelu, pyrantelu embonianu i febantelu jest dobrze tolerowane przez psy.
W badaniach bezpieczeństwa pojedyncza dawka wynosząca 5-krotność zalecanej dawki lub większa czasami wywoływała wymioty.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Canihelmin plus – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Canihelmin plus u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz