Canigen Pi/L

Czynne uodparnianie psów od 8. tygodnia życia w celu:
– ograniczenia występowania objawów klinicznych ze strony układu oddechowego wywołanych wirusem parainfluenzy psów oraz ograniczenia wydalania tego wirusa;
– zapobiegania występowaniu śmiertelności i ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i ich uszkodzenia oraz wydalania z moczem Leptospira Canicola;
– ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i wydalania z moczem Leptospira Icterohaemorrhagiae.

Czas powstania odporności:
Odporność pojawia się po 4 tygodniach od pierwszego szczepienia w przypadku CPiV oraz po 5 tygodniach w przypadku Leptospira Canicola i po 2 tygodniach w przypadku Leptospira Icterohaemorrhagiae.

Czas trwania odporności:
Odporność utrzymuje się przez rok od pierwszego szczepienia w przypadku wszystkich komponentów szczepionki.
Podczas badań nad okresem trwania odporności wynoszącym jeden rok nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupą psów zaszczepionych a grupą kontrolną w odniesieniu do ograniczenia kolonizacji nerek przez Leptospira Canicola i Leptospira Icterohaemorrhagiae, występowania uszkodzeń nerek i wydalania z moczem Leptospira Canicola.

Jaki jest skład Canigen Pi/L, jakie substancje zawiera?

Każda dawka szczepionki (1 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Liofilizat:
Wirus parainfluenzy psów (CPiV) – szczep Manhattan 104.8 – 106.9 CCID50*
* Dawka zakażająca 50 % komórek hodowli

Zawiesina:
Inaktywowane Leptospira interrogans:
– serogrupa Canicola serowar Canicola, szczep 601903 4350-7330 U**
– serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae, szczep 601895 4250-6910 U**
**Jednostki ELISA masy antygenowej

Liofilizat: biała peletka

Rozpuszczalnik: półprzezroczysty płyn.

Dawkowanie preparatu Canigen Pi/L – jak stosować ten lek?

Po rekonstytucji liofilizatu rozpuszczalnikiem delikatnie wstrząsnąć i podać natychmiast podskórnie jedną dawkę o objętości 1 ml, zgodnie z następującym harmonogramem szczepień:

Pierwsze szczepienie:
– pierwsza dawka od 8. tygodnia życia,
– druga dawka 3 lub 4 tygodnie później.

Coroczne szczepienie przypominające:
Jedna dawka przypominająca podana rok po drugiej dawce, kolejne dawki podawane są corocznie.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt po rekonstytucji ma kolor beżowy, o delikatnie żółtawym zabarwieniu.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Podczas badań bezpieczeństwa powszechnie obserwowano przemijający obrzęk (≤ 4 cm) lub miejscowy nieznacznie rozlany obrzęk, który samoistnie ustępował w ciągu jednego lub dwóch tygodni i któremu w rzadkich przypadkach towarzyszył ból lub świąd.

Podczas badań klinicznych powszechnie obserwowaną reakcją była występująca po szczepieniu przemijająca osowiałość.

Podczas badań klinicznych rzadko zgłaszano przypadki hipertermii lub zaburzeń ze strony układu pokarmowego, takich jak brak apetytu, biegunka lub wymioty.

Bardzo rzadko w ramach zgłoszeń spontanicznych informowano o przypadkach wystąpienia nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia takiej reakcji anafilaktycznej należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Canigen Pi/L zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Interakcje Canigen Pi/L z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Z tego powodu decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Podanie dziesięciokrotnie większej dawki niż zalecana nie wywołało w miejscu podania szczepionki żadnych innych reakcji niż te wymienione w sekcji „Działania niepożądane”, przy czym wydłużył się okres utrzymywania się reakcji miejscowych (do 26 dni).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać szczepionki z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Canigen Pi/L – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Canigen Pi/L u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz